Kapat
A+ A-

Danıştay'tan termik santrale engel

Alpu Ovası’nda yapılmak istenen termik santrala Danıştay ‘dur’ dedi
Yayınlanma tarihi: 1 Ağustos 2018 Çarşamba, 02:58

[Haber görseli]

Eskişehirliler Alpu Ovası’na yapılmak istenen kömürlü termik santrala karşı 1 yıldır mücadele verirken yargı önemli bir karara imza attı. Danıştay 10. Dairesi, Alpu’ya yapılmak istenen termiğe “dur” dedi. Ziraat Mühendisleri Odaları Genel Merkezi, Eskişehir Barosu, Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri tarafından açılan davada, Toprak Koruma Kurulu’nun üye yapısını ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik değişikliği için “yürütmeyi durdurma” kararı verildi.

Eskişehir Valiliği Toprak Koruma Kurulu Alpu Ovası’nda kurulması planlanan kömürlü termik santralın yapılabilmesi için Alpu Ovası’nın tarım dışına çıkartılması konusunda oylama yapmıştı. 10 üye ile yapılan toplantıda 6 ‘evet’, 4 ‘hayır’ oyu verilmiş ancak karar yeter sayısı 2/3 olduğu için ‘ret’ kararı verilmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da Toprak Koruma Kurulu yönetmeliğinde değişiklik yaparak kararların salt çoğunlukla alınması hükmünü getirmişti. Danıştay, bu yönetmelik değişikliği hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Danıştay gerekçe yazısında, anayasanın 44. maddesindeki “Devletin toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu” ve 45. maddesindeki “devlet tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önler” hükmünü anımsattı.

Cumhuriyet İMECESİ