Öztin Akgüç

Yerel Yönetimler Önem Kazanırken

24 Kasım 2013 Pazar

Yetersiz, baskıcı, partizan, kendine özgü hizmetleri dahi kaliteli bir şekilde sağlayamayan merkezi yönetim dönemlerinde; merkezi yönetime karşıt yerel yönetimler, hem hizmetlerin görülmesi, hem demokratik düzen oluşması ve bireyin gelişmesi açısından önem kazanıyor.
Gelir dağılımının bozuk, yaşam kalitesinin düşük olduğu, bireyin çeşitli baskılar altında kaldığı, çevrenin rant uğruna tahrip, hatta yok edildiği bir dönemde, yerel yönetimlere, olağan belediye hizmetlerinin sağlanmasının yanı sıra, çevrenin korunması, yörenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, bu amaçla sanat, kültürel etkinliklerinin desteklenmesi, yöre halkının yönetime ve etkinliklere katılımının sağlanması ve artırılması, bu tür amaçlarla oluşturulmuş sivil toplum örgütleri (STÖ) ile yakın işbirliği yapılması, bireyde en azından yerel yönetimlerde egemenliğin kendinde olduğu bilincini geliştirme gibi görevler de düşmektedir.
Parklar, meydanlar şehirlere güzellik kattığı gibi, halka nefes alma olanağı sağlıyor, çevre koruma bilincini geliştiriyor, yaşam kalitesini yükseltiyor. Dünyada bazı şehirler ilk bakışta park, bahçe içinde kurulmuş izlenimi veriyor. Bu açıdan Kiev, ilk gittiğimde Singapur beni etkilemişti. Singapur orkide bahçeleri içinde bir kent görünümündeydi. Ancak kapitalizmin, kentsel dönüşümün hışmına uğrayan Singapur, orkideler ülkesi olma özelliğini yitiriyor. Kiev’de beni etkileyen, bir pazar sabahı genç, yaşlı kent halkının topluca parkları temizlemeleri, park, ağaç bakımı yapmalarıydı. Barselona’yı güzelleştiren çiçek, Londra’nın parkları, Moskova’nın Kızıl Meydan’ı, şehirlerin etkileyici özellikleri olmalı. Yol, AVM, metro, gökdelen bir kente özellik, güzellik ve anlam katmıyor, birbirini andıran kentler oluşuyor. Parkların, ormanların, meydanların, rant iştahasına karşı korunması, yolların, ev balkonlarının çiçekle bezenmesi, yaşama güzellik katıyor.
Ülkemizde temiz, yenilenebilir enerji üretimi önem taşıyor. Şimdi enerji üretiminde yeni tehlike beliriyor: Nükleer santrallar. Nükleer santrallar, dışsal sosyal maliyetleri çok yüksek, çok ciddi uzun süreli çevre, sağlık sorunları yaratıyor. Chelyabinsk, Çernobil, Fukuşima felaketlerinden ders almıyoruz. Yerel yönetimler, yörelerinde bu tür cinayet girişimlerini toplumu da aydınlatarak önlemeye çalışmalıdırlar. Temiz, yenilenebilir enerji üretimi konusunda pilot projeler geliştirebilir, uygulayabilirler. Bu bağlamda güneş enerjisine dayalı örnek tesisler kurmak bir adım olabilir. Türkiye, enerji üretiminde güneş enerjisinden yararlanmada dünyada en son sıralarda bulunuyor. Yanlış algılamadıysam Antalya’da Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mutafa Akaydın’ın çabası ile güneş enerjisine dayalı tesis konusunda ileri adım atılmış, bu tür çabalar yaygınlaştırılabilir. Konunun uzmanlarından bu bağlamda teknik destek alınabilir.
Sanat, kültür etkinlikleri yaşam kalitesi açısından belirleyici. İzlenen halkı karartma planı doğrultusunda ülkede, sanat, kültür etkinlikleri köreltiliyor.
Yerel yönetimler
bu bağlamda çaba gösterebilirler. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, yörede yaşadığım için gözlüyorum, bu bağlamda büyük çaba harcıyor. Geniş vatandaş kitlesinin katılımını sağlıyor. Merkezde otokrasiye evrilmeye karşı, yerel yönetimlerde katılımcı demokrasiye yönelme bir denge oluşturabilir. Yerel yönetimlerde sosyal demokratların ülkenin geleceği ve toplumun aydınlatılması açısından da büyük sorumlulukları var.


Yazarın Son Yazıları

Yapışkanlık 28 Ekim 2020
Arayış 21 Ekim 2020
Peçenin ardını görmek 19 Ağustos 2020
CHP’li olabilmek 12 Ağustos 2020
Kriz derinleşiyor 22 Temmuz 2020