15 köklü devlet lisesinin eğitim vakıflarının kurduğu TEVDAK’tan karne önerisi

Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi (TEVDAK) Liseleri Eğitim Derneği Genel Sekreteri Dr. Sakin Öner, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020-2021 öğretim yılı birinci dönem notları ile aldığı kararı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek “Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler arasında eğitime ulaşım eşitliği sağlanmadan hiçbir not verilmemelidir. İnternet ve tableti/ bilgisayarı/televizyonu/akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitim derslerini takip edemeyen milyonlarca öğrenciye ne notu vereceksiniz? Bu öğrencilere derslere katılmadılar diye zayıf not mu vereceksiniz?” dedi.

Yayınlanma: 20.01.2021 - 06:00
15 köklü devlet lisesinin eğitim vakıflarının kurduğu TEVDAK’tan karne önerisi
Abone Ol google-news

Dr. Öner, bakanlığın daha önce uzaktan eğitim sürecinin sınavla değerlendirilmeyeceğini açıkladığını ve buna göre yönetmelik değişikliği yaptığını ancak buna rağmen sınavların yapıldığını ve buna göre yönetmelikler değiştirildiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Buna göre, liselerin bir kısmı yüz yüze sınavları yapmış, bir kısmı ise 4 Kasım 2020’de okullar tamamen uzaktan eğitime geçilince sınavları yapamamıştı. Bakanlığın birinci dönem notları ile ilgili aldığı karara göre, liseler için birinci dönem notları ikinci dönem yapılacak sınavlar üzerinden verilecek. İlk ve ortaokul öğrencilerinin birinci dönem notları ile ilgili ise peş peşe iki çelişkili karar açıklanmıştır. Önce sınav yapılan sınıflar için sınavlarına göre karne notu verileceği açıklanmıştı. Son yapılan ani değişiklikle sınav notlarının hesaba katılmayacağı ve değerlendirmenin ders etkinliklerine katılım üzerinden verileceği açıklanmıştır.”

EŞİTSİZLİK KALKMALI

Acilen uzaktan eğitim sürecindeki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Sakin Öner, şu önerilerde bulundu: “Hiçbir şey yapamıyorsanız, uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilere sömestr tatili, hafta sonu tatilleri ve hatta yaz tatilinde okullarında telafi yani geri besleme programları uygulanmalıdır. Bunun sonucunda yapılacak sınav sonuçlarına göre sınıf geçme notu verilmelidir. Bakanlığın özellikle merkezi sınavlara girecek ortaokul son sınıf ve lise son sınıf öğrencilerinin ortalamalarını etkileyecek ve mağduriyetlerine yol açacak düzenlemelerden kaçınmalıdır. Ayrıca gerek liselerde gerekse ilk ve ortaokullarda sınava giren öğrencilerinin dönem notlarında değerlendirmeye alınmaması da ileride hukuki sonuçlar doğuracaktır. Önerim, Milli Eğitim Bakanlığı’nın üniversite öncesi eğitimin her kademesinde 2020- 2021 öğretim yılı birinci dönem notu vermemesi, ikinci dönemde yüz yüze yapılacak sınav/değerlendirme/katılım sonuçları ve birinci dönemde yapılan sınav sonuçları birlikte değerlendirilerek sınıf geçme notu verilmelidir. Uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilere ise yapılacak telafi/geri besleme programları sonucunda yapılacak sınavlara göre sınıf geçme notu verilmelidir. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitim alamadıkları için mağdur olan öğrencileri yanlış değerlendirmelerle daha fazla mağdur etmeyelim.”

NOT DÜZENLEMESİ YARGIDA

Eğitim-İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün, uzaktan eğitimde öğrencilerin puanla değerlendirilmesine ilişkin düzenlemesinin iptali için Danıştay’da dava açtı. Sendikadan yapılan açıklama şöyle: “Söz konusu düzenleme ile okula devam bir tarafa uzaktan eğitim sürecine imkânsızlıklar nedeniyle katılamayan tüm öğrencilere not verilmesi istenmektedir. Genelge ile ilkokullarda 4. sınıf, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında şimdiye kadar yapılabilmiş olan yazılı sınavların dönem sonu puanına eklenmemesine ancak öğrenci velilerinin talep etmesi halinde bu yazılı sınavların da dahil edilmesine karar verilmiştir. Bu uygulamayı izah etmek dahi olanaksızdır. Şimdiye kadar yapılmış olan yazılı sınavlara bilindiği kadarıyla ülke genelinde öğrencilerin yaklaşık yüzde 30’u katılmıştır. Geri kalan öğrencilerin ise bu sınavlara katılamadıklarından yazılı sınav puanları söz konusu değildir. İdare dava konusu düzenleme ile bu yazılı sınavların öğrencinin puanına eklenip eklenmemesini öğrenci velisinin isteğine bırakmıştır. Bu halde bir kısım öğrencilerin puanlarına yazılı sınavlar dahil edilecek bir kısmına ise dahil edilmeyebilecektir. Bunun kararı da velinin talebine göre belirlenecektir. Söz konusu uygulama bilimsellik, eşitlik ve genellik, eğitimde fırsat eşitliği ilkelerine bütünüyle aykırıdır.”

ÖĞRENME KAYIPLARI İÇİN ACİL EYLEM PLANI ÖNERİSİ: 6 HAFTALIK YAZ TATİLİ

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz salgın nedeniyle oluşan öğrenme kayıpları için acil önlem planı oluşturulması gerektiğini belirterek “Özellikle dezavantajlı ailelerin yaşadığı bölgelerde daha fazla ve farklı önlemler almaya ihtiyaç olduğu açıktır” dedi. Yılmaz, telafi için bu yıl yaz tatilinin dört ya da altı haftaya düşürülebilineceğini söyledi. Yılmaz’ın önerileri şöyle: “Dezavantajlı çocukların devam ettiği okulların bilgisayar sınıfları ve kütüphaneleri daha fazla zenginleştirilerek ders bitiminde çocukların çalışabileceği şekle dönüştürülebilir. İsteyen öğrenci akşam saat 21.00’e kadar okulda kalıp öğretmen gözetiminde ders çalışabilmeli. Okulda kalan öğrencilere belediye aşevlerinden yemek verilebilmelidir. Öğrencilerin öğrenme kayıplarını belirlemek için bir ölçme sistemi geliştirilip, eksiklerin nasıl giderilmesi gerektiği ile ilgili okula, velilere ve öğrencilere geri bildirimde bulunulabilir.Okul açılıncaya kadar ya da okulların açıldığı ilk hafta yapılacak bu ölçme, telafi programları için yol gösterici olacaktır. Toplumun üçte birini doğrudan, geriye kalanını da dolaylı olarak ilgilendiren eğitimle ilgili atılacak adımların ve alınacak önlemlerin bir an evvel açıklanmasını bekliyoruz.”

SINAVLARA GİRECEKLERE...

Yılmaz’ın bu yıl LGS’ye girecek 8. sınıf öğrencileri ve YKS’ye girecek 12. sınıf öğrencilerine yarıyıl tatil önerileri de şöyle: 

- Merkezi sınavlara hazırlanan sizler için üç haftalık tatil altın değerinde. Önceliğiniz üç haftalık tatilin her gününü saat saat programlamak olsun.Unutmayınız ki bu süreçte yapacağınız tüm çalışmalar kendi geleceğiniz içindir. Gelecekten beklentiniz ne kadar yüksek ise o kadar disiplinli çalışmak sizlerin öncelikli seçimi olmak zorundadır. 

- Sınavda sorumlu olduğunuz her dersle ilgili kaç konuyu tekrar etmeniz gerektiğini belirleyerek çalışma programını oluşturun. 

- Bir konuyla ilgili doğru tekrar yapmak için önce konunun bütününe göz atıp hatırlanamayan başlıkların altını okuyun. 

- Tekrar ettiğiniz konu ile ilgili yardımcı kaynaklardan ve MEB’in yayımlamış olduğu çalışma kitaplarından kendinize sürekli test uygulayın. 

- Test uygulama sonucunda önce yanlışlarınızı, daha sonra bu yanlışları neden yaptığınızı belirleyip doğrularını öğrenin. 

- Herhangi bir konunun hangi bölümünü anlamadığınızı bulmak için kendinize üst üste üç test uygulayın. Üç testte yanlış yaptığınız soruların benzer olduğunu ve konunun neresini anlamadığınızı size gösterecektir. 

- Öğretmenler sizin rehberinizdir ama öğrenme işlemi sadece ve sadece sizin kendi kendinize yapacağınız çalışma ile gerçekleşir. Her konuya “ben öğretmen olsaydım nasıl öğretirdim” diye yaklaşırsanız çok daha kolay öğrenirsiniz. 

- Yeni sınav sistemi sizden ezberlemenizi değil, öğrenmediğiniz her konunun mantığını kavramış olmanızı ve öğrendiğiniz bilgiyi nerede ve nasıl kullanabileceğinizin farkında olmanızı bekliyor. Dolayısıyla hiçbir konuyu ezberlemeye çalışmayın. 

- Çalışırken yapamadığınız, mantığını anlamadığınız soruları, okul açıldığında öğretmenlerinize sormak üzere işaretleyin.. 

- LGS’ye hazırlanan öğrencilerin, MEB’in yayımladığı örnek soruları mutlaka çözmeleri gerekmektedir.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler