Şahin Aybek

Şükrü GENÇ: Her çocuk ulusal bir servettir!

21 Haziran 2021 Pazartesi

HEDEFİMİZ RAKAMLAR DEĞİL ÇOCUKLARIMIZ     

 “Eğitimin tasarrufu olmaz! Eğitimsiz bir toplum olamaz. Ülke olarak eğitimde maalesef kötü durumdayız. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalışıyoruz. 7000 öğrenciye burs vermeye devam ediyoruz. Altı yılda 5 binden fazla öğrenci Sarıyer Akademi’de LGS ve YKS’ye ücretsiz hazırlanma şansı buldu ve lise, üniversite sınavlarında en iyi okullara yerleştiler. Çocuklarımızın iyi olma halini merkeze oturtmalıyız.”

Bu hafta diğer belediyelere de katkı sunabilmesi adına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GENÇ ile yerel yönetimlerin eğitim adına neler yapabileceğini konuştuk…

- Sayın Başkan, bir yerel yönetici olarak eğitim başlığıyla ilgili politikalar, hizmetler üretmek, bu alanda çalıştaylar yapmaktaki hedefleriniz nelerdi?

Yerel yönetim anlayışımızı planlama üstüne kurduk. 2009 yılında göreve başlarken oluşturduğumuz Sarıyer Kalkınma Eylem Planı bizim için yol haritası oldu. Paydaşlarımızı her zaman sürece kattık. Onların görüşünü almadan bir mahalleye park dahi yapmadık. Geriye dönüp bakınca konulan her hedef, belirlenen her çalışmanın temelinde eğitim var. Eğitim konusu bizim için çok önemli. Yerel yöneticiyseniz özellikle eğitim konusunda benim sorumluluğum yok diyemezsiniz.

- Anladığım eğitimin tasarrufu olmaz, diyorsunuz?

Yaşamdaki her konudan sorumluyuz. Hiçbir konuya bizim sorumluluğumuzdadır ya da değildir diye bakmadık. Bakmayacağız da. Çalışma arkadaşlarıma hep şunu söyledim. Gerekirse diğer hizmetlerden tasarruf edelim ama eğitime destekten asla vazgeçmeyelim. 

Bu nedenle Sarıyer Kalkınma Eylem Planı güncelleme çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitim çalıştaylarına katılmak, eğitimcilerle çalıştay kapsamı içinde yer almak benim için büyük gurur oldu. Dünyada birçok sürdürülebilirlik tanımı var. Bu tanımlar belirli kriterlerden oluşuyor. Belirlenen tüm kriterlerde de eğitim var. Yani eğitimsiz bir toplum olamayacağını hatta olmaması gerektiğini söylemek zorundayız. Pandemi döneminde biz bunu çok net gördük. Eğitimsiz toplumların sadece kendilerine değil, dünyanın tamamına zararı olduğunu hiç unutmamak lazım. Bizim çıkış noktamız bu olmalı ve eğitim sadece okullara değil, yaşamın her alanına entegre edilmeli.

- Şükrü bey bir yerel yönetici olarak eğitimin genelini nasıl görüyorsunuz?

Ülke olarak eğitimde maalesef kötü durumdayız. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Pandemide hiç açılmayan okullar oldu. En çok eğitim aksadı. İnternet erişiminden, eğitimin içeriğine kadar sorunlar olduğunu uzmanlar ortaya koydu. 

Bizler eğitime nasıl katkı sunabiliriz? Yerel yönetimde sadece yol yapmak, asfalt dökmek, çöp toplamanın olmadığı ve içinde bulunduğumuz dünyada yerel anlayışın çok farklı boyutlarda olması gerektiğinin bilincindeyiz. 

Biz yaşamın her alanında her noktasında olmalıyız. Verimliliği sağlayabilmek için de olmazsa olmazımız eğitimdir. Yani bir şekilde olanaksızlığı yok etmek, olanaklarımızı paylaşmak durumundayız.  Eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalışıyoruz.

- Eğitimin genel tablosundan yerele geldiğimizde siz somut olarak yerelde neler yapıyorsunuz?

7000 öğrenciye burs vermeye devam ediyoruz. Onların ailelerine destek olmaya çalışıyoruz. Okullara lojistik destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü okulların ihtiyaçları, bakım – onarımı ile öğretmenler ya da okul yönetimlerinin uğraşmaması gerektiğini düşünüyoruz. Onlar eğitime odaklanmalılar. Bizim bu konuda en büyük paydaşımız okul aile birlikleri. Dolayısıyla okullarda yapılması gerektiğini onlarla konuşuyoruz. 

Bu beraberinde velilere ulaşmayı getiriyor, okuldaki özellikle eğitim kadrosuyla ve yönetici kadroyla müdürler, müdür yardımcıları ve okul aile birliğinin belli bir ortamda çalışma anlayışının örtüşmesini getiriyor ve dolayısıyla bizde belediye çözüm şansı yakalıyoruz. Klasik kursların hazırlanması veya 3 tane 5 tane öğrenciye ders verilmesinin çok ötesine geçmek lazım.

SARIYER’İ ÇOCUKLARLA YÖNETİYORUM

Dünyamızın çok büyük bir tehlike altında olduğunu bilmek gerekiyor. Susuzluk tehlikesi. Bu problemin çözümü için adımın çocuklarla atılması gerektiğinin farkındayız. Bizim SAGEM’lerde oluşturmuş olan Çocuk Meclisi’nin,  Çocuk su meclisi şeklinde bir çalışması var. Onların raporları da kısa sürede çıkacaktır. Çocuk bakış açısıyla, çocuğun anlayışıyla suyun nasıl korunması gerektiğini, nasıl zayi edilmemesi gerektiğini ve büyüklere buradan verilecek öğütler olduğunu ben biliyorum. Çocuklara çok inanıyorum. Ben Sarıyer’i çocuklarla yönetiyorum. Gerçekten çocuklarla yönetiyorum çünkü her türlü şeye objektif olarak bakabiliyorlar.

- Şükrü Bey, ben sizin Sarıyer Akademi’yi çok duydum. Sarıyer Akademi yerel yönetimler içerisinde öne çıkan bir proje oldu. Farkı nedir?

Sahada ve sokakta çok dolaşıyorum. Bir öğrenci geldi ve ‘Sarıyer lisesi birincisiyim. Dershaneler kapandı ve ben açıkta kaldım. Dershaneler açık olsaydı ben burs alıp ücretsiz eğitim görebilecektim. Yardımcı olabilir misiniz’ diye sordu. Nüfuzumu kullansam 1 kişinin derdini çözebilir, o kıza destek olabilirdim ama o öğrenci kızımız gibi binlerce çocuk var. Bizde hemen Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi’nin altına yapacağımız pasaj fikrinden vazgeçtik. Akademi kurmaya karar verdik. Çok da yerinde bir karar almışız. Altı yılda 5 binden fazla öğrenci LGS ve YKS’ye ücretsiz hazırlanma şansı buldu ve lise, üniversite sınavlarında en iyi okullara yerleştiler. 

Sarıyer Akademi’nin başarı çıtası yüksek. 150 eğitim kurumu arasında kısa sürede ilk 10’a girdi. Gün geçtikçe başarısının artıyor. 150 kurum arasında Türkiye’nin en önemli fen liseleri de var, Robert koleji de var. Sarıyer Akademi diğer kurumlardan farklı olarak kendi yayınlarını çıkartıyor. Kurum öğretmenleri soru yazıyor, içerik oluşturuyor. Test kitapları, konu fasikülleri, konu anlatım kitaplarımız mevcut. Uzaktan eğitim için stüdyo oluşturduk ve pandemi döneminde online eğitimler devam etti. Bütün Türkiye’ye açıldı. 

HEDEFİMİZ RAKAMLAR DEĞİL ÇOCUKLARIMIZ

Sarıyer Akademi’de ayrıca eğitimin birçok alanı var. Yapay zekâ eğitimleri mesela. Sınıfımızı açtık başvuruları aldık ve güzel bir ortam oluştu. Alınan eğitim doğrultusunda yarışmalara katıldılar. Projelerini geliştirmeleri için iki yüz bin değerinde destek kazandılar. Şimdi sosyal medya alanıyla ilgili bir yazılım hazırlıyorlar ve bu çalışmayı belediyemizde kullanabileceğiz, bize sunacaklar. Matematik olimpiyatları hazırlık sınıfı var. En önemli noktalardan bir tanesi öğretmen eğitimleri düzenliyoruz. Ülkemizde bu konuya gereken önemin verilmediğini düşünüyorum.  Gerçekleştirilen çalıştaylarda da bu konuya özellikle dikkat çekildi. 

En önemlisi ise Sarıyer Akademi sınav ile öğrenci kabul ediyor ve bütün süreçler ölçülüyor. Ezbere bir rakam ya da hizmet göremezsiniz. Hedefimiz rakamlar değil çocuklarımız. Nitelikli eğitim ölçmeyle olur. Yoksa bir platform üzerinden 5 bin, 10 bin çocuğa ulaşmak tek başına bir anlam ifade etmiyor. O çocukların buradan ne aldıklarını ölçmezseniz doğru bir yöntem izlemiyorsunuz demektir. 

2021 – 2022 eğitim vizyonu toplantısı düzenledik. 700 kişi olan Sarıyer Akademi kontenjanını 1440’a çıkardık. Hibrit eğitim modeliyle online eğitim ile yüz yüze eğitimi birleştiriyoruz. Bu noktada online eğitim imkanı ile kontenjanı binlerce rakama neden çıkarmıyorsunuz denebilir? Dediğim gibi bizim için önemli olan nitelikli eğitim. Ölçebileceğimiz, takip edebileceğimiz ve öğrencilerimizin gerçekten fayda sağladığı yapıya inanıyoruz. Burada da online eğitim alan öğrencilerimizi tıpkı yüz yüze alıyorlarmış gibi takip edeceğiz. Düzenli katılım olmaz ise kayıt silinecek, düzenli takipte ise belirli zamanlarda yüz yüze eğitime alarak, sınavlarımıza katılacaklar.

- Sayın Başkan siz genel ve özelde de eğitimle ilgili çalıştaylar da yaptınız. Bize biraz bunlardan da bahseder misiniz?

Sarıyer Belediyesi olarak 2009 yılında ilçe belediyeleri bazında hazırlanan ilk kalkınma eylem planını hazırladık. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, akademisyenler, bürokratlar, siyasiler, kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla üç gün süren çalıştaylar sonucunda “Kentsel Altyapı ve Çevre, Sosyal Politikalar – Eğitim – Kültür ve Hizmet Sektörü” ana başlıklarında 210 hedef oluşturuldu. 

Geride kalan 10 yılda bu hedeflerin 109’u yaşama geçerken, 77 proje değişen konjonktür doğrultusunda geçerliliğini yitirdi. 24 proje ise geçerliliğini koruyor. Çalışma arkadaşlarım bu bilgiler doğrultusunda Sarıyer Kalkınma Eylem Planı’nı güncelleme çalışmalarını sürdürüyor. 

GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞTAYLARA GELECEK OLURSAK…

2020 yılında yüz yüze çalıştaylar ile başlayan çalışmalar, pandemi süreciyle çevrim içi platformda devam ediyor. Halk, muhtar, yerel ekonomi, spor, sosyal politikalar (Çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, sağlık) çevre, kültür – sanat, afet, kentsel altyapı ve üstyapı ile eğitim başlıklarında 653 katılımcı çalıştaylara katılarak görüşlerini iletiyor. Başlıklar içerisinde eğitim en önemli konuların başında geliyor. Çünkü Sarıyer Belediyesi, yerel yönetimlerin sorumluluk alanında yer alamasa da bu alanda çok etkin çalışmalar yürütüyor.

- Diğer belediyelere de örnek olması adına, bu çalıştaylar ile neyi amaçladınız, hangi sonuçlara ulaştınız?

Çalıştay raporları bize yeni bir vizyon çizecek. Oluşacak hedefler doğrultusunda paydaşlarımızla birlikte neler yapabiliriz şimdi onun üzerine düşüneceğiz. Yerelden genele bütüncül bir planlama ve doğru bir yapılanma şart. Sarıyer’in geleceğine Sarıyerli karar vermeli temel amacımız bu. 

- Sanırım eğitim çalıştayının bütün oturumlarına da katıldınız?

Evet evet. Tüm oturumlara bizzat katıldım ve uzmanları tarafından detaylı bir şekilde masaya yatırılan eğitim konularından çok faydalandım. Size kısaca çalıştay sonuç raporlarımızın bazı başlıklarını da vermek istiyorum.

“Eğitim çocuk odaklı ve hak temelli bir perspektifte ele alınmalıdır. Yoksulluk insan gelişimini ve iyiliğini olumsuz etkiliyor, en olumsuz etkilediği zaman erken çocukluk dönemidir. Gelir adaletsizliklerinin, gelir dağılımının düzeltilmesi, azaltılabilmesi için eğitim en önemli faktörlerin başındadır. Eğitim sistemini düzeltmek için çoğulcu, kapsayıcı, eşit yararlanma ve yaygınlaşma anlayışının egemen olması ile başlayacaktır. Nitelikli toplum, bireyler nitelikli bilimsel dünyayı okuyan, bütünleşen bir eğitim sistemi ile gerçekleştirilir.”

ÇOCUKLARIMIZIN İYİ OLMA HALİNİ MERKEZE OTURTMALIYIZ

“Eğitimin birleştirici gücünü mutlaka kullanmalıyız. Her çocuk ulusal bir servettir. Her çocuk engin bir potansiyel ile doğmaktadır. Önemli olan bu potansiyeli geliştirmek, desteklemektir. Hiçbir çocuğu göz ardı edemeyiz. Bu bir ahlaki sorumluluk ve yükümlülüktür. Pandemi sürecinde eğitime erişim olmayan ciddi bir öğrenci sayısı vardır, bu okul terklerini arttırmıştır ve bu konuda önlem alınmalıdır. Çocuklarımızın iyi olma halini merkeze oturtmalıyız.”

- Sayın Başkan bu genel çıkarımların ötesinde yerel yönetimlerin eğitime katkıları konusunda hangi sonuçlara vardınız?

“Merkezi yönetimler ile birlikte yerel yönetimlerin sorumluluk almaları zorunluluk haline gelmiştir. Yerel yönetimlerin, yöneticilerin siyasi düşüncelerini ayırmaksızın eğitim yönetimini içine almak, işlerinin ve çabalarını kolaylaştırmak kamunun görevi olmalıdır. Yerel yönetimler belirli coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluklarının kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ekonomik, sosyal ve kültürel zenginliğe, refaha ilişkin yerel hizmetleri kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren işleyişte açıklık, şeffaflık ve çoğulcu demokrasiyi ve katılımcı demokrasiyi hayata geçiren kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır. Yerel yönetimlere eğitim sisteminde yeterince yer açılmadığı görülmektedir. Yerel yönetimlerin eğitim merkezlerinden merkezi yönetimler yararlanmalıdırlar.”

- Şükrü Bey son olarak diğer belediyelere de örnek olması adına yerel yönetim olarak eğitimde somut yaptıklarınızdan biraz daha bahseder misiniz?

Doğumdan başlayan, yaşam boyu devam eden eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 

Sarıyer Belediyesi 165 öğretmen istihdam ediyor. 0-3 yaş arası anne-bebek eğitimleriyle başlıyor çalışmalarımız. Yakın zamanda şube sayısı 10’a çıkacak 3-6 yaş arası çocuklar için gündüz bakımevlerimizle, 11 şubesi bulunan 7-14 yaş arası öğrenciler için Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezlerimiz çocuklara yönelik hizmetlerimiz arasında. Lise ve üniversiteye hazırlananlar adaylara destek vermek amacıyla da Sarıyer Akademi, 8 üniversitesi bulunan ilçemiz için önemli olan öğrenci konukevimiz (Kız öğrenciler için) mevcut. Yılda 7.000 öğrenciye eğitim yardımı veriyor, okullara ve eğitim kurumlarına bakım – onarım ve lojistik destek sağlıyoruz. 

Her çocuğumuzun ulusal bir servet olduğunun bilinciyle eğitim için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Klasik belediyecilik hizmetleri yerine getirilir, getiriyoruz da zaten. Önemli olan bugünden yarını inşa etmek. Bu nedenle her alanda çalıştaylar yapıyor, Sarıyer’in 2050 vizyonunu çizmeye çalışıyoruz. Eğitim bu çabanın en önemli öğesidir. 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları