Deniz Feneri kumbara zengini

Çok sayıda yardım amaçlı dernek bağış toplamak için bürokratik engellerle boğuşurken, Deniz Feneri'nin bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamaması dikkat çekiyor. Yardım amaçlı pek çok dernek istedikleri yerlere bağış kumbaraları yerleştirmekte bürokratik zorluklarla karşılaşırken, Deniz Feneri neredeyse istediği pek çok noktaya bağış kutularını yerleştirebiliyor.

23 Eylül 2008 Salı, 12:19

Deniz Feneri Toplama Yasası uyarınca kamu yararına dernek konumundaki kuruluşlar izin almadan yardım toplayabiliyorlar. Ancak kentin değişik noktalarına yerleştirilen yardım kumbaraları için valiliğin kararı gerekiyor. Dernekler, kumbara ile yardım toplamak istediklerinde valiliklere başvuruyorlar. Başvuruda kumbaraların yerleştirileceği noktaların adresleri de yer alıyor. Kumbara bir noktaya yerleştirilirken buranın bağlı olduğu kurum ya da kuruluş ile dernek arasında bir tutanak düzenleniyor. Ayrıca bu tutanaklardan bir nüsha valiliğe de iletiliyor. Bağışlar toplandıktan sonra da kumbara açılırken, dernekten bir yetkili, kumbaranın yerleştirildiği yerin sorumlusu tarafından üç nüsha halinde bağışlar tutanağa bağlanıyor. Bunlardan birisi valiliğe, birisi derneğe üçüncüsü ise kumbaranın yerleştirildiği yerin yetkilisine teslim ediliyor.

Çok sayıda dernek bağış kumbaralarını yerleştirmek ve yardım toplamakta zorlanırken, Deniz Feneri’nin kentin neredeyse her noktasına rahatça kumbara koyabilmesinin nedenini somut olarak kimse açıklayamıyor.