Emir Buhari Tekkesi restore ediliyor

Tarihi Emir Buhari Tekkesi restore ediliyor. Tekke, restorasyon sonunda kurulduğu günlerdeki olduğu gibi mescit olarak hizmet verecek. Tekkenin harem dairesi ney sanatının icra edileceği kültür merkezine dönüştürelecek.

29 Eylül 2008 Pazartesi, 08:50

Fatih Belediyesi'nce restore ettirilen Emir Buhari Tekkesi, kurulduğu günlerdeki gibi mescit olarak hizmet verecek. Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ayvansaray'daki tarihi Emir Buhari Tekkesi'nin, 5 asır öncesine ait ilçedeki 2 önemli Nakşibendi tekkesinden biri olduğunu söyledi.

Bizans döneminde Tekfur Sarayı'ndan Haliç sularına kadar inen bölgeye, ''Blaherna Saray Kompleksi'' adı verildiğini belirten Demir, şu anda restorasyonu süren Animas Zindanları'nın bu kompleksin bir parçası olduğunu, Emir Buhari Tekkesi'nin de bu yapıların içinde yer aldığını ifade etti.

Proje çizim aşamasında, tekkenin yalnızca 3 duvarının bulunduğunu, daha sonra bu yapının mülkiyet sorununu çözdüklerini anlatan Demir, projeyle ilgili onayı aldıktan sonra çalışmalara başladıklarını belirtti.

Emir Buhari Tekkesi'nin bulunduğu yerde 17 gecekondunun yer aldığını ve buralarda yaşayanları bölgeden tasfiye ederek çalışmalara başladıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:
''Restorasyona başlarken, yer altında 'Emir Buhari Mescidi' yazan bir kitabe bulduk. Bu nedenle Emir Buhari Tekkesi, mescit olarak hizmet verecek. Ayrıca, çalışmalar sırasında tekkeye ait harem dairesini de bulduk. Harem dairesi içinde de kazı çalışmalarını başlattık ve temellerine ulaştık. O temeller esas alınarak projesini gerçekleştirdik. Hedefimiz, kurul onayını aldıktan sonra harem binasını da ihya etmek. Tekke, mescidi ve harem dairesiyle bir bütünlük arz edecek. Emir Buhari Tekkesi, ney sanatının icra edileceği bir yer olacak. Buradaki sanat faaliyetlerini Kubbealtı Vakfı yürütecek.''

 

Tekkenin kuruluşu

Ayvansaray Dervişzade Sokağı'nda bulunan Emir Buhari Tekkesi, Nakşibendi tarikatını İstanbul'a getiren Emir Ahmed Buhari tarafından kuruldu. 18. yüzyılın başlarında Mehmed Emin Tokadi tarafından yönetilen tekkeye, Nakşibendiliğin Hindistan'da kurulmuş Müceddidi kolu dahil edildi.

Mehmed Emin Tokadi, Hint Nakşibendiliğin önde gelenlerinden Ahmed Sirhindi'nin mektubunu bu tekkede Farsça'dan Türkçe'ye çevirdi. 19. yüzyılda yenilenen tekke, 1925'te terk edildikten sonra 1946 ve 1962 yıllarındaki yangınlarla ortadan kalktı. Tekkeden günümüze küçük bir hazire ve 3 duvarlı bir yapı kalıntısı kaldı. 1. derece anıt eser niteliğindeki tekkenin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve tesisat projeleri 498 bin YTL'ye mal olacak.