Yılmaz Şipal

‘Dünyayı Ayakta Uyutan Masallar’: İnsan Hakları

01 Ekim 2012 Pazartesi
\n

\n

Uygar Avrupadakadın haklarınınne denli zor ve uzun uğraşlar sonucu alındığının ilginç bir örneği, Cumhuriyette Dünyada Bugünköşesinde yayımlandı.

\n

“1909’da bugün cezaevinde bulunan kadın hakları savunucularının zor kullanılarak beslendiği, İngiliz parlamentosunda açıklanmıştı. Genel olarak kadınlara oy hakkı elde etme amacına dayanan Sufrage (Sufrij) hareketinin İngilteredeki başlangıcı 1830’lara rastlamaktaydı. Yıllar süren etkili mücadeleleri acıyla dolu olsa da 20. yüzyıl başlarında sonuç vermeye koyulmuştu. 1818de, 30 yaşını dolduran kadınlara verilen oy hakkı, 10 yıl sonra erkeklerle eşit yaştakilere de tanınmıştı.” (Cumhuriyet gazetesi, 28 Eylül 2012- Tarihte Bugün- Mümtaz Arıkan.)

\n

Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 50. yıldönümü olan Eylül 1995te Çinin Pekin kentinde yapılan Dördüncü Dünya Kadın Konferansına katılan 189 (yüz seksen dokuz) ülke, Birleşmiş Milletler Pekin Deklarasyonunu kabul ederek imzalamış. Uluslararası Sözleşmeler güvencesindeki Kadın ve Çocuk Hakları:

\n

1. Biz, Dördüncü Dünya Kadın Konferansına katılan hükümetler,

\n

3. Bütün insanlığın yararı için her yerdeki bütün kadınlar adına eşitlik, kalkınma ve barış hedeflerini ileri götürmeye kararlı olarak,

\n

4. Her yerdeki bütün kadınların sesine kulak veren ve kadınların, rollerinin ve koşullarının farklılığını dikkate alan, dünya gençliğinde var olan umuttan güç alan ve bu yolu açan kadınları saygıyla anarak,

\n

5. Son on yılda kadınların statüsünde bazı önemli konularda ilerleme kaydedildiğini, ama gelişmenin eşit olmadığını, kadınla-erkek arasındaki eşitsizliğin devam ettiğini ve bütün insanların iyiliği için ciddi sonuçlar doğurabilecek başlıca engellerin varlığını sürdürdüğünü kabul ederek,

\n

29. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türden şiddeti önlemeye ve ortadan kaldırmaya,

\n

31. Kadınların ve kız çocuklarının insan haklarını yaygınlaştırmaya ve korumaya,

\n

33. Özellikle kadınları ve kız çocuklarını korumak için insani hukukun dahil olduğu, uluslararası hukuka saygıyı temin etmeye;

\n

38. Biz, hükümetler olarak cinsiyete dayalı bir bakış açısının bütün politika ve programlarımızda yansıtılacağını garanti ederek bu Eylem Platformunu uygulamayı kabul ve taahhüt ediyoruz. Birleşmiş Milletler sistemini, bölgesel ve uluslararası mali kuruluşları, diğer ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşları ve bütün kadınları ve erkekleri, hükümet dışı kuruluşları, özerkliklerine tamamıyla saygı duyarak ve sivil toplumun bütün sektörlerini, hükümetlerle işbirliği yaparak kendilerini tamamen bu Eylem Platformunun uygulanmasına adamaya ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz. (…)”

\n

Pekin Deklarasyonunda yer alan, kadın ve çocuklara verilen hakların gerçek yaşamdanasıl uygulandığı konusunu da yetkin uzmanına bırakıyoruz.

\n

UNICEFin çocuk hakları danışmanlığını yapan Prof. Dr. Oğuz Polatın 2006 yılında hazırlamış olduğu rapordan alıntılar:

\n

“(…) Araştırmalara ve tahminlere göre Kamboçyadaki 800 bin fahişenin üçte birini çocuklar oluşturuyor. Çocuk fahişelerin sayısı Taylandda 800 bin, Endonezyada 400 bin, Hindistan ve Filipinlerde 100 bin, Brezilyada ise 500 bin ila 2 milyon gibi korkunç sayılarla ifade ediliyor.

\n

Sri Lankadaki genelevlerde 6 yaşındaki çocuklara rastlanmaktadır.”

\n

Sonuç olarak:

\n

On beş ülkeden oluşan Güvenlik Konseyinde Mutlak veto yetkisine sahipbeş ülkeden biri olan olan ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Fransa, BM (Birleşmiş Milletler üyesi diğer 188 üyenin vekâletiile, insan hakları üzerinemasallaranlatarak dünyayı ayakta uyutmayaçalışmakta.

\n\n

Yazarın Son Yazıları

‘Bedava’ Yaşamak 22 Ekim 2012