Yahya Arıkan

1 Aralık'ı kaçırmayın

26 Kasım 2014 Çarşamba

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı kanunun getirdiği haklardan yararlanmak isteyen yurttaşlar için vergi ve bazı uygulamalar için son başvuru tarihinin 1 Aralık, SGK ve Bağ-Kur için 31 Aralık olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar var.

1 Aralık’tan sonra borcunu yapılandırmayan mükelleflerin hesaplarına, alacaklarına ve kira gelirlerine el koyacaklarını, ev ve iş yerlerine icra memurlarıyla gidilerek borç tahsili yapılacak.

Biz de gelen aflar ve düzenlemeleri hatırlatmak amacıyla bir özetleme yaparak hatırlatmak istedik. 6552 sayılı Torba Yasa biz meslek mensuplarını yakından ilgilendiren sigorta, vergi borç ve cezalarının yapılandırılmasının yanında genel bir bakış açısıyla bir çok uygulamada düzenlemelere gidildi.

Yasa ile birlikte vergi borçlarında bazı kolaylıklar sağlandı. Bugün ki yazımızda sadece belirli bir kesimi ilgilendiren yapılandırmaları değil, genel olarak çalışma yaşamı ve sosyal hayata Torba Yasa’nın ne gibi etkilerde bulunacağını irdeledik.

Birçok maddenin eklenmesiyle Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Torba Yasa ile getirilen bazı önemli yeniliklere özetle bir göz atalım:

Taksitlendirme ve af

6552 sayılı kanun kapsamında vergi borçlarına af ve taksitlendirme imkanı getirildi. Birikmiş Vergi ve Sigorta primi borçlarına 36 aya kadar ödeme kolaylığı, şirket kasalarında fiziken olmayan paralara ve ortakların şirketten çektikleri paraların, yüzde 3 vergi ödenerek sıfırlanması sağlandı.

Odalara yapılandırma

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre diğer kurum ve kuruluşların borçları yapılandırıldı.

Borçlarını, 31 Aralık 2014 tarihinin sonuna kadar, üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödeyebilecekler.

Ödemeyen yandı

Torba Yasa’ya göre belirlenen şekillerde taksitlerin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay için belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacak. Ayrıca bu koşullarda doğabilecek yapılandırma haklarından da yaranamayacak.

Maliye vazgeçti

Torba Yasa’nın sunduğu diğer bir af uygulaması da 2007 sonu, 11 Eylül 2014 başı itibariyle ödenmemiş olan alacaklar arasında 50 Türk Lirasını aşamayan ve hukuki işlem sonucunda alacak tutarı 100 Türk Lirasını geçmeyen tahsilatlardan vazgeçmesi.

Ev hizmetlisine sigorta

SGK değişiklikler Nisan 2015’ten itibaren uygulanacak

Torba Yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin düzenlemelerde de bir dizi değişiklik gündeme gelmişti.

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortası değişti

Düzenlemeye göre ev hizmetlerinde görev yapanlar 10 günden az ve 10 günden çok çalışanlar olarak ikiye ayrıldı. Değişiklikler, 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren uygulamaya geçerli olacak. Eski düzenlemeye göre ev hizmetlerinde görev yapan kadrolu çalışanların dışındakiler sigortalı sayılmamaktaydı. Yeni düzenlemeye bu durum değişerek, aynı kişi yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar sigortalı sayılabilecek. 10 günden az çalışanlar için de iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenerek, GSS ve Uzun vadeli sigorta kolları primini kendilerince ödeme imkanı sağlanacak.

Doğum borçlanması değişti

Sigortalı çalışan kadın için doğumdan sonra iki yıllık sürede çalışmadığı günleri borçlanarak emekliliğine saydırabilecek. Doğum borçlanmasında iki çocuk şartı ise üçe çıkartıldı.

GSS borçlularına af geldi!

GSS borçlularından hiç gelir testi yaptırmamış olanlara yeni bir hak tanınıyor. Gelir testi yaptırmaları durumunda, çıkacak sonuca göre işlem yürütülecek. Eğer en düşük gelir grubunda yer alırlar ise hanede kişi gelirleri asgari ücretin 1/3’ünden az ise, hiç prim ödemeyecek ve birikmiş borçları da tamamen silinecek. Gelir düzeyleri daha yüksek çıkarsa, buna göre geçmiş prim borçları da yeniden hesaplanacak. Diğer grup yani gelir testini geç yaptırdığı için SGK’nın resen tescil ettiği ve en yüksek tutardan borç çıkardığı kişilere de hak tanınıyor. Bunların gelir testini geciktirdikleri sürede tavandan biriken borçları, gelir testi sonrası prim tutarları esas alınarak yeniden hesaplanacak.

100 TL’den az SGK borcu siliniyor

Torba yasası ile birlikte yapılan düzenlemeye göre; SGK prim borçlusu olan vatandaşların borçları 1 Ocak 2012’den itibaren yapılandırılabilinecek. 1 Ocak 2012’den beri gelir testine girmediği için borcu olanlar, gelir testine geç girdiği için SGK tarafından en yüksek prim borcuyla borçlandırılanlar, gelir testini zamanında yaptırmasına rağmen prim borcu bulunanlar genel sağlık sigortası affına kabul edilebiliyor. Aftan yararlanacak kişilerin borçları en az 6 en fazla 18 ay vadeye bölünebilecek.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları