Şahin Aybek

Kadınların eğitimsizliği toplumları felakete sürükler

09 Mart 2020 Pazartesi

Elbette Sefil Olursa Kadın, Alçalır Beşer

8 Mart 1857’de yanarak can veren 129 kadın işçiyi anarak “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlu olsun. Ülkemizin geri kalmışlığının nedenlerini arayan Atatürk, sık sık Tevfik Fikret’in “Elbette sefil olursa kadın, alçalır beşer.” sözlerine vurgu yaparak, Türk kadınına eğitim ve öğretim alanında verilen hakların azlığının, en önemli nedenlerden biri olduğunu saptamıştır. Kadınlarını eğiten toplumlar nesillerini eğitmiş demektir. Çünkü nesilleri de kadınlar eğitir. Tarih boyunca toplumların kalkınmaları kadınların eğitim düzeyiyle paralellik göstermiştir. Dünya nüfusundaki kadın oranına baktığımızda kadının eğitimde yer almasının önemi çok net anlaşılmaktadır. Her toplumda olduğu gibi ülkemizde de eğitim yönünden kadının değeri çok büyüktür. Kadının toplum kalkınmasında önemli bir yeri olduğu gibi, dünyanın 0-7 yaş çocuk gelişiminin önemini tartışmadığı bir dönemde, kadının anne eğitimci olarak da rolü çok büyüktür, bir çocuğun tüm kişiliğinin şekillenmesinde.

Kadınların Eğitimsizliği Toplumları Felakete Sürükler

1100’lü yıllarda yaşamış olan İslam filozofu İbn-i Rüşd ta o yıllarda dünyanın kurtuluşunun kadınlarda olduğunu ifade etmiştir. İşte kadının bu kurtuluşu sağlayabilmesi için eğitim hakkından kadınların da en üst düzeyde yararlanmaları gerekmektedir. Kadınların eğitimsizliği toplumları felaketlere sürükler. Diğer taraftan toplumsal kalkınmayı planlayan ülkelerin kadının toplumsal hayatta hak ettikleri yeri alabilmesi için öncelikle eğitimde cinsiyete dayalı fırsat eşitliğini sağlamaları gerekmektedir. İslam dini açısından da olaya baktığımızda ilk emir olan “oku” ve “hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” ayetleri cinsiyet gözetilmeksizin hem kadına hem erkeğe gelmiştir. “İlim öğrenmek her erkek ve kadın Müslümana farzdır” da cabasıdır. Kadınların eğitim olanaklarından en üst düzeyde faydalanması toplumsal refahı artıracağı gibi gelecek nesillerin bilinçli yetiştirilmesinde ve çağdaş toplumlara ayak uydurabilme konusunda da önemlidir. Eğitimli kadınların çocukları daha fazla okula gitmekte, eğitimli kadınlar daha geç evlenmekte ve daha az çocuk sahibi olmaktadırlar. Eğitimli kadınların çocukları daha iyi beslendiği gibi daha az hastalanmakta ve bebek ve çocuk ölümleri daha da azalmaktadır. Yani eğitimli kadın toplumun önemli bir tetikleyicisidir. Bunun için kadınların eğitime erişimi artırılmalıdır. 

İstatistiklerle Eğitim ve Kadın 

TÜİK’in şu  verilerine göre 78 milyon 741 bin 53 olan Türkiye nüfusunun %49,8’i yani 39 milyon 229 bin 862’ si kadındır. Okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazladır. Ülkemizde 2014 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %5,6 iken bu oran erkeklerde %1,8, kadınlarda %9,2’dir. Kadınlar tüm eğitim düzeylerinde erkeklerden daha düşük ücret almıştır. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 sonuçlarına göre yüksek öğretim mezunu düzeyinde bir kadın çalışanın ortalama yılık ortalama esas iş geliri, aynı eğitim düzeyinde bir erkek çalışanın yıllık ortalama esas iş gelirinden %1,3 oranında düşük gerçekleşmiştir. Yüksek okul veya fakülteden mezun (25 ve üstü yaş) oranı erkeklerde %16,2, kadınlarda ise %11,7’dir. 

Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliğine Son Verilmelidir

Eğitimde cinsiyet eşitsizliğine son verme adına ülkemizde son yıllarda artış gösteren kampanya, proje ve girişimler daha da artırılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF, UNESCO, ILO, medya ve özel kurumlar bu kampanyaları devam ettirmelidir. Haydi Kızlar Okula, Eğitime %100 Destek, Kardelenler ve Baba Beni Okula Gönder gibi projeler çok önemli olmuştur. Bu çalışmalar önemli etkiler yaratarak kız çocuklarını eğitimi konusunda duyarlılığı artırıp, kızların eğitime erişimini etkilemiştir. Sonuç olarak kadının eğitilmesi, toplum içinde doğru yerde olması ülkemizin gelişimi açısından çok önemlidir. Kadınların eğitime erişiminin artması ekonomik katkı sağladığı gibi çocuklara yönelik de birçok çıktı sağlayacaktır. Çünkü çocukların ilk eğiticisi olmaları bakımından da kadınların eğitimleri ve öğretim görmeleri önemlidir. Bu vesileyle 8 Mart 1857’de yanarak can veren 129 kadın işçiyi anarak “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlu olsun. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

                                                                                                                                                        Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları