AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku nedir? Nasıl yapılır?

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku, Avrupa Birliği ülkelerinin kamu borçlarını izlemek için kullanılan kritik bir finansal gösterge. Bu ölçüm, ülkelerin ekonomik performansını değerlendirerek, mali dengeyi sağlama hedefleri açısından kritik bir rol oynuyor.

Yayınlanma: 05.10.2023 - 20:12
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku nedir? Nasıl yapılır?
Abone Ol google-news

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin genel yönetim sektörlerinin kamu borçlarını ölçen bir finansal göstergedir. AB'nin ekonomik yönetişim yapısının bir parçasıdır ve AB üyesi ülkelerin ekonomik performanslarını izlemek ve karşılaştırmak için kullanılır.

Bu gösterge, genel yönetim sektörü tarafından döviz cinsinden borçlanılan tüm finansal araçların toplamını temsil eder. Bu borçlar, hükümetlerin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve sosyal güvenlik kurumlarının dış kaynaklardan sağladığı borçlanmaları içerir. AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku, borçlu tarafından garanti edilmiş ve garantili olmayan borçları da içerir.

Bu ölçümün amacı, ülkelerin mali durumlarını karşılaştırmak ve AB'nin mali hedeflerini yerine getirip getirmediğini değerlendirmektir. AB, kamu mali dengesizliklerini izlemek ve kontrol etmek için bu tür göstergeleri kullanır. Örneğin, AB üye ülkeleri, kamu borçlarının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile oranını belirli bir düzeyin altında tutma hedeflerine ulaşmayı amaçlar.

Genel Yönetim Borç Stoku'nun hesaplanması genellikle şu adımları içerir:

  1. Veri Toplama: Kamu borçlarını ve finansal araçları oluşturan bileşenlerin toplandığı veri kaynaklarından ilgili bilgiler toplanır.

  2. Borç Bileşenlerinin Belirlenmesi: Toplanan veriler içinde genel yönetim sektörüne ait olan ve kamu borçlarını temsil eden finansal araçlar belirlenir.

  3. Borçların Toplanması: Belirlenen finansal araçlar ve bileşenlerin toplamı, genel yönetim sektörünün toplam borç stokunu oluşturur.

  4. GSYİH ile Oranlanması: Genel yönetim borç stoku, ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) oranlanarak genellikle yüzde olarak ifade edilir.

Bu süreç, AB ve diğer ekonomik kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara göre yapılır ve uluslararası uyumluluk ve karşılaştırılabilirlik sağlamak için belirli kılavuzluk ve standartlar dikkate alınır. Bu şekilde, AB üyesi ülkelerin mali performanslarını karşılaştırmak ve değerlendirmek için tutarlı bir veri tabanı oluşturulur.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler