Olaylar Ve Görüşler

Siyasiler ve basın özgürlüğü

12 Mayıs 2016 Perşembe

Siyasilerin basın ve medya ile ilgili gelmiş geçmiş tüm konuşmalarının toplandığı bir eser olsa, onların basın özgürlüğü anlayışlarının ne olduğunu ve medyanın nasıl şekillendirilebileceğini görmek için iyi bir kaynak olmaz mı sizce de?

Bilmiyorum ama henüz Türkiye’de gelmiş geçmiş bazı siyasilerin basın ve medya ile ilgili konuşmalarını toparlayıp bir kitap haline getirme projesi var mı? Yoksa meslektaşlara öneririm. Bu konuşmaları bir araya getiriniz. 
Basın özgürlüğü anlayışının ne olduğunu, basın ve medyanın nasıl şekillendirilebileceğini görmek imkânı çıkar. Böyle bir çalışma iletişimcilere bir el kitabı da sağlamış olur medya ve özgürlük konularında.

İyi bir kaynak
Bölük pörçük konuşmalar, gazete arşivlerinde kaybolmasın, bunları tarihleri ve konuşma yapılan yerleri de belirterek zaman içinde, gerek kendilerine demokrat sıfatı veren gerekse kendilerine bazılarınca “ılımlı İslamcı” denilen siyasetçilerin basın ve medya ile görüşlerinin ne olduğunu merak eden geleceğin medya ve iletişim araştırmacıları için iyi bir kaynak oluşturmuş olursunuz.

Neler sağlar?
Böyle bir derleme kendilerine ve partilerine yakınlık duymayan, farklı görüşler bildiren gazeteci ve yazarların bazı siyasilerce ne tür muameleye tabi tutulduklarını gözler önüne serecek ve bu siyasilerin demokrasi anlayışının dünyada kabul görmüş demokratik kurallara ne derece uyduğunu da göstermiş olacaktır.
Böyle bir çalışma bizdeki sivil demokrasinin hangi aşamalarda ve hangi sorunlar karşısında tek çareyi basın ve medyayı susturmak, etkilerini azaltmak ve koskoca bir basın- yayın sektörünü nasıl ele geçirme çabalarında bulunduklarını anlatmak bakımından da ders alma örnekleri ortaya çıkarır.
Unutulanları veya unutturulmak istenenleri yeniden hatırlatıp okuyucuya ve siyasilere belki de bir vicdan muhasebesi yapma imkânı sağlar.

Basını susturmak!
Bazı siyasilerin basın ve medya ile ilgili konuşmalarının büyük bir çoğunluğunda medyaya nizam vermeye yönelik görüşler, bazılarının gazetecilere açtıkları tazminat davalarının sayısal olarak rekor düzeye ulaşması, bir anlamda farklı fikirlere, kendilerine destek olmayanlara yönelik talimatlar, emirler, uyarılar ve açık-kapalı tehditler siyasi tarihimizde sürekli akılda tutulması ve iletişimci ve siyasetçi yeni kuşakların ders alması gereken ilginç ve örnek olaylar belgelenmiş olacaktır.
Zaten siyasi tarih göstermiştir ki, ekonomik, toplumsal, dış politika ve iç politikada sorunlarla karşılaşan siyasi iktidarların ilk yaptıkları şey muhalefeti susturmak olmuştur.

Halkın psikolojisi
Siyasilerin hırslı, sürekli biribirlerini suçlayan, sürekli hücum eden söylemlerinin halkın ruhsal durumuna nasıl etki ettiğine de bir bakmak gerek. Siyasiler eğer merak ediyorlarsa son bilmem kaç yılda ülkede depresyon ilacı satışlarının niye yüzde 85 arttığı iddialarını ve nedenlerini bir araştırsınlar. Eğer merak ediyorlarsa kadınlara yönelik suçların son bilmem kaç yılda niye yüzde 1400 oranında artış gösterdiği iddialarını ve bunların nedenlerini araştırsınlar, belki de üsluplarının ve yaptıklarının halka nelere mal olduğunu görme fırsatı ortaya çıkar. Kaç kişinin psikolojik tedavi gördüğünün istatistiklerine bir baksınlar. Belki de söylemlerini ve politikalarını değiştirler. Kanımca öncelik verilmesi gereken konular bunlardır.
Bazı siyasilerin çok öykündükleri ABD anayasasının First Amendmend-Birinci Ekmaddesi şöyle yazar: “Kongre konuşma ve basın özgürlüğünü kısıtlayıcı kanun yapmayacaktır.”

 

Prof. Dr. TEVFİK DALGIÇ
Teksas Üniversitesi


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yapay Afet - Tunç SOYER 27 Eylül 2021