Ayasofya (11)…

17 Temmuz 2020 Cuma

Yakın tarihi kısaca anımsayalım!

Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı! Neden? Bağımsızlık savaşını başlatmak için…

Millet Meclisi; Sakarya Meydan Savaşı’nın,  (22 Ağustos – 13 Eylül 1921) kazanılmasından sonra, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya, 19 Eylül 1921’de yasayla “Müşir (Mareşal)” rütbesi ile “Gazi” unvanını verdi…

***

İsviçre’nin Lozan kentine doğru…

İsmet Paşa’nın Lozan’a “Hariciye Vekili (Dışişleri Bakanı)” olarak atanması, Nutuk’ta şöyle anlatılmıştı:

“İsmet Paşa’ya emrivaki halinde Hariciye Vekili olacağını ve ondan sonra da sulh konferansında Heyet-i Murahhasa Reisi olarak gideceğini söyledim. Paşa birdenbire mütehayyir kaldı (hayrete düştü). Asker olduğundan bahsederek, beyanı itizar... En nihayet, teklifimi bir emir telakki ederek mutavaat (uymak) gösterdi!”

TBMM Hükümeti; I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı İmparatorluğunu mağlup eden devletlerle de karşılaşıp hesaplaşmaya, Lozan’da 20 Kasım 1922’de başladı…        

97 yıl önce, 24 Temmuz 1923’te İsmet Paşa, 1. Dünya Savaşı’nın galip ülkelerini “Lozan’da masada” da yendi… 

İsviçre Cumhurbaşkanı Pascal Couchepin, O masayı, “Türkiye’ye hediye edeceğini!” açıkladığı gün ve o an, özel davetlilerden biri olarak ben de oradaydım! Masa, bugün ilk Meclis Binasında sergileniyor…

***

13 Kasım 2008 tarihli Vakit gazetesinin “İmparatorluğun çöküşü” haberine ne buyrulur?

“Binlerce şehit verilerek Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkıldı; ancak anlaşma masasında kazanılan hakları pek çoğu İsmet İnönü başkanlığındaki ekip tarafından Lozan’da yapılan anlaşma masasında kaybedildi. Cephede kazanılan Kerkük, Musul, Süleymaniye, Kıbrıs ve Ege’deki 12 Ada, Lozan’da o masada verilen tavizlerle elden gitti. Gayri Müslimlere verilen birçok imtiyaz ise günümüzde baş ağrıtmaya devam ediyor. Lozan’da açıklanmayan ‘gizli maddelerin’ olduğu da hala tartışılıyor…”

***

Gelelim günümüze…

Danıştay’ın; 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin, AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur ve Veziri Azam Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ayasofya’nın ibadete açılması kararını onaylamasının” ardından ilk namaz, Ayasofya’da, “Lozan Barış Antlaşmasının” 97. yıl dönümüne rastlayan “24 Temmuz’da” kılınacak!

23 Temmuz’da değil! 25 Temmuz’da değil! Peki, neden 24 Temmuz’da?

***

Fatih’in torunları Osmanlıları; yüzyıllarca eriten yedi düvele, cephede “Gazi Mustafa Kemal’in kılıcından sonra” en güzel yanıtı, 24 Temmuz 1923’de, Lozan’da İsmet Paşa “kalemi ile de” vermişti!

Peki, neden Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının yıldönümü kutlanacağı yerde, o gün, namaz kılınacak? Çünkü Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine meydan okunacak! 

Türk ulusunu, özellikle İstanbulluları, derin uykulardan uyandırmak için, örgütlü çalışmalar yapmak için… AKP, İstanbul Belediye Başkanlığını yıllarca sonra neden kaybetti? O halde, şimdi AKP için geri vitese takma zamanıdır!

***

Erdoğan, “Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgilidir… (Pes!) Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı neyse, başkenti neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya'nın vakfiyesine uyulması şeklinde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur! Her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz! (Pes!) dedi…

***

İstanbul, 1918-1922 yılları arasında işgal edildi! Son Osmanlı padişahı Vahdettin’in ülkesini bırakıp kaçmasıyla, “Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesinin hukukiliği de” geçersiz oldu… İstanbul, 6 Ekim 1923’de işgalden kurtarıldı! 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya müze olarak açıldı!

***

Günümüz gençleri peki bilmeyebilirler… FETÖ’cülükten önce, NUR’culuk gündemdeydi… Fethullah Gülen gibi bir yobaz olan Said-i Nursi vardı! “Serdengeçti” adlı derginin Ağustos 1952 tarihli sayısında, ilk kez “Ayasofya’nın müze konumundan çıkarılıp tekrar cami yapılması” önerisi yazıldı…

Nurcuların “Serdengeçti” dergisi devreden çıkınca, Fetöcülerin “Zaman” gazetesi sahneye çıktı. Bazı siyasi partiler de oy toplamak amacıyla Ayasofya’yı tekrar camiye dönüştürme propagandası yapmaya başladılar!

***

AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur ve Veziri Azam Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ayasofya’nın ibadete açılması kararını onaylamasının” ardından ilk namaz, Ayasofya’da, ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak! Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit ve egemen bir devlet olarak tanındığı Lozan Antlaşması'nın yıldönümü olan 24 Temmuz’da kılınacak…

Nurcular, Fetöcüler yerine günümüzde AKP’lilere nasip oluyor! İstanbul’u en son fetheden Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, Ayasofya bugün kilise olarak hizmet vermeyecek miydi? 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Covid-19 Salgını (4) 19 Ağustos 2022
Covid-19 Salgını (3) 12 Ağustos 2022
Covid-19 Salgını (2) 5 Ağustos 2022
Covid-19 Salgını (1) 29 Temmuz 2022