Belediyelerin kapatılması önlenemedi

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, nüfusu 2 binin altında kalan belediyelerin kapatılmasını öngören kanunun iptali ve yürürülüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı esastan görüşerek karara bağladı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara göre, 800'ün üzerinde belde belediyesi kapatılacak ve 43 yeni ilçe kurulacak.

01 Kasım 2008 Cumartesi, 08:34

Anayasa Mahkemesi'nin, 5747 sayılı yasayla ilgili kararına göre, adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açan, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce nüfusu 2 binin üzerine çıkan belediyeler kapatılmayacak.

Anayasa Mahkemesi'nin 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasını bazı yönlerden Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Buna göre, adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açan, yasanın yürürlüğe girdiği 22 Mart 2008 tarihinden önce 5393 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca yapılan katılma işlemiyle nüfusu 2 binin üzerine çıkan ve ''Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi ile Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri'' kapsamında kalan ve ''Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca saptanan 2008 yılı turizm öncelikli yöreler'' listesinde yer alan belediyeler, kapatılmayacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal istemini reddettiği maddeler ise nüfusu 2 binin altına düşen 862 belde belediyesi ile 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve 43 yeni ilçe kurulmasını öngörüyordu.

İptal istemini reddedilen 2. maddeye göre, İstanbul'un Eminönü ilçesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri Fatih Belediyesi'ne bağlanacak.

Kadıköy ilçe belediyesine bağlı Atatürk Mahallesinin E-80 karayolu ile 04 karayolunun kuzeyinde kalan kısımları Ümraniye Belediyesi'ne, Esenler Belediyesi'ne bağlı bazı mahalleler Başakşehir Belediyesi'ne bazı mahalleler ise Bağcılar Belediyesi'ne katılacak.

İstanbul'un Gürpınar Belediyesine bağlı Pınartepe Mahallesi ve Kıraç Belediyesi'ne bağlı Çakmaklı Mahallesinin TEM-D100 bağlantı yolunun batısı Büyükçekmece İlçe Belediyesine, Çekmeköy Belediyesi'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin Ümraniye-Şile Yolunun güneyinde kalan kısmı Ümraniye İlçe Belediyesi'ne bağlanacak.

Ömerli Belediyesine bağlı Merkez Mahallesinin Ömerli Baraj Gölü içindeki yarımada üzerinde bulunan Germeçli Tepesi, Akça İlyas Tepesi, Ziyaret Tepesi ve Koçullu Köyü Ziyaret Tepesi mevkilerinin Pendik'in Kurtdoğmuş Köyüne ve Bahçeşehir Belediyesi'nin 1. Kısım Mahallesinin TEM'in güneyinde ve TEM D100 bağlantı yolunun doğusunda kalan kısmı Avcılar Belediyesi'ne katılacak.

İptal talebi reddedilen yasanın 1. maddesinin birinci fıkrasının 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. bentlerine göre Diyarbakır, İzmir ve İstanbul'un bazı mahalleri yeni ilçelere bağlanacak.