Sevil Arınan

'Potansiyel tehlike'

21 Eylül 2010 Salı

Sokaklarda yaşayan ve çalışan çocukların sayısı, Türkiye’de işsizlik ve yoksullukla birlikte artmaya devam ediyor. Kimsesiz sanılan sokak çocukları, kent sakinlerinin gözünde potansiyel “tehlike” olarak görülürken, büyük kentlerde yaşayanların yüzde 67.1’i Güneydoğu’daki terör ve yoksulluğun sokak çocuklarının sayısını arttırdığını düşünüyor.

Sokağa düşen çocukların mutlak suça itileceği saptamasının öne çıktığı araştırmaya katılanların yüzde 63.8’i bu çocukların belli süre sonra madde bağımlısı olduğunu da belirtiyor. Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD), yurttaşların sokak çocuklarına bakışını gözler önüne seren araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan araştırmaya katılanların yüzde 25.2’si sokak çocuklarına acıdıklarını belirtirken, yüzde 22.5’i yoksulluğun, yüzde 16.4’ü aile içi şiddetin çocukları sokağa ittiğini düşünüyor. Sokak çocukları için yapılan çalışmaları yetersiz bulan katılımcıların yüzde 45.1’i hizmet veren kuruluşların koordinasyon eksikliği yaşadığını belirtirken, yüzde 23.6’sı birimlerin yetersizliğine dikkat çekiyor. Araştırmada sokak çocukları, suça itilen, istismara maruz kalan ve madde bağımlısı olarak tanımlanırken, katılımcıların yüzde 67.1’i Güneydoğu’daki terör ve yoksullukla birlikte başlayan göçlerin sokak çocuklarının sayısını arttırdığını düşünüyor.
 

Gören yolunu değiştiriyor

Sokak çocuğuyla karşılaşan katılımcıların yüzde 35.6’sı korku hissine kapılırken, yüzde 26.5’i yolunu değiştiriyor.

Bu çocukların mutlak suça itileceğinin öne çıktığı araştırmada, katılımcıların yüzde 63.8’i bir süre sonra bu çocukların madde bağımlısı olduğunu yüzde 58.1’i sokağa düşen çocukların cinsel istismara uğradığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 78.2’si söz konusu çocukların bulundukları durumdan kurtulamayacağına inanıyor.


Yazarın Son Yazıları

Bakanlık kolayı seçti 7 Ağustos 2012
Mağdur kadın kodlanacak 31 Temmuz 2012
Olan taraftara olacak 4 Temmuz 2012
Sıra ertesi gün hapında 29 Haziran 2012
İsyanın sesi Ankara'dan 12 Haziran 2012