Yılmaz Şipal

‘Dünya Nüfus Planlaması Ödülü’ ve Vehbi Koç

15 Ekim 2012 Pazartesi
\n

\n

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütünün (FAO), 2008 yılı verilerine göre:

\n

Dünyada 1 milyara yakın insan açlık sorunu yaşamakta.

\n

Geri kalmış bazı ülkelerdeki yoğun nüfus artışı baskısınedeniyle, açlık ve susuzluk bir salgın hastalıkgibi hızla yayılmakta ve bundan da en çok etkilenenlerin çocuklar olduğu vurgulanmakta.

\n

Geri kalmış ülkelerdeki önlenemeyen nüfus artışı sonucu oluşan, su sıkıntısı ve açlık, dünyanın birincil sorunu konumuna gelmiş durumda. Günümüzde açlık sorununu, Afrika ve Asya ülkeleri, en yoğun biçimde yaşayan ülkeler.

\n

Kaynaklara göre, Afrikanın bazı bölgelerinde, her üç kişiden biri açlıkla birlikte yaşamakta. Açlık çeken ülkelerin en önünde gelenlerden biri Somali Cumhuriyeti.

\n

Hindistan, Çin, Kongo Cumhuriyeti, Endonezya, Pakistan, Bangladeş ve Etiyopya, en kötü beslenenülkelerin başında geliyor.

\n

Yapılan araştırmalarda, küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 50 oranında artacağı kaçınılmaz görünen gıda gereksinimini karşılamanın olanaksız olduğu açıklanmakta. Nedeni ise aşırı doğurganlıkolarak belirtilmekte.

\n

Malthus (Thomas Robert) 1766-1834 yılları arasında yaşamış İngiliz iktisatçısı ve nüfus bilimcisi.

\n

Malthus için, dünyanın geleceğini gören bir gelecek bilimci(fütürist) olduğu da söylenebilir.

\n

Hızlı nüfus artışının, bir üremeye dönüştüğünü ve sürekli olarak üretimdeki artışın çok üstünde gerçekleşeceğini görmüş ve nüfus artışına sınırlama getirilmesinin şart olduğunu anlatmış. Bu artışa sınırlama getirilmez ise insanların yaşam koşullarının çok daha kötü olacağını, açlığın ve mutsuzluğun giderek yaygınlaşacağını sürekli vurgulamış.

\n

Dünyanın günümüzdeki görüntüsü Malthusu haklı çıkarmakta.

\n

19. yüzyılda (1802de), dünya nüfusu 1 milyar olarak saptanmış. Dünya nüfusu 1927 yılında 2 milyar, 1961 yılında 3 milyar, 1971de 4 milyar, 1987de 5 milyar olmuş. Bugün 7 milyara ulaşmış durumda.

\n

Bu veriler bize, çağımızın en korkulan hastalığı olan ve bilinçsiz aşırı hücre çoğalmasısonucu oluştuğu bilinen kanserhastalığını anımsatmakta.

\n

Dünya nüfus artışını önleme konusundaki çalışmalarından dolayı, Dünya Nüfus Planlaması Ödülü Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPAV) adına Vehbi Koça 14 Haziran 1994 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Boutros Ghali tarafından Cenevrede düzenlenen bir törenle verildi.

\n

Vehbi Koç (1901 1996) daha 1970li yılların başında, Türkiyenin gelişmesini geciktiren, ekonomik büyümesini engelleyen en önemli sorunlardan birinin hızlı nüfus artışı olduğunu görmüş, konu üzerine eğilmişti.

\n

Koça göre bir asır içinde nüfusu 7 misli büyümüş bir toplum olarak bu sorun herkesi düşündürmeliydi. Vehbi Koç kendi sözleri ile bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etmişti:

\n

...Bugün yılda 400 bin kişiye, yarın 700 bin kişiye iş bulma ihtiyacımız var. Bugün yılda 400 bin konut, yarın 500-600 bin konut inşa etmemiz gerekiyor.

\n

Hızla artan nüfus karşısında konut, okul, hastane ihtiyacı yetmiyor. Bu bakımdan nüfusumuzun kalkınmamızla ahenkli bir şekilde artması gayemiz olmalıdır...

\n

Vehbi Koç, 1984 yılında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfının kuruluşuna öncülük etti.

\n

Türkiyeye pek çok konuda öncülük eden değerli işadamı ve sanayici, Vehbi Koçu saygıyla anıyorum.

\n

\n


Yazarın Son Yazıları

‘Bedava’ Yaşamak 22 Ekim 2012