Şahin Aybek

Okul eğitim yöneticileri de en az muhtarlar kadar önemlidir…

14 Eylül 2020 Pazartesi

Bir Okul Eğitim Yöneticileri Kadardır   

Okul Eğitim Yöneticileri Artık Mesleki Uzmanlaşma ve Kadro İstemektedirler               

Okul Eğitim Yöneticilerinin Verimli, Etkili ve Yüksek Performanslı Olmaları Hayati Değerdedir

Mahalle muhtarları nasıl ki mahalleleri için önemlidir, birer eğitim muhtarı olarak okul eğitim yöneticileri de okulları için hayati değerdedir. Lakin okul eğitim yöneticileri artık mesleki uzmanlaşma ve kadro istemektedirler. Onlar artık biz ne olacağız diye her 4 yıllık görevlendirmenin sonunda birilerinin arkasında dolaşmaktan yoruldular. Ve artık bütün enerjilerini gelecek kaygısı taşımadan sadece okullarına vermek istemekteler birer eğitim neferi olarak. Şimdi bir okul müdürü kadardır, sözündeki müdür ve müdür yardımcılarının niye bu kadar önemli olduğunu ele almaya çalışalım.

Eğitimin ilk ve doğrudan yöneticileri okul müdürleri ve okul müdür yardımcılarıdır. Eğitimimizdeki pek çok başarının altında da aslında bu isimsiz eğitim yöneticileri vardır. Bu yöneticiler çok aktiftirler, öyle ki pek çok şeyi yoktan var ederler, sınırlı bütçelerle mucizeler yaratmaya çalışırlar. Okul müdür ve müdür yardımcıları bütün eğitim politikalarının alanda uygulanmasının ilk sorumlu yöneticileri olmaları nedeniyle de ayrı bir öneme sahiptirler. İşte bu kadar önemli olan okul müdür ve müdür yardımcıları acaba ne kadar yeterliler bu görevler için? Bu görevleri yerine getirebilecek teknik becerileri var mı veya kendilerini meslekleriyle ilgili ne kadar geliştirebiliyorlar? Veliler, üniversiteler ve öğretmenler arasında sağlıklı bir ilişki kurabiliyorlar mı? Siyasi ve sendikal ilişkiler arasında sıkışıyorlar mı? İşte bütün bu açılardan baktığınızda okul müdür ve müdür yardımcıları tüm eğitim sisteminin güçlenmesi adına kilit bir önemdedirler. Bir okul eğitim yöneticileri kadar olduğu gibi tüm eğitim sistemi de bütün bu okulların toplamıdır. Bunun için okul müdür ve müdür yardımcılarının verimli, etkili ve yüksek performanslı olmaları hayati değerdedir. 

Okuldaki Eğitimin Hareket Ettirici Gücü Okul Eğitim Yöneticileri Olmalıdır

Okul eğitim yöneticileri adeta okulun antrenörü gibidirler. Okula dair her şey onlarla en üst noktasına ulaşabilir. Öğretmen ve öğrenci kalitesi yalnız başına yeterli değildir. Okul kültürünün her yönüyle daha iyi olmasında ve eğitim ve öğretimin kalitesinin artmasında ana belirleyicisi okul yöneticileridir. Ama maalesef bizim okul yöneticilerimiz idari ve okul fiziki işleriyle uğraşmaktan eğitimsel değişmelere yönelik pek bir çaba gösterememektedirler. Oysa ki okuldaki eğitimin hareket ettirici gücü okul eğitim yöneticileri olmalıdır. 

Okul Eğitim Yöneticileri Adeta Eğitimin Muhtarlarıdır

Öğretmenin ve eğitimin niteliğini artırma adına 1milyonun üzerindeki öğretmenimize tek tek ulaşmak zor olabilir ama doğrudan eğitime müdahale etmeleri anlamında adeta eğitimin muhtarları olan okul müdür ve müdür yardımcılarına daha kolay ulaşılabilir. Peki, bir okul müdür ve müdür yardımcısı ne yapar? Eğitim yöneticileri aslında okuldaki öğretmen- personel, öğretim programı, eğitim ve öğretim modeli, ölçme değerlendirme dahil her şeyden sorumludurlar. Ama ülkemizde eğitime dair rolleri çok ön plana çık(a)mamaktadır. Başarılı bir eğitim sisteminin başarılı okulların toplamı olduğunu düşündüğümüzde, okul başarılarının ana mimarları da okul müdür ve müdür yardımcılarıdır. Okul eğitim yöneticilerinin ana görevlerinden biri okul başarısını artırmak olmalıdır. Okul eğitim yöneticileri kendilerini sürekli geliştirdikleri gibi öğretmenleri ve öğrencileri için de aynı koşulları sağlamalıdırlar. Bir okul eğitim yöneticisi hiçbir şey yapamasa bile okulda öğretmenler arasında olumlu bir ilişki kültürü oluşturup bu motivasyonla başarılı bir okul yaratabilir. Öğrenen ve başarılı okullar ancak bu sayede olur. Olumlu bir okul kültürü oluşması ve okulun çevresiyle destekleyici ilişkiler içine girmesi, okulun tüm paydaşlarla bir araya gelmesini sağlayacak ve okulu adeta bir öğrenme ve çekim merkezi haline getirecektir. Yani okul eğitim yöneticilerinin okul yönetimine, eğitim öğretime, okuldaki değişime ve mesleki gelişime yönelik çok önemli görevleri bulunmaktadır. 

Okul Eğitim Yöneticileri Nasıl Seçilmelidir?

Peki, bu kadar önemli olan okul müdür ve müdür yardımcıları nasıl seçilmelidir? Kesinlikle uzmanlık, eğitim düzeyi ve performans düzeyleri ön plana çıkmalıdır. Bir defa eğitim yöneticisi olacak kişiler eğitim yönetimi ile ilgili en az yüksek lisans yapmalıdırlar. Diğer taraftan en az 5 yıl öğretmenlik yapmış olma koşulu da aranmalıdır. Sınıfı, öğrenciyi ve okulu yeterince tanımayan biri okul eğitim yöneticiliğinin ruhunu anlayamaz. Eğitim yönetimi mastırı yapmış, 5 yıllık öğretmenlik deneyimi olan kişiler ilgili merkezi sınavı kazandıktan sonra yabancı dil, sosyal beceriler, teknoloji yetkinliği, iletişim becerileri ve pek çok alanı kapsayan ciddi bir mülakata tabi tutulmalıdırlar ve mülakat kayıtları kamerayla kayıt altına alınmalıdır. Bu sınavı kazanan ve 5 yıl okul müdür yardımcılığı yapmış olanlar da aynı süreçlerden geçerek okul müdürü olabilmelidirler. Tabi insanları okul eğitim yöneticiliklerine teşvik edebilmek için de okul müdür ve müdür yardımcılıklarının özlük haklarının ve maaşlarının cezbedici hale getirilmesi gerekmektedir. 

Okul Eğitim Yöneticileri Eğitim Sistemimizin En Önemli Dönüştürücüleridir.

Okul müdür ve müdür yardımcıları eğitim sistemimizin en önemli dönüştürücüleridir. Lakin bu görevler için çıkarılan pek çok yönetmelik mahkemelerce iptal edilmiş ve yürütme durdurulmuştur. İşte bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı MEB uzun vadeli ve kalıcı bir okul eğitim yöneticileri atama- görevlendirme politikası belirlemelidir. Son on yılda eğitim kurumları yönetici atama ile ilgili pek çok yönetmelik çıkarılmıştır. Tüm bunların yerine kalıcı, sürdürülebilir, liyakate dayalı, objektif bir sistem getirilerek mesleki yeterlilikler, performans ve başarı ön plana çıkarılmalıdır. Tüm bunlardan dolayı da okul eğitim yöneticileri en az muhtarlar kadar önemlidir. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin…


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları