Öztin Akgüç

Laiklik-dine saygı

17 Temmuz 2015 Cuma

Din istismarının politik ve kişisel çıkar hesaplarıyla hızlandığı, din ticaretinin tüm ahlaki değerleri yozlaştırdığı bir dönemde bayram günü “dine saygı” çağrısı yapmak beni aşar, ama yetkili ve etkili kurumların, kişilerin bu bağlamda rahatsızlıklarını, tepkilerini dile getirmemesi, yetkin düzeyde olmasa da böyle bir konuyu ele almak zorunda bıraktı. “Dine saygı.” Bu, yalnız ülkemiz için değil, tüm İslam coğrafyasını kapsayacak çağrı. Sözde din adına siyasal, ticari çıkar hesaplarıyla, beklentilerle yapılanlar dinin ardına sığınmalar gerçekte dine saygısızlık. Davranışlar dini kutsallaştırmıyor. Ne yazık ki İslamı küçültücü yorumlara da yol açıyor. İslam aleyhtarı tepkilere, yorumlara, emperyalizm güdülemesini önlemek için dinin özüne saygı gösterilmelidir.

***

Dine saygının yolu laiklikten geçer. Laiklik, dinin çıkar beklentileriyle, istismarını önleyerek, dini siyasete alet etmeyerek, inanç özgürlüğünü kutsayarak, hoşgörülü davranışa yol açarak, dine saygılı olmayı sağlar.
Laik, bir bağnaza, bir zahide kıyasla dine daha fazla saygı gösterir; dinin saygınlığını güçlendirir.
Laiklik dinsizlik bühtanın dinsiz parti söylemini önemsememek, fazla ciddiye de almamak gerekir. Sayın Yusuf Halaçoğlu’nun söylemini de zırvanın tevili gibi yorumlamak doğru olur. Politikacılar çoğu kez “Zırva tevil götürmez” özdeyişini anımsamıyorlar.
CHP, temel ilke olarak, laikliği ön plana çıkaran bir siyasal strateji izlemelidir. Gerçi CHP’nin 2015 Seçim Bildirgesi’nde “Özgürlük, Hukuk Devleti ve Demokrasi” başlığı altında laikliğe bir paragraf olarak yer verilmiştir. Laiklik olmadan demokrasinin, demokrasi yaşatılmadan laikliğin güvence altına alınamayacağını vurgulamıştır. Laiklik yalnız dine saygının gereği değil, demokratik düzenin temel taşı ve toplumsal kalkınmanın da olmazsa olmaz koşuludur. Geniş vatandaş kitlesinin toplumsal gelişmesi için, din tacirlerinin ve din istismarı dışında söylemi olmayan politikacıların vatandaş üzerindeki baskısı, laiklik anlatılarak, laik Müslümana yaraşır örnekler verilerek kurulmalıdır. Vatandaş din istismarı tutsaklığından kurtarılmalıdır.

***

CHP devrimci bir partidir. Devrimcilik, genel eğilimlere uyularak, mevcut düzeni benimseyerek, mevcudu kabullenerek gerçekleştirilemez. Oy kaygısı ile ilkelerden ödün verilemez. Kaldı ki seçim sonuçlarına bakıldığında ilkeleri esnekleştirmenin oy kazanma açısından artı bir etkisi olmadığı görülmektedir.
CHP tüm olanakları ile dine saygıyı ön plana çıkarmalı, bir Müslüman da bulunması gereken, maddi-manevi temizlik, dürüstlük, dayanışma, alçakgönüllülük, savurganlıktan kaçınma, insancıl davranma gibi erdemleri, hasletleri de vurgulamalıdır. Dini öğretiyoruz alalamasıyla yapılan yanlı, çıkar amaçlı yayın ve söylemlerin de yanlışları ortaya konulmalıdır. Her seçim süreci vatandaşı aydınlatma, eğitici olma açısından da değerlendirilmelidir.
Dine saygılı olmayı yaygınlaştırabilirsek, hem dinin kutsallığını korur; hem toplumsal gelişmeyi hızlandırır, hem demokratik düzenimizin saldırılara karşı sağlıklı temele oturmasını sağlayabilir, emperyal güçlerin elinden bir aracı da alabiliriz.  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Aday adaylığı 29 Haziran 2022
Bir dönemin açımlaması 22 Haziran 2022
Yolsuzluk kapıları 15 Haziran 2022
Yoksullukla savaşmak 8 Haziran 2022
Heyeti Mümtaze 1 Haziran 2022