Halk ‘Bürokrat Dokunulmazlığına’ Karşı

04 Nisan 2012 Çarşamba
\n

Sekiz ilde 3500 kişinin ortak görüşü:

\n\n\n

Yeni anayasa çalışmalarına TOBB da Anadoluda düzenlediğiAnayasa Platformu - Türkiye Konuşuyortoplantılarıyla katkı sağlamayı hedefliyor. Son iki ay içinde 8 ilde yapılan 9 toplantıda 3500 vatandaş ile görüşüldü. Toplantıların organizasyonunu TOBBa bağlı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) yürütüyor. TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sakın davetiyle Bursada yapılan son toplantıya ilişkin izlenimlerimi paylaşmak isterim:

\n

Bursa’da 230 bin davet

\n

Her toplantının ortalama 500-600 arasında katılımcısı oluyor. Bunların üçte birini o ildeki sivil toplum örgütlerinden gelenler oluşturuyor. Kalan üçte iki ise sıradan vatandaşlar arasından seçiliyor. Bursa toplantısındaki katılımcıları belirlemek için cep telefonu şebekeleri aracılığıyla rastlantısal (random) seçilen 230 bin kişiye çağrı gönderilmiş. Bunlar arasından pazar gününün tamamını yeni anayasa çalışmasına ayırmaya gönüllü olanlar davet edilmiş. Aralarında işçisinden esnafına; ev kadınından öğrencisine; türbanlısından gayrimüslimlerine her görüş, meslek ve inançtan yurttaş var.

\n

Genç ve kadın katılımı düşük

\n

Toplantılara kadın ve genç katılımı oldukça düşük. 30 yaş altındaki gençlerin oranı yüzde onlar seviyesini bulmuyor bile. Bugüne kadarki en yüksek kadın katılım oranı ise yüzde 34 ile Bursada yakalanmış. Eksikliği giderebilmek için Samsunda sadece gençlerle, Ankarada da sadece kadınlarla toplantı düzenlenmiş.

\n

Adalet olursa her şey düzelir

\n

Her birinde 6-8 kişinin oturduğu masalarda yaklaşık 50 soru üzerinden tartışmalar yürüyor. Ana bölüm başlıkları; ifade özgürlüğü, birlikte yaşama, ekonomik ve sosyal haklar, kamu hizmetlerinin niteliği, devlet-din ilişkileri, hükümet sistemi, iktidarın denetlenmesi ve yerel yönetimler olarak belirlenmiş.

\n

TEPAV İletişim Koordinatörü Nesrin Hocaoğlundan temin ettiğim veriler ışığında, bugüne kadarki 9 toplantıdan çıkan önemli mesajlar şunlar:

\n

- “Yeni anayasa en çok hangisine katkı sağlamalı?” sorusuna halkın yüzde 55i adalet yanıtını veriyor. Sadece Diyarbakırda özgürlükile adaletbaşa baş. Diğer illerde Adalet olursa özgürlük, eşitlik, refah ve istikrar da olurmantığı hâkim. Ankara, Konya, İzmirde Adalet, Hukuk, Yargı’, Edirnede Demokratikleşme ve İnsan Hakları’, Diyarbakırda Kürt sorunu’, Samsunda ise terör sorunuöncelikli mesele.

\n

Bürokrata yargı zırhına ‘hayır’

\n

- Kamu görevlilerine yargı dokunulmazlığı getirilmesine istisnasız her ilde halk yüzde 90ın üzerinde bir oranla karşı.

\n

- Benzer biçimde milletvekili dokunulmazlığının da daraltılması genel beklenti.

\n

Yerel yetki sorunları çözer

\n

- Toplum başkanlık sistemine destek vermezken parlamenter sistemin devamından yana gözüküyor.

\n

- Katılımcıların yüzde 70i yerel hizmetlerin kararlarının yerel yönetimler tarafından alınmasından yana. Aynı çoğunluk yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin Türkiyenin sorunlarının çözümün kolaylaştıracağı düşüncesinde.

\n

Farklılık vurgulanmasın

\n

- Diyarbakırda yüzde 94, diğer illerde ise yüzde 55-60 arası çoğunluk, Farklı yönelim, tercih ve kökenlere sahip kişi ve grupların ayrımcılığa tabi tutulmaması gerektiğine ilişkin anayasaya açık hüküm konmasındanyana. Toplumu ayrıştıracağı gerekçesiyle farklılıkların isim verilerek yazılmaması görüşü genel kabul görüyor.

\n

- Farklı grupların (toplantılarda Kürtler, Aleviler, Romanlar, engelliler, eşcinseller olarak dile getirilmiş) kamu hizmetlerinden etkili ve eşit yararlanması için onların farklılıklarını dikkate alan ek düzenlemeler yapılması isteniyor. Bu düzenlemeler Edirnede Romanlara pozitif ayrımcılık’, DiyarbakırdaKürtçe hizmet alabilmenin sağlanması’, Ankarada din hizmetlerinden eşit yararlanmaşeklinde dile getiriliyor.

\n

Din dersi ve türbanda \t\tuzlaşma yok

\n

Sekiz ildeki dokuz toplantıda, toplumun uzlaşı içinde olmadığı saptanan konular ise tahmin edilebileceği gibi din ile ilgili konular: Kamuda türban ve din hizmetleri ile din dersinin anayasayla düzenlenip düzenlenmemesi

\n

***

\n

Trabzon, Erzurum, Gaziantep ve İstanbulda yapılacak son dört toplantının ardından Anayasa Platformunun sonuçları Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonuna teslim edilecek. Çalışma, uzlaşı sağlanırsa yeni anayasa, sağlanamazsa mevcut anayasada yapılacak kapsamlı değişiklikler için benzersiz bir Türkiye tablosunu önümüze koyacak.

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları

Büyü Bozuluyor 26 Ocak 2015
2014: 3Y Çöktü 29 Aralık 2014
Medyaya Çağrı 22 Aralık 2014
Barajın Arkasındakiler 8 Aralık 2014
Yasakla ve Yönet 1 Aralık 2014
Fakirliğin Fotoğrafı 24 Kasım 2014
Ağaç Meselesi 10 Kasım 2014