Asıl sınav yoksullukla

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması’nın (TIMSS) 2019 sonuçlarına göre Türkiye ilk kez 4. ve 8. sınıflar matematik ve fen testinde 500 puanının üzerine çıktı.

Yayınlanma: 12.12.2020 - 02:00
Asıl sınav yoksullukla
Abone Ol google-news

Ancak, 4. sınıf matematik testinde öğrencilerin  yüzde 12’si, fen testinde ise yüzde 10’u, alt yeterlilik düzeyine bile ulaşamadı. TIMSS 2019’da, öğrencilerin sosyoekonomik durumu ve ortalama puanı arasında bir ilişki olduğu görülüyor. Buna göre, öğrencinin sosyoekonomik durumu iyileştikçe puanı artıyor. Türkiye’de okula yorgun ve aç gelen öğrencilerin oranı da uluslararası ortalamanın üzerinde. 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Gözlemevi ekibi, fen ve matematik başarısının okul iklimi, sosyoekonomik durum ve öğrencinin derse karşı tutumu gibi çeşitli değişkenlerle ilişkisine bağlı önemli sonuçları olan araştırmayı değerlendirdi.

8. SINIFTA KIZLAR ÖNDE

- 2019 sonuçları önceki yıllarla kıyasladığımızda bize ne söylüyor?

Türkiye, TIMSS 2019 4. sınıf matematik testinde ortalama puanlara göre 58 ülke arasında 523 puan ile 23. oldu. Aynı sınıf düzeyinde yapılan fen testinde ise ortalama 526 puan ile 19. sırada. 8. sınıf matematik testinde ise ortalama puanlara göre 39 ülke arasında 496 puan ile 20. oldu. 8. sınıf fen testinde ortalama 515 puan ile 15. sırada. TIMSS 2019’la birlikte Türkiye ilk kez 4. sınıf matematik ve fen testleri ile 8. sınıf fen testinde 500 puanın üzerine çıktı. 500 puan, TIMSS uygulamasında orta ölçek noktasını gösteriyor.

- Cinsiyete göre bakıldığında puanlar arasında nasıl bir fark var? 

Türkiye’de 4. sınıf düzeyinde erkek çocukların, 8. sınıf düzeyinde ise kızların daha başarılı olduğu görülüyor. 

- Türkiye’nin ortalama puanları yeterlilik düzeyleri bakımından incelendiğinde neler görülüyor? 

TIMSS 2019’da öğrenciler başarı düzeylerine göre ileri, üst, orta ve alt yeterlilik olmak üzere dört düzeye ayrılıyor. Türkiye’de 4. sınıf matematik testinde öğrencilerin yüzde 12’si, fen testinde ise yüzde 10’u alt yeterlilik düzeyine ulaşamadı. Öte yandan 4. sınıf düzeyinde öğrencilerin yüzde 15’i matematikte, yüzde 12’si ise fende ileri düzeydedir. 

- TIMSS 2019 sonuçları bölgeler ve okullar arası başarı farkı hakkında neler gösteriyor?

4. sınıf ortalama puanlarına bölgelere göre bakıldığında matematikte en yüksek ortalama puana sahip Doğu Marmara ile en düşük puanın olduğu Güneydoğu Anadolu arasında 83.1 puan fark var. Fende de ortalama en yüksek ve en düşük puanlar bu iki bölgede ve aralarındaki fark 87.1 puan. Bölgelere göre 8. sınıf ortalama puanlarına bakıldığında matematikte en yüksek ortalamanın Doğu Karadeniz’de, fende ise Doğu Marmara’da olduğu görülüyor. Bu testlerde de düşük ortalama puan Güneydoğu Anadolu’dadır. 

OKULLAR ARASI BAŞARI FARKI

Türkiye’de varlıklı ve daha dezavantajlı okullar arasındaki fark 4. sınıf düzeyinde matematik testinde 64, fende ise 55. İki testte de Türkiye’de okullar arası fark TIMSS 2019 ortalamasından fazla. 8. sınıf matematik testinde fark 66 puanken, bu fark TIMSS 2019 ortalamasında 52 puan. Fen testinde de Türkiye’deki farkın daha fazla olduğu görülüyor. Fark, Türkiye’de 56 puan, uluslararası ortalamada ise 50.

- TIMSS 2019 sonuçları, bu konuda ve derslerde teknoloji kullanımına dair neler söylüyor? 

Türkiye’de öğrencilerin matematik ve fen dersleri için okul ortamında bilgisayara erişimi katılımcı ülkelerin ortalamasının önemli ölçüde altında. Türkiye’de öğrenim gören 4. ve 8. sınıf öğrencilerin sınıflarda bilgisayara erişimi yüzde15 - 20 arasında değişiyor. Ancak aynı oran TIMSS araştırmasına katılan ülkelerin ortalamasında yüzde 37 - 48 arasında.

BİLGİSAYARA ULAŞMAK DA ZOR

Türkiye’de öğrencilerin matematik ve fen dersleri için okul ortamında bilgisayara erişimi, TIMSS’ye katılan ülkelerin ortalamasının önemli ölçüde altında. 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin sınıflarda bilgisayara erişimi yüzde 15-20 arasında değişirken diğer ülkelerin ortalaması yüzde 37 - 48 arasında.

YORGUN VE AÇLAR

TIMSS 2019 kapsamında uygulanan anketlerde öğrencilere akran zorbalığı konusunda da sorular soruluyor. Türkiye’de 4. sınıftaki öğrencilerin yüzde 9’u hemen hemen haftada bir akran zorbalığı ile karşılaştığını söylüyor. Bu oran 8. sınıflarda ise yüzde 4.

Türkiye okula hiç devamsızlık yapmadığını belirten 4. sınıf öğrencilerinin oranı yüzde 60, 8. sınıf öğrencilerinin oranı yüzde 59. 

TIMSS kapsamındaki ankette öğrencilere okula yorgun ve aç gidip gitmedikleri de soruluyor. “Her gün / neredeyse her gün” okula gittiğinde aç olduğunu belirtenlerin oranının 4. sınıf öğrencileri arasında yüzde 40, 8. sınıf öğrencileri arasında yüzde 46 oluşu dikkat çekici. Bu oranlar uluslararası ortalamaların oldukça üzerinde.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler