Sol kulağı iyi işiten daha zeki

Sol ellerini kullananların sol kulakları daha iyi işitiyor, daha iyi işiten sol kulak da matematiksel başarıyı olumlu etkiliyor. Bu teori, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri'ne ait. Uzmanlara göre kullanılan el zeka hakkında da bilgi veriyor.

03 Ekim 2008 Cuma, 08:31

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şenol Dane,''Üniversite Matematik Bölümü Öğrencilerinden İşitme Süresi ve Göz Kayma Derecesi ile Non-Verbal Zeka Arasındaki İlişki'' konulu çalışmayı Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Çetin Doğar ve Yrd. Doç. Dr. Arif Dane ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nden 36 erkek ile 34 kız öğrenci üzerinde araştırmayı gerçekleştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Dane, sol kulak işitme sürecinin solaklarda sağ ellerini kullananlara göre anlamlı derecede yüksek olduğunu belirlediklerini ifade etti. Prof.Dr. Dane, ''Araştırmada sol kulak işitme süresi artıkça zeka puanının arttığını ortaya koyduk'' dedi.

Yapılan çalışma ile matematiksel başarıda sol kulağın işitmesinin sağ kulaktan daha önemli olduğunu kaydeden Dane, şu bilgileri verdi:
''Sol elini kullananların sol kulakları, sağ elini kullananların sağ kulakları daha iyi işittiğini belirledik. Ayrıca sol kulak işitme süresi arttıkça matematiksel zekanın arttığını ortaya çıkardık. Bu sonuçların ışığında işitmenin hatta özellikle sol kulak işitmesinin matematiksel başarı açısından önemli olduğunu söylenebilir. Kısacası solakların non-verbal zeka açısından sağ ellerini kullananlara göre avantajlı olduğu söylenebilir.''

 

Matematik başarısı

İlköğretim ve liselerde okuyan çocuklarının matematikte başarılı olmamasının çeşitli nedenleri olabileceğini anlatan Dane, ebeveynlerin matematikte beklenen başarıyı gösteremeyen çocuklarının kulaklarını mutlaka uzman doktora muayene ettirmelerini de önerdi.

Öğrencinin sol kulak muayenesinin çok dikkatli yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Dana, ''Matematik başarısında kulak muayenesi çok önemli. Çocukların KBB uzmanları tarafından kontrol edilmesi matematik başarısını artırabilir'' diye konuştu.