Virüs, bilimle siyasal İslamcıları da ayırdı..

20 Mart 2020 Cuma

Türkiye, yakın günlere kadar koronavirüs salgını ile savaşımda dünyanın en başarılı ülkeleri arasında olma şansını koruyabilmiş sayılıyordu.. Son birkaç haftanın, akıl, bilim, demokratik çözüm arayışlarından uzak.. atılmış tek yanlı pek çok ekonomik-sosyal-siyasal adımlarıyla, virüsle savaşımda zaman kazanmış olmanın avantajlarını hızla yitiriyor.. Son günlerin dünya gerçeklerine ilişkin, hızla değişen sonuç tablolarında, iyimserlikten, karamsarlığa doğru geçişin gerçekleri sergileniyor..

Hâlâ en çok bedel ödeyecek ülkeler konumuna düşmeme şansımız olsa da, önümüzdeki günlerin sağlam atılamayacak her adımı ile ödenecek bedellerin katlanması sonuçlarıyla yüzleşme olasılıklarının akıl, bilime dayalı sonuçları, en yetkin uzmanların birinci ağızdan verileriyle dillendiriliyor. Biliyorsunuz bir kez daha Meclis’in işlevi, yetkileri yok sayılmış olarak, bilim, uzmanlık örgütlenmeleri, virüsle savaşımda cephenin en önüne attığımız sağlık çalışanları, Türk Tabipleri Birliği, eczacılar, ilgili tüm meslek örgütlenmeleri yok sayılarak, tüm kararlar Tekadam rejiminin iradesi, yetkilerine bırakılarak son gelinen sıcak dönemeçte, tüm kararlar alınıp açıklandıktan sonra..

İşlerin geldiği vahamet boyutları gözetilmiş olarak, dün lütfedilip Meclis gündemine, bilgilendirme boyutlu olarak taşındı. Bugüne kadar Meclis çalıştırılıyormuş gibi yapılan tüm gündemler için geçerli olduğu üzere gereken bilgilendirmeler gerektiği kadarı ile yapıldı. Kuşkusuz yine bütün partiler adına sözler alındı, pek çok bildiğimiz ve bilmediğimiz gerçekler üzerinden görüşler, öneriler tartışıldı. Yine bildiğimiz üzere meraklıları, anlayabilenleri için olupbitenler hakkında ipuçlarının ortaya çıkmasını sağlayacak veriler, gerçekler ortalığa saçıldı.. 

***

Sonrası var mı? Yok.. Virüsle savaşımda başarıda daha insancıl, insandan, haktan yana sonuçların alınabilmesi yolunda dayatılan modelin dışında bir işe yarayabilecek mi? Yok.. Kuşkusuz virüsün bedel ödeye ödeye ortaya çıkan acı sonuçları üzerinden çıkarılacak derslerin olması kaçınılmaz. Gelinen noktada katlanacak tehditler karşısında, getirilmek zorunda kalınacak önlemler olacak. En insani haklara dönük, yeni tehditlerle yüzleşmenin öne çıkardığı acil yeni yeni kararlarla yeni yeni bedeller ödenecek.. 

Meclis görüşmeleri her zamanki gibi, bugüne kadar yaşandığı üzere, olsa olsa kimi gerçeklerin çıplak yüzlerinin ortalığa saçılması işlevini ancak yapabiliyor.. Besbelli tam da bu nedenle Meclis gerçekten çalıştırılmış gibi yapılmış olarak giderek daha çıplak görüleceği üzere çalıştırılmıyor.. Aynı senaryoda atanmış Bakanlar bilgi veriyor, dayatılmış kararlar, uygulamalar için şeklen Meclis çalıştırılmış gibi yapılmış oluyor. 

Olsa olsa işin içinden kalkılamaz boyutları ile sorunlar yumağı ağır bastıkça, koronavirüs henüz bilinmeyen özellikleri nedeniyle dünya ölçeğinde insanlık adına işlenmiş insanlık suçlarının tümünün sergilenmesinde oynadığı etkin rolle.. Sonuç olarak İslam dünyasına dönük olarak da.. Siyasal İslamcıların inanmış Müslümanlara dönük olarak en ağır suçları nasıl işlediklerinin yol ve yöntemlerini de sergilemiş oluyor.

İster siyasetçi, isterlerse iş dünyasından olsunlar.. Kişisel kirli çıkarlar iktidarları, düzenleri adına siyasal İslamcılığa yatırım yapanların, Allah’a dualarla koronavirüsle savaşı kazanma şansları olamayacağına göre.. Gösteriş cuma namazlarının, gösteriş hacca gitmelerin yarışında parsa toplama, gösteriş yapma dönemlerinin prim getirisi bitti.. Diyanet’in içinden kullanılan siyasal İslamcı arayışların getirilerine kapılar hızla kapanıyor.. Akıl, bilimin yolunda yürümeyi seçmekten başka; Cumhuriyetin en zorlu koşullarında bulaşıcı en ağır hastalıklarla başa çıkabilmiş Cumhuriyet deneyimlerinden yararlanmak da içinde, çıkış yolu yok..


Yazarın Son Yazıları

Hitler faşisti gibi.. 26 Eylül 2020
Ruhi Su’yu anma.. 22 Eylül 2020
Batan geminin malları.. 19 Eylül 2020
Yalancının mumu.. 15 Eylül 2020
Yaralar nasıl sarılacak? 28 Ağustos 2020