Öztin Akgüç

Toplumumuzun virüsleri

11 Mart 2020 Çarşamba

Dünyada koronavirüsün (covid-19) ekonomik etkileri, 2007-2008 krizinden bu yana izlenen yanlış politikalarla birleşince felaket senaryoları yazılmaya başlandı. 2020 ekonomik tahminleri gözden geçirilmekte, aşağıya doğru revize edilmektedir. Dünya ticaretinin 1 trilyon USD’den daha fazla daralacağı, büyüme hızının yüzde 2’nin de altına düşeceği, Çin ekonomisinin yavaşlamasıyla tedarik zincirinin kopacağı, sorun yaratacağı öngörülmektedir. Fiyat balonu yapmış borsalarda, henüz “Kara Perşembe”, “Kara Pazartesi”ler yaşanmamakla beraber balonlar sönmektedir. Merkez bankaları faiz indirimleri ile resesyonu önlemeye çalışmakta, maliye politikasının etkili şekilde devreye sokulması, devlet borçlanma limitlerinin gevşetilmesi, tedarik sorununun çözümü amacıyla yatırımların yönlendirilmesi önerilmekte, savunulmaktadır. Koronavirüsün ekonomimiz üzerindeki olası etkileri konusunda resmi açıklama yapılmamakta, hedefler gözden geçirilmemektedir.

Toplumumuzda bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi, kalkınmamızı, yaşam kalitemizi etkileyen tehlikeli virüslerin varlığı karşısında koronavirüsün olası etkileri önemsiz kalır. Virüsün etkileri gelip geçer, ancak toplumumuzda var olan virüsler, organizmaya uzun süreli sızarak çeşitli hastalıklara yol açan ortam yaratmaktadır. Toplumda çeşitli virüsler olmakla beraber; yalakalık, din sömürüsü, takıyye, iş insanları aferizmi, vurgun eğilimi virüsleri daha etkili olmaktadır. Sentetik, bireşimli bir virüs olan şarlatanlık da bunlara eklenebilir.

Yalakalık, tabasbus, dalkavukluk olarak da bilinen bu virüs, her rengi alabildiğinden, her şekle girebildiğinden, salgısı da nemalandığından toplumun yaygın virüsüdür. Tipik örnekleri medyada yaşamakla beraber, bu virüsün geçişkenliği yüksek olduğundan, organizmanın tüm organlarına sızarak, otokrasi, oklokrasi - mobokrasi - kleptokrasi gibi hastalıkların oluşmasına uygun ortam hazırlamaktadır. Virüsün eşey olarak eril ve dişi türleri bulunmakta, eşey etki farklılığı yaratmamaktadır. Virüsün teşhisi kolay olmakla beraber tedavi yöntemi henüz bulunamamıştır.

Din sömürüsü virüsü ilkel, basit yapılı olup organizmaya global epidemi yayılmacılık virüsü tarafından zerk edildiğinden dayanıklı, kavi, mutasyona uğramamış bir virüstür. Bu virüs, organizmanın algılama, gelişme yetisini, melekesini zedelediğinden tehlikelidir. Eril olan bu virüs, sabi ve dişilere de musallat olarak bünyeye zarar vermektedir. Tedavi yöntemi bilinmekle beraber toplumumuzda uygulanamamaktadır.

Takıyye, kripto virüsü, global epidemi yayılmacılık virüsü tarafından kukla olarak, bağışıklık sistemini paralize etmek, organizmanın antikor salgılamasını önlemek amacıyla bünyeye sokulmaktadır. Bu virüs, din sömürü virüsü ile eşanlı, birlikte hareket etmektedir. Organizmaya yararlı görüntü de verebilen kukla virüsü teşhis etmek, mücadele etmek zor olmaktadır. Aferizm, çıkarcılık virüsü, organizmada asalak yaşamakta, organizmanın yararlı salgılarının büyük bölümünü emerek, organizmada yararlı bakterilerin oluşmasını da engelleyerek bünyenin gelişmesini, güçlenmesini önlemektedir. Virüsün, global epidemi yayılmacılık virüsü ile ortak hareket etmesi teşhisi kolaylaştırmaktadır.

Şarlatanlık, diğer virüslerin birleşiminden oluşan, sentetik bir virüs olup salgıladığı toksinle organizmanın komuta merkezini etkilemekte, hareket serbestisini de kısıtlayarak diğer virüslerin organizmayı tahrip gücünü artırmaktadır.

Virüsler, organizmanın savunma sistemini bozma yanı sıra kanserojen etkileriyle de sağlıksız hücrelerin hızla çoğalmasına yol açarak, organizmanın dengesini de bozarak sağlıklı yaşama gücünü zayıflatmaktadır. Organizmanın, virüslerin yayılmasını önleyecek koruyucu organları olmakla beraber, bu canlı öğeler ya fiziksel olarak yok edilerek veya hareket serbestileri sınırlanarak ya da işlevsiz hale getirilerek virüslere yaşam alanı açılmaktadır.

Organizmanın canlı, yararlı uzuvları, virüslerle savaşmaktan vazgeçmedikçe, global ve lokal virüslere teslim olmadıkları sürece varlıklarını sürdürerek organizmanın yaşamasını sağlayacaklardır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Aday adaylığı 29 Haziran 2022
Bir dönemin açımlaması 22 Haziran 2022
Yolsuzluk kapıları 15 Haziran 2022
Yoksullukla savaşmak 8 Haziran 2022
Heyeti Mümtaze 1 Haziran 2022