Hoş Geldin Şuppiluliuma!

31 Temmuz 2012 Salı
\n

\n\n\n

Cumhuriyetin 22 Mayıs 2011 tarihli Pazar Ekinde Hatay! Tarihin Mozaikistanı!” başlıklı yazım şöyle devam eder:

\n

“(…) Her nedenseMüslüman Türklerinçoğunluğu, Anadolununçokve detektanrılıdönemlerini dışlarlar!

\n

Bilmezler ki dünyada ilk kezHıristiyansözcüğü bu kentte kullanılmıştır.Çoktanrılıinsanlar ile Yahudilerinbirlikte yaşadıklarıbu kentte Mesih’, karşılığında İsanın Hristos (Christ)adına göndermeyle sahneye çıkmıştı.

\n

Bilmezler ki dünyada ilkekklesia (kilise-meclis), ne Kudüste, ne Efeste ne de Vatikandadır. İlk kilise bu kentimize tepeden bakan yamaçta mağaradan devşirme bir noktada kurulmuş olup Aziz Petreus (St. Pierre)adını taşır. (…) 1963 yılında Papa 4. Paul burayı, Hıristiyanlara her yılın 29 Haziranındahaç yeriilan etti.

\n

Bilmezler ki İncili dört aziz, dört ayrı yerde yazmıştır. Bunlardan ikisi Anadoludadır. Birini bu kentimizde Aziz Lukas yazmıştır. (…)

\n

(…)Kentte, çoktanrılı halkla birlikte özgürlük içinde yaşayan Yahudilerin Hıristiyanlığa devşirilmesinden sonra, onlar da Katolik, Ortodoks, Ermeni, Süryani, Protestandiye renklendiler.

\n

Sonraki yüzyıllarda Müslümanlar daSünni, Alevi, Şiidiye kente renk kattılar, ayrıca Türk, Arap, Kürtolarak Hatay mozaiğinin renklerini yarattılar.

\n

Tessera’, ‘mozaiklerde kullanılan değişik renklerdeki küp biçimli taşçıklardır. Ressamın yönlendirdiği ustanın bu taşları yerleştirmesi ile mozaik yaratılır. Hatay, tarih boyunca olduğu gibi bugün de benzersiz biretnik mozaikistandır. (…)

\n

(…) Bugün Yahudisinagogu’, Katolik, Ortodoks, Ermeni, Süryani, Protestankiliseleriile Müslümancamilerininde Antakyada birbirlerine komşu olmaları doğaldır. Antakya, Kudüs, Vatikan, Efes, Tarsustan sonra dünyada en çok dinsel amaçlı turist çeken bir ildir.

\n

Hatayın tektanrılı mozaiklerinden sonra çoktanrılı dönemden bir başka önemli buluntuyu o yazımızdan özetleyelim:

\n

“(…) Böyle bir yörede her geçen gün kent içinde ve dışında yeni oteller yapılıyor ya da eski binalar onarılarakbutikotellere dönüştürülüyor. Dünyanın önemli otel zincirlerinden Hilton da, Hatayda yerli bir girişimci ile yeni bir otel yapımına karar verdi. Otelin 17 dönümlük arazisi, 3. derece sit bölgesi içindeki yerel girişimcinin özel mülkiyetinde idi(…)

\n

Kazdıkça çıkançanak-çömleğimozaikler izledi. (…) Otel inşaat alanındaki kazılarda 20 bin kadar çeşitli taşınır kültür varlığı arasında 2 bin kadar da sikke bulundu. Taşınmaz kültür varlıkları arasında bir Roma hamamı, külhanı, havuzu ve künkleri ile gün ışığına çıkarıldı. (…)

\n

Kuşkusuz en ilginç buluntu, şu ana kadardünyanın en uzun ve en büyük mozaiğioldu. Hiçbir insan ya da hayvan görselinin bulunmadığı, yalnızca geometrik bezemelerle yapılmış ve büyük olasılıkla bir kamusal alanda kullanılmış olan bu mozaik, kazıyı yapanları, bilimsel danışmanları, kurul üyelerini ve girişimciyi çok şaşırttı!

\n

Yaklaşık 16 m. eninde, 46 m. uzunluğundaki mozaik, sellerin oluşturduğu bir çay yatağına gelince bitiyor gibi görünüyordu. (…) Bozulmadan kalan mozaik 850 m2 idi. (…)”

\n

Otelin tasarımını, uluslararası ödüller kazanmış bir Türk mimarı mozaikli alanın üzerinde sütunlarla yükseltilecek biçimde çizdi. Yerel sivil toplum örgütleri olayın üzerine gittiler, otelin yapılamayacağı kararını mahkemeden çıkardılar.

\n

***

\n

Şimdi de Anadolunun çoktanrılı döneminden son yarım yüzyılın en önemli buluntusuna değinelim. Troia Savaşından sonra Anadoludaki egemenlikler çökmeye, Balkanlardan, Kafkaslardan, güneyde denizlerden yeni kavimlerin göçleri ve işgalleri başlayınca Hititler güç günler yaşadılar.

\n

Hitit Kralı 3. Arnuvandanın ne eşinden ne de hareminden çocuğu olunca yerine kardeşi Şuppiluliuma (İÖ 1200-1190) geçti. Hatay yöresi dahil Güneydoğu Anadolu Şuppiluliumaya destek verdi. Ancak göçler ve ayaklanmalar kralı zorluyordu. Bu olaylar Hitit devletinin ve Şuppiluliumanın sonunu getirdi!

\n

Kanada Toronto Üniversitesinden arkeoloji profesörü Timothy Harrison 2004’ten beri Hatayda Tell (höyük) Tayinatta kazı yapıyor. Harrison, geçen yıl Geç Hitit döneminden İÖ 9. yüzyılan kalma, 2 ton ağırlığında 1.6 m. boyunda bir tunç aslan heykelini Antakya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Kuseyrinin arazisinde bulmuştu.

\n

Bu yıl ise son kral Şuppiluliumanın; bazalt taşından 1.5 m. yüksekliğinde, 1.5 ton ağırlığında, belden yukarısı olan, bir elinde kılıç, bir elinde başak tutan, gözleri sabun taşından yapılmış heykelini buldu.

\n

Bu heykelin önemi birkaç noktada toplanıyor. Birincisi bir kralı tanıtmasıİkincisi gözler sonradan eklendiği için bunların tüm olarak ele geçmesi Üçüncüsü dönemin Anadolusunun siyasal ve ekonomik sorununu bir elinde kılıç ve öteki elinde buğday başağı ile yansıtması.

\n

Bu yapıt Urfa Müzesindeki 13 bin 500 yıllık, bilinen en eski insan heykelinden sonra dünyadaki en önemli buluntudur. Yapılmakta olan yeni Hatay Müzesinin başköşesini süsleyecek olan Şuppiluliuma, gözleri ile Gaziantepde Zeugma Müzesindeki Menad (halkın Çingene Kız dediği) mozağinin keskin gözleri gibi ziyaretçileri büyüleyecektir.

\n

Küçükdalyan beldesinde 11 bin m2 sergileme alanlı yeni müze Hatay-Gaziantep-Urfa-Mardin doğrultusunu önemli turizm ve ekonomi çizgisine yönlendirecektir.

\n

***

\n

Ne var ki AKPnin izlediği Suriye siyasası ile Hatay acı günler yaşıyor. Hataydaki durumu, bu heykelin bulunduğu arazinin sahibi Kuseyri, Kent ekonomisinde yaşanan ciddi hareketlilik, şimdilerde tümden durdu sözleri ile açıklıyor.

\n

Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gülay Gül şöyle diyor: Birçok firma iflasın eşiğinde Hatay böyle bir kriz görmedi Sanayici, nakliyeci, ithalat-ihracatçılar, turizm firmaları ile tarım sektörü, esnaf, tüccar ve işadamları ekonomik anlamda çok ciddi etkilendi. Kredi ile TIR alanlar ve kredi ile şirketini büyüten firmalar mağdur durumda…”

\n

Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçinin açıklaması şöyle: Hatay ekonomisine çok olumsuz yansımaları oldu. Hatayın dışsatımı 2010’da 250 milyon dolar iken 2011de 150ye düştü; 2012de ise neredeyse sıfır…” Dışişleri Bakanımızın “0” sorun siyasası gerçekleşiyor!

\n

***

\n

Hatay AKP Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, oğlu ile tartışan Dörtyol Emniyet Müdürlüğündeki polislerin rütbelerini söktürerek, katil, hırsız, ırz düşmanlarını belirlemede kullanılan yöntemle, sıraya dizdirip ellerine numara verdirerek teşhis ettirtiyor. Sebep, AKP Gençlik Kolları Üyesi Hasan Uzunun oğlunun, işlettiği Emniyet kantininde bir polisle tartışması Polisler şükretsinler, başlarına çuval da geçirilebilirdiMozaikistan Hatayda böyle tesseralar da var!..

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Üç silahşorlar… 3 Eylül 2021
Taliban 1 - ABD 0 27 Ağustos 2021