AKP 2023’e Nasıl Sıçradı?

20 Nisan 2011 Çarşamba
\n

\n\n\n

Büyük bir ihtişam ile açıklandı AKPnin 2011 Seçim Beyannamesi. İsmi de hayli şaşaalı: Türkiye Hazır, Hedef 2023.

\n

Dikkatle okudum. 158 sayfa. Başbakan Tayyip Erdoğan beyannamenin sunuş kısmında Ne mutlu bize ki, bizi, bizden ziyade yaptıklarımız anlatıyor. Mezra ve yaylalardan köylere, belde ve ilçelerden büyük şehirlere kadar, üniversiteler, yollar, barajlar, hastaneler, adalet sarayları bizi anlatıyor..diyor. Ve devam ediyor: Gözlerinden umut fışkıran çocuklar, geleceğe güvenle bakan gençler, esnafın, çiftçinin, köylünün, işçi ve memurun, sanayicinin özgüveni bizi anlatıyor...Dikkatle okudum. Tam 158 sayfa.

\n

Ne yalan söyleyeyim, aradım taradım, şimdiki Türkiyeyi bulamadım beyannamede. Daha doğrusu insanı yok, kadını yok, gençliği yok. Evet dünyanın en büyük adalet sarayları var, peş peşe açılan üniversiteler ve göz alıcı kampusları var, otoyollar ve devasa konutlar var. Kimi inşaat halinde, kimi tamamlanmış... Ama insan unutulmuş. CHP lideri Kılıçdaroğlunun söylediği gibi. Zaten unutulmuş olmasaydı sağlık çalışanları greve çıkarlar mıydı? Doktorlar, hemşireler, asistanlar... Tamgün Yasasını, performansa dayalı ücret uygulamasını protesto etmek ve özlük haklarının korunması amacıyla eylemdeler...

\n

İnsan unutulmuş olmasaydı liseli gençler yurdun dört yanında YGSyi ve ÖSYM Başkanını protesto etmek için sokaklara dökülürler miydi?

\n

İnsan unutulmuş olmasaydı Artvinden Hataya, Trakyadan Hasankeyfe yerel halklar doğaya zarar veren yatırımların durdurulması için Büyük Anadolu Yürüyüşünü başlatmazlardı.

\n

İnsan unutulmuş olmasaydı, 1999 yılında 18 bin kişinin yaşamını kaybettiği deprem sonrasında yapılması gerekenler beyannamede Vatandaş ve Sonuç Odaklı Yönetim başlığı altında küçücük bir paragrafta deprem ve diğer doğal afetlere hazırlık konusunda yürüttüğümüz çalışmaları yoğunlaştıracağızgibi basit bir cümle ile geçiştirilmezdi. 8.5 yıllık AKP iktidarında bugüne kadar deprem konusunda neler yapıldığı, bundan sonraki seçim döneminde somut olarak neler yapılacağı anlatılırdı...

\n

Kadının da adının olmadığını gördük seçim beyannamesinde... Daha doğrusu sanki varmışgibi yapıldığını. Yoksa kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi gözetiyoruzile geçiştirilmezdi Türkiyede kadının yaşadığı şiddet. Somut hedefler saptanırdı, Avrupa Birliği kriterlerinde olduğu gibi her 50 bin nüfusa bir sığınma evi açılma şartı getirilirdi. Cezaların arttırılması kadar uygulanmasında da taviz verilmeyecek bir yol saptanırdı.

\n

Kadının ekonomik yaşamdaki yerinin güçlendirilmesi konusu da 25 Mayıs 2010da Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kuruluoluşturduk ya gibisinden savuşturulmazdı. Alay eder gibi Kadınlarda işgücüne katılma oranı 2010 yılındaki yüzde 27.7 seviyesinden 2023 yılında yüzde 35e çekilecektircümlesi kurulmazdı.

\n

Zaten beyannamede neredeyse tüm hedefler 2023e göre ayarlanmış durumda. Peki arada koca bir 12 sene var. Önümüzdeki dönemde sen ne yapacaksın kardeşim? Kadınların ne kadarına istihdam yaratacaksın? Parlamentoda kadın milletvekili oranı başta olmak üzere karar alma mekanizmalarında kadın sayısı arttırılacaktırcümlesinin içini nasıl dolduracaksın? 12 yılda kayıt dışını nasıl azaltacaksın? Gelir dağılımındaki büyük uçurumu nasıl azaltacaksın? Eğitimin kalitesini nasıl arttıracaksın? Seçim beyannamesinin içinde kültürel politikalar bölümünde neden farklı kültürler, dünya klasikleri yok, sadece kendi tarihimiz kendi edebiyatımız var? Dünyanın 10 büyük ekonomisi içinde olmayı hedef olarak koyuyorsun da neden OECD Raporundaki Türkiye, işsizlik ve yoksullukta ilk sıralarda geliyor. Çocuk eğitimine en az parayı harcıyor, kadınların doğurganlık oranında en yüksek ülkelerden biri. Türkiyedeki ortalama ömür de tüm OECD ülkelerinden daha kısa...saptamalarını es geçiyorsun? Neden bu alanlarda hedef bile koymuyorsun ya da koyamıyorsun?

\n

158 sayfalık seçim beyannamesi ile bir anda 2023 yılına sıçrayıveriyorsun? Üstelik bunu bu ülkenin insanlarınıbiz ve ötekilerdiye ikiye ayırarak yapıyorsun. İtiraz olursa da Biz tatmin olduk ya yeteryanıtını veriyorsun. Bakalım nereye kadar sıçrayacaksın?

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kutsal aile mi? 2 Temmuz 2021
Altı aydır eylemdeler... 18 Haziran 2021