3. sansür girişimi Meclis'te

AKP, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün itirazı ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesine karşın yargı kararı olmadan internete sansür yetkisi için TBMM’ye yeni bir düzenleme getirdi.

Yayınlanma: 19.01.2015 - 23:30
Abone Ol google-news

Kızılay önerisi içinden çıkan yeni düzenleme geçmiş girişimlere göre daha ağır bir sansür uygulaması öngörürken; Başbakan ya da bakanlıklar herhangi bir yargı kararı aranmaksızın herhangi erişimin engellenmesi ya da içeriğin çıkarılmasına karar verebilecek. Mevcut düzenlemeye göre bu yetkilerin kullanılabilmesi için yargı kararı gerekiyor.

AKP iktidarı internete sansür yetkisini elde etmek için henüz bir yıl olmadan üçüncü kez TBMM’ye düzenleme getirdi. AKP Konya Milletvekili Kerim Özkul’un Kızılay Derneği’ne KDV’den muaf tutulması, vergi borçlarının sıfırlanması; Kızılay ve Yeşilay’a 49 yıllığına bedelsiz arazi tahsis edilmesi ve Yeşilay’a Sağlık Bakanlığı’ndan yıllık 15 milyon TL bütçe ayrılması gibi düzenlemelerin yer aldığı “Kızalay-Yeşilay paketinden” internete sansür yetkisi de çıktı. Öneriye göre Başbakanlığa ve bakanlıklara herhangi bir yargı kararı olmadan internet sitelerine erişim engelleme ve içerik çıkarma yetkisi tanınıyor.

 

İçerik çıkarma yetkisi de eklendi

TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni düzenleme; geçmiş girişimlere göre daha ağır bir sansür uygulamasının önünü açabilecek olağanüstü yetkiyi doğrudan Başbakan ya da ilgili bakanlıklara tanıyor. Daha önceki düzenlemelerde içerik çıkarma yetkisi ancak mahkeme kararı sonucu uygulanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu yetki de doğrudan Başbakan ya da ilgili bakanlıkların takdirine bırakılıyor.

Öneriyle Başbakanlık, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebepleri kapsamında geçikmesinde sakınca bulunan hallerde internet sitelerine erişim engelleme ya da içerik çıkarma kararı alabilecek. Başbakanlığın ya da ilgili bakanlıkların aldığı sansür kararı TİB’e iletilecek. TİB’de bu kararı dört saat içinde yerine getirecek. Başbakanlık ya da bakanlıkların kararıyla erişimi engellenen ya da içeriği çıkarılan internet sitesiyle ilgili olarak TİB bu kararı uygulandıktan 24 saat içinde mahkemeye sunacak. Mahkeme de bu kararla ilgili 48 saat içinde karar verecek.

 

İki deneme

AKP iktidarı Şubat 2014’te TBMM’den çıkardığı torba yasayla birlikte TİB’e yargı kararı olmadan internet erişimini engelleme yetkisi ve internet trafiğine hiçbir sınırlama olmadan ulaşma yetkisi tanınmıştı. Türkiye içinde ve yurt dışındaki tepkilerin ardından söz konusu olağanüstü yetki dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün itirazı üzerine yeni bir yasal düzenlemeyle “mahkeme kararı” koşuluna bağlandı.

 

Gül gidince yetki yine gelmişti

Ancak Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından AKP iktidarı mahkeme kararı koşulunu kaldırarak internete müdahale ve sansür yetkisini herhangi bir yargı kararı kararı olmaksızın TİB’e verilmesine yönelik ikinci bir düzenlemeyi yasalaştırdı. İnternete sansür ve müdahale yetkisi
getiren ikinci girişim bu kez CHP’nin başvurusu üzerine AYM tarafından iptal edildi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon