Ek motorlu taşıt vergisinde genel tebliğ taslağı hazırlandı. Kimler muaf olacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden 'Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır' başlığıyla ek MTV'ye ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Taslak olarak hazırlanan metinde ödeme tarihleri ve ödemeden muaf olanlar da belirlendi.

Yayınlanma: 21.07.2023 - 17:38
Ek motorlu taşıt vergisinde genel tebliğ taslağı hazırlandı. Kimler muaf olacak?
Abone Ol google-news

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi gib.gov.tr üzerinden ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin genel tebliğ taslağı paylaşıldı.

Site üzerinde, ''6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle ihdas edilen ek motorlu taşıtlar vergisine İlişkin Genel Tebliğ taslağı hazırlanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

''7456 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİYLE İHDAS EDİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)'' başlıklı tebliğde 7 maddeye yer verildi.

Taslak metinde dikkat çeken bölümler ise şöyle oldu:

  • Ek motorlu taşıtlar vergisi (Ek MTV) ihdas edilmiş ve söz konusu düzenleme Kanunun yayımı tarihi olan 15/7/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir.
  • Bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte; bu Kanunun yayımı tarihi ila 31/12/2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin olarak ödenir.

DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen bölgelerde, deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar ile deprem nedeniyle ağır hasar gören binaların maliklerine ait taşıtlar, deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen taşıtlar ve depremde birinci derece kan hısımlarını kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den muaf tutulacak.

Taslak metinde ilgili madde şöyle:

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illerinde ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde;

-Deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli taşıtlar,

-Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar,

-Depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar,

-Deprem nedeniyle eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini (anne, baba, çocuk) kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV’den istisnadır.

 
 
 

İlgili Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon