Kapat
A+ A-

Türkiye çölleşiyor

Tarım alanlarının yüzde 59’unda, meraların yüzde 64’ünde, ormanların yüzde 54’ünde erozyon var.
Yayınlanma tarihi: 25 Kasım 2013 Pazartesi, 07:31

[Haber görseli]Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2014 yılı bütçe tasarısında “Türkiye’deki çölleşme tehlikesi”ne dikkat çekildi. Tasarıya göre, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere pek çok çevrelerce bugünün en ciddi problemi olarak görülüyor. Özelikle son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketleri ve orman yangınları gibi pek çok tabii felaketler, sorunun giderek artan bir şekilde dünyanın geleceğini tehdit ettiğini ve önlem alınmazsa yaşanacak felaketlerin daha da sık ve şiddetli bir biçimde yaşanacağını ortaya koyuyor. Türkiye, bulunduğu coğrafi konum itibarıyla, bu durumdan en fazla etkilenecek ülkeler arasında bulunuyor. Dünya Çölleşme Tehlikesi Haritası’nda, başta Orta Anadolu olmak üzere Türkiye’nin önemli bir bölümü, “çölleşmeye çok fazla ve fazla duyarlı” olarak gösteriliyor. Türkiye, yanlış arazi kullanımı, hatalı tarım uygulamaları, mera
ve orman alanlarında tahribat, iklim ve topoğrafik yapı, toprakların erozyona duyarlı olması sebepleriyle, dünya üzerinde erozyona en maruz ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’de tarım alanlarının yüzde 59’unda, meraların yüzde 64’ünde, orman arazilerinin yüzde 54’ünde erozyon var. Akdeniz havzasında yer alan Türkiye toprakları, topografik özellikleri bakımından kuraklık riski, erozyon, ekstrem iklim olayları, yangınlar ve iklim değişikliği gibi konularda oldukça hassas bir bölgede yer alıyor. 2014’te çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında havza rehabilitasyonu, ağaçlandırma, erozyon, sel, çığ, heyelan ve tarım havzalarında rüzgâr erozyonunu önlemeye yönelik olarak 67 plan ve proje yapımı planlanıyor.

Tarıma yeterince önem verilmiyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’de halen sulanamayan 2.77 milyon hektar tarım alanı olduğunu belirterek “Bu alanlar sulamaya açılırsa net ithalatçı olduğumuz ve 3.6 milyar dolar ithalat yaptığımız yağlı tohumların üretimde patlama olur. İthalatçı olmaktan kurtuluruz” dedi. Tarıma yönelik sabit sermaye yatırımı 2014’te bu yıla göre yüzde 9.1 artarak 16 milyar 975 milyon liraya ulaşacağını anlatan Bayraktar, tarımın daha fazla yatırımı hak ettiklerini belirtti. TZOB Karadeniz Bölge Toplantısı’nda konuşan Bayraktar, sektörün 6.5 milyon kişiye istihdam sağladığını, 62.5 milyar dolarlık hasıla ürettiğini ve 16 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını ancak hâlâ tarıma yeterince önem verilmediğini söyledi. Türkiye’nin su zengini olmadığına dikkat çeken Bayraktar, “Verimli tarım arazilerinin korunması, erozyonun önlenmesi, çölleşmeyle mücadele önemli” dedi.

Cumhuriyet İMECESİ