Başkan’dan Meclis’e tırpan!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın verdiği içtüzük önerisinde, Meclis’in yürütmeyi denetim yetkileri tırpanlandı.

Yayınlanma: 02.10.2018 - 21:36
Abone Ol google-news

 

TBMM Başkanı Yıldırım’ın, siyasi partilerin görüşünü almadan verdiği içtüzük değişikliği önerisi, anayasaya uyum içeren teknik düzenlemelerin yanı sıra muhalefetin sesini kısmaya ve Meclis’in yürütme organı üzerindeki bazı denetim mekanizmalarını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeleri de içeriyor.

Bu düzenlemelerden bazıları şöyle:
Soruşturmaya parti kararı: Mevcut içtüzük, siyasi parti gruplarında Başbakan ve bakanlarla ilgili Meclis soruşturmasıyla ilgili görüşme yapılamayacağı ve karar alınamayacağını düzenliyordu. Milletvekillerinin ‘Yüce Divan’ oylamasında bağımsız davranabilmesi, partilerin baskı yapmasını engellemeyi amaçlayan bu hüküm, Yıldırım’ın önerisinde kaldırılıyor. Buna göre, hakkında soruşturma açılacak Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarla ilgili olarak partiler aklama ya da Yüce Divan’a gönderme konusunda görüşme yapabilecek ve karar alabilecek.

Soruşturma önergeleri de kadük: Öneriye göre, yasama dönemi başında önceki dönemde verilmiş yazılı soru, Meclis araştırması önergeleri ve genel görüşme önergelerinin kadük olmasına ilişkin hükme ‘Meclis soruşturma önergeleri’ de eklendi. Mevcut uygulamada, bakanlarla ilgili verilen soruşturma önergeleri, genel seçim olsa bile hükümsüz kalmıyor ve yeni yasama döneminde de geçerliliğini koruyordu.

Araştırma komisyonlarına yetki tırpanı: Meclis araştırma komisyonları, bakanlıklarla genel ve katma bütçeli dairelerden, yerel yönetimlerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden TRT’den, KİT’lerden, özel yasa ile veya özel yasanın verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi isteme ve buralarda inceleme yapma, ilgililerini çağrıp bilgi almak yetkisine sahipti. Ancak Yıldırım’ın içtüzük değişikliği önerisinde, araştırma komisyonlarının bakanlıklardan bilgi istemesi ve buralarda inceleme yapması yetkisi kaldırılırken, diğer kurumlarla ilgili bir değişikliğe gidilmedi.

CHP: Uzlaşmaya aykırı

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM Başkanı Yıldırım’a gönderdiği yazıda, 27 Eylül’de yapılan toplantıda içtüzükte yapılacak teknik değişikliklerin tüm partilerin uzlaşmasıyla hazırlanacak önerinin hızla komisyon ve genel kurulda görüşülmesi noktasında mutabık kalınmasına karşın içtüzük değişikliği önerisinin verildiği vurgulandı. Yazıda, özetle, “Bu teklif, anayasaya uyum amaçlı teknik düzenlemelerin boyutunu aşan, muhalefetin sesini kısmaya dönük ifadeler içermesi bir yana 27 Eylül günü sağlanan mutabakata aykırıdır. Bu nedenle parti gruplarını toplantıya çağırmanız ve gerekli müzakereleri yaptıktan sonra içtüzük değişiklik teklifinin mutabakatla işleme konulması gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

 

 

 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler