Özdemir İnce

Siyasal parti kapatmak

05 Haziran 2020 Cuma

Bugün “kuru deriden bal çıkarmak” ya da “tekeyi sağmak” istiyorum. Konu artık ebediyyen gündem dışı kalmış olan “Siyasal Parti Kapatmak”. Bu konuyu gündeme getirmek istiyorum ve ilk adım olarak 18 Nisan 2008 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlanmış olan “PARTİ KAPATMAK KOLAYLAŞTIRILMALIDIR” başlıklı yazımı tabuttan çıkarıyorum:

***

“ ‘Parti kapatmak zorlaştırılmalıdır’ klişesine karşı çıkacak birini umutla bekledim. Boşuna! İş gene ‘tamirci’ye düştü! ‘Parti kapatmak zorlaştırılmalıdır’ demenin ‘Sürücü belgelerinin iptal edilmesi zorlaştırılsın’ demekten farkı ne? Bence hiçbir farkı yok!

***

Bir siyasal parti neden kapatılır? Anayasa ve yasalar tarafından saptanmış kurulu düzen’i (müesses nizam’ı) değiştirmeye kalkıştıkları için kapatılırlar.

Bir zamanlar, anayasalar ve yasalar, kurulu düzenin seçim marifetiyle değiştirilmesine izin vermedikleri için, acilci sol, parlamentarizme karşı idi; parlamentarizmi kabul eden sosyalist ve komünist partileri aforoz ederdi.

Türkiye bunun örneklerini yaşamıştır: Türkiye İşçi Partisi (TİP), TBMM’de legal muhalefet yaparken DEVGENÇ, MDD, THKO ve THKP-C meclis dışı muhalefet kurulmuştu.

Paragrafın başına dönelim: Anayasa ve yasalar kurulu düzeni temsil ederler. Yasalar, Anayasa’nın verdiği sınırlar içinde değişebilir. Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada.

Kafaların anlaması gereken bir şey daha yazacağım: Parlamenter demokratik düzende anayasanın değişmez, değiştirilemez maddelerini değiştirmeyi istemek şiddet kullanmak niyetini gösterir. Değişiklikleri türlü çeşitli hile, fitne, fesat ve desise ile değiştirmeye kalkmak da şiddet kullanmakla eşdeğerlidir.

Dil bilincinden yoksun olanlar ne demek istediğimi anlayamazlar. Bu nedenle bir örnek vereceğim:

***

13 Nisan 2008 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan, Leyla Tavşanoğlunun Prof. Dr. Yaşar Gürbüz ile yaptığı söyleşiyi okudunuz mu? Çağdaş bir bilim adamına yaraşır bir şekilde ‘Din totaliter bir ideolojidir!’ diyor. Bu çok önemli! Çünkü dini kendine referans yapmış bir siyasal partinin demokrasiyi benimsemesi olanaksız ve totaliter olması kaçınılmazdır. Gizlemek istese de gizleyemez! Tıpkı AKP gibi.

Yaşar Gürbüz, ‘İngiltere dünyanın en demokratik ülkelerinden birisi. Yazılı bir anayasası yok. İktidara gelenler hatta isteseler diktatorya bile kurabilirler. Ama bunu akıllarının ucundan bile geçirmezler’ diyor.

Adım başı İngiltere örneğini vererek Anayasa’yı yol geçen hanına çevirmek isteyenler yukarıdaki cümleyi iyi okumalarıdırlar. Her şey ortada!

***

İngiltere’de yazılı anayasa yok ama hiçbir parti kurulu düzeni değiştirecek bir girişimde bulunmuyor. Bizde kurulu düzenin şekli Anayasa’da yazılı, ama İslamcı Milli Görüş partileri kurulu düzeni temsil eden, devletin şekliyle, cumhuriyetin nitelikleriyle ve Anayasa’nın değiştirilemeyecek hükümleriyle ilgili 1, 2, 3 ve 4. maddelerine karşı düşmanca düşünce ve duygular beslemekteler. Beslemekten vazgeçmedikleri gibi amaçlarına ulaşmak için Makyavel’e bile meydan okuyorlar. Bu durumda, parti kapatmayı zorlaştırmak Anayasa’nın 1, 2, 3 ve 4. maddelerini rafa kaldırmak anlamına gelmiyor mu? Anayasa’ya saygı ve bağlılık bilinci oluşmadıkça bir ülkeye demokrasi yerleşmez. Bu nedenle, Türkiye’de parti kapatmak kolaylaştırılmalıdır! Efendim? Buyurun tartışalım!

***

Efendim! Kimse tartışma davetime icabet etmedi. Çünkü siyasal partilerin kapatılmasını savunmak demokratik bir moda değildi. Allame-i cihan olarak aklınıza kim geliyorsa, üniversite hocası, gazete muharriri, tamamı, parti kapatmak antidemokratik (?) olduğu için, parti kapatılmasının karşısında idi. En azından parti kapatmanın zorlaştırılmasını savunuyorlardı. Aslında parti kapatmanın olanaksız hale getirilmesini istiyorlardı. Nedeni? Nedeni demokrasiyi korumak idi. Sonuç kendini koruyamayan cumhuriyet ve demokrasi oldu.

***

Ben de demokrasiyi ve cumhuriyeti kurtarmak için parti kapatmanın kolaylaştırılmasını istiyordum, savunuyordum. Ve tek başıma idim. Kim haklı çıktı?

Efendim? Buyurun tartışalım!


Yazarın Son Yazıları

Lorand Gaspar 7 Temmuz 2020
Dam hırsızı 5 Temmuz 2020
Magna Carta Libertatum 26 Haziran 2020
İslam iktisadı bilmecesi 23 Haziran 2020
Şairin siyaset yorumu 19 Haziran 2020
Muhalefet ve iktidar 14 Haziran 2020