Kapat
A+ A-

Fiber hızımızı artıracak hamleler

Teknolojinin dahil olduğu tüm sektörleri doğrudan etkileyen ve ülke kalkınmasında büyük etkisi olan fiber hızının artırılması konusunda ülkemizde birçok engel bulunuyor. Özellikle 4,5G’ye geçiş süreci ile birlikte fiber altyapısının önemi bir kat daha artmış durumda.
Yayınlanma tarihi: 9 Mart 2016 Çarşamba, 12:15

Türkiye’de 4,5G’ye geçiş süreciyle birlikte yeniden gündeme oturan fiber hız lı altyapı konusu hakkında çözüm bekleyen birçok problem bulunuyor. 4,5G’nin sunduğu avantajlardan tam anlamıyla faydalanabilmek için mevcut fiber altyapısının yaklaşık 4 kat genişlemesi gerektiği dile getiriliyor.
Türkiye’nin fiber altyapı probleminin çözülebilmesi için 5 öneri:

1-Kablo TV şebekesinin İnternet Servis Sağlayıcılara açılması

Kablo TV şebekesi, Türkiye’de geniş olarak yer alan ve kullanıma hazır bir fiber altyapıdır. Bu şebeke diğer işletmeciler tarafından kullanılamamaktadır. Özelleştirilmesi veya kiralanması yıllardır sürüncemede kalmıştır. Bu şebekenin kullanımının işletmecilere açılması çok büyük faydalar doğuracaktır.

[Haber görseli]
2-Kurumların fiber altyapılarını adil fiyatlarla kiralaması

Mevcut fiber altyapılarının adaletli bir şekilde diğer işletmecilere kiralanması yıllardır önlenmiş, bu konudaki mevzuat işletilmemiştir. Bu duruma son vererek, hangi kurum elinde ne kadar fiber altyapıya sahipse isteyen işletmecilere bunu adil bir şekilde kiralamalıdır.

3-Belediyelerin fiber altyapı kurulmasına ilişkin şartları belirleyen yasaları uygulaması

Yerli ve yabancı yatırımcıların fiber hız lı altyapı kurma çalışmalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Burada yerel yönetimlerin daha aktif destek vermesi büyük önem taşımaktadır. Tüm dünyada yerel yönetimler, yatırımcıların fiber altyapı kurmalarına destek olmaktadır. Türkiye’de de belediyeler fiber altyapı kurulumunun kendi bölgelerine sağlayacağı katma değeri anlayıp, bu konuda çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasına ön ayak olmalıdır.

4-Fiber için ortak bir altyapı şirketi kurulması

Özellikle 4,5G’nin kullanıma sunulmasıyla beraber Türkiye’de fiber altyapı eksikliğinin etkisi daha çok hissedilecektir. Bu durum da artık fiber altyapıyı genişletme çalışmaları için daha radikal adımlar atılmasını gerektiriyor. Yeni bir ortak altyapı şirketinin kurulması ve herkesin elindeki altyapıyı bu şirkete devretmesi gibi öneriler de ciddi bir şekilde değerlendirmeye açılmalıdır.


5-Fiberin milli bir mesele olarak görülmesi ve hizmete öncelik verilmesi

Fiber altyapı denildiğinde sadece hızlı İnternet bağlantısı akla gelmemelidir. Fibere yatırım ülkemizde teknoloji ile temas eden tüm sektörler için bir kaldıraç görevi üstlenecektir. Fiber altyapı sayesinde Türkiye hem kendi bölgesinde hem de dünya pazarında daha güçlü bir ekonomi haline gelecektir. Bu bir milli mesele olarak algılanmalıdır. Kurumlar fiber altyapı konusunda, altyapı sahipliğinden para kazanmaya değil, o altyapı üzerinden halka en iyi hizmetleri vermeye odaklanmalıdır. Bu şekilde uzun vadede anlık kazançlarına kıyasla çok daha büyük faydalar elde edebileceklerdir.

Konu hakkında açıklamada bulunan Telkoder; ülkemizde fiber hız lı internet abonesi sayısının 1,6 milyona ulaştığının altını çizerek, var olan altyapıların adaletli bir şekilde diğer işletmecilere kiralanmasının gerekliliğini dile getiriyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların fiber altyapı kurmasının kolaylaştırılmasının öneminin büyük olduğu ve bu konuda yeni yaptırımların getirilmesinin şart olduğunu söylüyor.

Hellboy’dan Beklenen Kötü Haber Geldi!

Cumhuriyet İMECESİ