Özdemir İnce

Yurtsever, fedakâr CHP

29 Mayıs 2020 Cuma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son yaptığı bir konuşmada, AKP iktidarına ve Saray yönetimine, Türkiye’nin kurtuluşu için 16 maddelik bir yapılanma tasarısı önerdi. Sunuş ve 16 maddelik öneri şöyle:

“ ‘Türkiye ciddi bir ekonomik krizle değil ciddi bir ekonomik buhranla karşı karşıyadır’ diyerek, kamuoyuna 16 maddeden oluşan buhrandan çıkış önerilerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ‘Önerilerimizi önce halkımıza, devleti yönetenlere, iktidar ve muhalefet partilerine, bürokrasiye, sivil toplum ve meslek kuruluşlarına, üniversitelere yani bilim dünyasına sunuyoruz... Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur’ dedi. ‘Reçetenin başarısının en geniş mutabakatın sağlanmasına, cesaretli yapısal reformlar için adım atılabilmesine bağlıdır’ ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, önerilerini şöyle sıraladı:”

Önerileri sıralarken altına kendi yorumumu yazacağım:

***

1- İktidar, kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir.

- “İsraf”, iktidarın yandaş müteahhit ve mesleksiz yandaş yığışımı doyurma siyasetidir. İsraf aynı zamanda kendi varlık ve geleceğini finanse etme tarzıdır. Bundan vazgeçemez.

2- Yeni bir ‘Bütçe’ ve yeni bir ‘Orta Vadeli Programı’ TBMM’ye getireceğini kamuoyuna açıklamalıdır.

- Böyle bir şey yapamaz. Yapmaz. Çünkü rejimi değiştirmekten başka programı yoktur.

3- Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulmalıdır.

- Böyle bir şey yaparsa kendi ipini çeker. Yereli yerle bir etmeye kararlı.

4- Devlet yönetiminde liyakat sistemi hâkim kılınmalıdır:

- Mümkün değil. Çünkü kadrosunda “liyakat sistemi”ne uygun eleman bulunmamaktadır.

5- Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır.

- Böyle bir girişim, israf politikasıyla çelişir. Bu dünyada hesap vermeye niyeti yoktur.

6- Özerk kurulların güvencesi sağlanmalıdır.

- Bunun sağlanması durumunda partizan yönetim sona erer ve demokrasinin restorasyonu başlar.

7- Kamu İhale Yasası rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

- Bu, AKP iktidarının intiharı anlamına gelir; bu durumda yamyam tayfası tarafından hacir altına alınır.

8- TBMM’de ‘Kesin Hesap Komisyonu’ kurulmalıdır.

- Başyücelik rejimi kimseye hesap vermez. Komisyon da ne oluyor?

9- Ulusal Vergi Konseyi kurulmalıdır.

- Başyücelik rejiminin konseylere ihtiyacı yoktur: Konsey “şûra” demektir, komünist nizam olur. Başyüce’nin kararları yasadır.

10- Ekonomik ve Sosyal Konsey çalıştırılmalıdır.

- Sarayda daha iyisi var.

11- Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır.

- Bağımsız yargı başıbozuk, başına buyruk yargıdır. Başyücelik makamından başka yargı mercii olamaz.

12- Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınmalıdır.

- Üstad-ı azam Necip Fazıl, Başyücelik emri olarak şöyle yazar: “Bu emrin neşriyle beraber, ‘Matbuat Hürriyeti’ isimli milli ve ictimai felaket vesilesi kaldırılmıştır. Bundan böyle matbuat bilinen manâda hür değildir.” (İdeolacya Örgüsü, s.342)

13- Seçim barajı kaldırılmalıdır.

- Olimpiyat oyunlarında bile baraj var. Barajsız seçim olmaz. İti-kopuğu Yüce Meclis’e sokmak mı istiyorsunuz?

14- Siyasi Ahlak Yasası çıkarılmalıdır.

- Şeriat ahlakı varken siyasetin ahlakı mı olur? Şeriatın kestiği parmak acımaz.

15- Güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulmalıdır.

- Başyücelik rejiminde Başyüce’nin her emri plan sayılır.

16- IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir.

- IMF, kâfirin tuzağıdır. Bize Müslüman IMF lazım!

***

Başyücelik makamı bu ankete yukarıdaki cevapları verir. İyi de CHP’nin yurtseverlik ve fedakârlığı nereden çıkıyor? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tahsil-terbiye görmüş kadrosu uzun bilimsel müzakerelerden sonra kısa dönem kurtuluş yolunun reçetesini bulmuş, bu çıkış yolunu kendisine saklamıyor, AKP iktidarıyla paylaşıyor. Peki, AKP bu reçeteyi uygular da memleketi düze çıkarırsa -ki bu çok olası- AKP iktidarda kalmaz mı? CHP, işte bu nedenle fedakâr ve yurtsever. İktidarda bunun ikisi de yok!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları