Şahin Aybek

Eğitimin sırrı; bilişsel esneklik ve öz yönetimli öğrenme mi?

03 Ağustos 2020 Pazartesi

Bilişsel Esnekliği ve Öz Yönetimli Öğrenme Düzeyleri Yüksek Öğrenciler Daha Başarılıdır

MEB’in öğrencilerimize bilişsel esnekliği ve öz yönetimli öğrenmeyi öğretmesi halinde, eğitimde epey mesafe alabiliriz. Bilişsel esneklik (cognitive flexibility) kavramı ve öz yönetimli öğrenme dünyada hızla ön plana çıkmaktadır. Bilişsel esneklikten kast ettiğimiz, öğrencilerimizin bilişsel işleme stratejilerini çevrelerindeki yeni ve beklenmedik durumlara uyarlayabilmeleridir. Bir yetenek olarak bilişsel esneklik, deneyimle kazanılabilecek bir öğrenme sürecidir. Ve de diğer önemli kavramımız öz yönetimli öğrenme ise; öğrencilerimizin bilginin oluşturulması ve anlamlandırılması sürecinde aktif rol almaları, öğrenmenin sorumluluğunu öğrenebilmeleri adına önemlidir. Bu yönüyle öz yönetimli öğrenme; öğrencilerimizin öğrenmek için kendilerinin girişimde bulunabilmeleri, kendi öğrenme ihtiyaçlarını tanımlayabilmeleri ve öğreneceği bilgiye ilişkin uygun öğrenme stratejileri seçip uygulamaları ve öğrenme sonuçlarını değerlendirebilmeleridir.

Bilişsel Esnekliğe Sahip Öğrenci Yeni Olaylar Karşısında Farklı Çözüm Yolları Üretebilir

Bilişsel esneklik öğrencilerimizi daha başarılı kılabileceği gibi, onların günlük hayatta karşılaştıkları sorunları da daha rahat çözmelerini sağlar. Bilişsel esneklik öğrencinin farklı yanıtlar üretebilmesidir.  Bir problemin, sorunun birden çok algılanma biçimi ve ona göre tepki verme yolları vardır. İşte; bilişsel esnekliğe sahip öğrenciler, bir problemin birden çok seçeneğinin olduğunun farkındadırlar. Bu öğrenciler mevcut duruma saplanıp kalmazlar ve geleceği görebilme kapasitesine sahiptirler. Kısacası; bilişsel esneklik, öğrencinin ortaya çıkan beklenmedik duruma uyum sağlaması ve farklı çözümler üretebilmesidir. Bilişsel esnekliğin ilişkisel, düzenleyici, dikkatle ilgili, değerlendirmeye dönük, uzamsal ve zamansal esneklik gibi türleri vardır.

Öğrenci Başarısı İle Bilişsel Esneklik Arasında Olumlu Bir İlişki Vardır

Araştırma sonuçları bize, bilişsel düzeyi yüksek öğrencilerin, problem çözme becerilerinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Yine; bilişsel esneklik düzeyi yüksek öğrenciler daha fazla işbirlikçi davranmakta, her durumda akıl yürütebilmekte, empati kurabilmekte, bencil olmamakta ve farklı görüşlere açık olabilmektedirler. O zaman soru şu: Öğrencilerimizin bilişsel esneklik düzeylerini nasıl arttırabiliriz? Öncelikle öğrencilerimize esnek bir öğrenme ortamı sağlamalıyız.

Öz Yönetimli Öğrenmeyi Bilen Öğrenci Üst Bilişsel Yapılara Sahiptir

Öz yönetimli öğrenmeyi bilen öğrenciler üst bilişsel yapılara sahip oldukları gibi, kendi öğrenme ihtiyaçlarını tanımlarlar, kendilerine öğrenme hedefleri oluştururlar ve bütün öğrenme sürecini öğrenme stratejisi seçip uygulama ve öğrenme sonuçlarını değerlendirme dahil kontrol altında tutarlar. Yani, öz yönetimli öğrenme becerisine sahip öğrenci ihtiyaç duyduğu öğrenmeleri kendi kendine yönetme becerisine sahiptir.

Öz Yönetimli Öğrenme Düzeyi Yüksek Öğrenciler Daha Başarılıdır

Araştırma sonuçları bize, öz yönetimli öğrenme düzeyi yüksek olan öğrencilerin daha başarılı olduğunu göstermektedir. Çünkü bu öğrenciler kendi kendilerine öğrenebilmektedirler. MEB, yapacağı reformları ve projeleri bilişsel esnekliği ve öz yönetimli öğrenme düzeyleri yüksek öğrencilerin daha başarılı olduğu gerçeğinden hareket ederek yapmalıdır. Bu yönüyle, öğrencilerimize, bilişsel esnekliğin ve öz yönetimli öğrenme becerilerinin kazandırılması bize eğitimde epey mesafe aldırabilr. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları