Öztin Akgüç

Yönetimin Özeti Üç ‘D’

03 Şubat 2013 Pazar

Olay gerçek mi, yoksa söylenti mi bilmiyorum. İspanya’yı uzun süre yöneten Bahamonde Franco’ya atfedilen bir deyiş, bir tümce var. “Ben İspanya’yı üç F ile (futbol fiesta, flamenko) kırk yıl yönettim.” Peki, Başbakan Sayın RTE on yıldır Türkiye’yi nasıl yönetiyor? Yönetim anlayışı üç “D” ile simgelenebilir, özetlenebilir. Din, dizi, demokrasi söylemi altında dayatma...
Din istismarı, dinin kişilerin şahsi çıkarları, siyasal otoriteyi güçlendirme aracı olarak kullanılması tarihi kadar eski... Kuşkusuz tarihçiler, gerçek din bilginleri daha iyi değerlendirirler, ama İslamın siyasal amaçla, siyasal otoriteye dayanak olarak kullanılması
Muaviye’ye, Emeviler döneminin başlangıcına kadar uzanır.

\n

***

\n

Din, hemen her dönemde farklı ölçülerde de olsa kişisel ve siyasal amaçlarla kullanılsa da, dinden yararlanma AKP döneminde (RTE döneminde diyebiliriz) en üst düzeye ulaşmıştır. Din, günlük yaşantımıza yön, şekil vermeye, başlamış, eğitim sistemi dindar(!) gençlik yetiştirmeye yönelik düzenlenmiş; Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi, milli eğitim, milli savunmayı aşmış, hemen her konuşma içerisine dini öğeler yerleştirilmeye başlanmıştır. Amaç, dindar gençlik yaftası altında AKP zihniyetiyle uyumlu, AKP’nin getirdiği ya da getirmek istediği düzeni destekleyen, irdelemeyen, emperyalizmi sorgulamayan biat eden, dış ve iç odaklar tarafından yönlendirilen bir kuşak yetiştirmektir. Yurtiçinde yurtdışında açılan okulları, eğitime verilmek istenen yönü, bu gizli amaç yönünden değerlendirmek gerekir.
Halkımız, cep telefonuyla konuşma, dizi seyretme, tweet atma, internette vakit geçirme ölçütlerine göre dünya sıralamasında en önlerde yer alıyor. Belki de ilk sıraya ulaşmış durumda. Buna karşı, gelir, eğitim, sağlık gibi yaşam kalitesi göstergelerinin bir sentezi olan Birleşmiş Milletler’in İnsani Gelişmişlik End eksi sıralamasındaki yerimizse 2002 yılında 190 ülke arasında 88’incilikken 2010 yılında 92’nciliğe değin geriliyor. Çizmeden yukarı çıkmayayım, bu konuda sadece internetin insan zekâsının gelişmesi üzerindeki etkilerinin tartışılmaya başlandığının, bireyin zekâ evrilme hızını azalttığı savının altını çizeyim.

\n

***

\n

Sayın RTE TV dizilerinin günlük yaşantımız, değer yargılarımız üzerindeki etkileri nedeniyle zaman zaman “ecdat, ahlaki değerler” gibi gerekçelerle dizilere de yön verme gereğini duyuyor. RTÜK ve bazı ürkek bazı yapımcılar, Sayın RTE’nin öngördüğü, önerdiği, istediği şekilde dizilere yön verme hizmetinde kusur etmemeye, özen göstermeye başladılar.
Türkiye’de herhalde en çok kullanılan sözcük demokrasidir. Demokrasi sözcüğünün ardına her türlü niyet saklanabiliyor. Tek adam yönetimine yöneliş, dayatma, demokrasinin gereği gibi sunulabiliyor. Başkanlık etiketi altında otoriter bir düzen, günümüzde halkımıza sivil, demokrat anayasa hazırlığı olarak dayatılıyor. Sayın RTE’nin tüm dayatmaları demokrasi, hatta ileri demokrasi yaftası altında gerçekleştiriliyor. Siyasal çevrenin çıkar hesapları, beklentileri, kişilik gelişme derecesi, eğitim ve kültür düzeyleri, dayatmaların yaşama geçirilmesi için uygun ortam yaratıyor. Sayın RTE’nin kurmak istediği düzene yasal dayanak oluşturacak yeni anayasa, yakın bir gelecekte herhalde halkımızın onayına sunulacak, aslında demokrasi ve benzeri sözcüklerle de süslenerek dayatılacak. Biraz korku salınacak, bir ölçüde halkımızın bir bölümünün yeğniliğinden yararlanılarak anayasa onaylatılacak; dayatmaya karşı çıkanlar, türlü yöntemlerle dışlanarak cezalandırılacaktır.

\n

***

\n

Franco’nun üç “F” sembollü yönetimi uzun süreli olmuştur. Sayın RTE’nin üç “D” sembollü yönetiminin süresi, halkımızın duyarlılığına bağlı olarak belirlenecektir. Anayasa oylaması ya gidişe dur diyecek ya da gidişi hızlandıracaktır.

\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sol ve CHP kimliği 21 Temmuz 2021
Çözüm arayışı 23 Haziran 2021