'Türkiye'yi işsizlik ve üretimsizlik bekliyor'

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, ''Bundan sonra asıl korkmamız gereken, işsizlik ve üretimsizlik olacak gibi'' dedi. Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Ceylan ise, ''Bize göre bugünkü gibi olağanüstü kriz ortamlarında enflasyonun düşürülmesi birincil hedef olamaz'' diye konuştu.

03 Ekim 2008 Cuma, 16:40

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Sönmez, dünyada yaşanan finansal kriz, emtia ve petrol fiyatlarındaki önemli düşüşlerin, enflasyonun düşmesini desteklediğini bildirdi.

Sönmez, bundan sonra dünyanın ve kendilerinin enflasyondan daha az, ekonomik büyümedeki yavaşlamadan ve bunun sonucu olan işsizlik ve üretimsizlikten daha fazla korkacaklarını belirterek, ''Bundan sonra asıl korkmamız gereken işsizlik ve üretimsizlik olacak gibi'' diye konuştu.

Kriz ortamlarında enflasyonun düşmesinin beklendiğini hatırlatan Sönmez, şunları kaydetti:
''Şu bir gerçek ki, ekonomik krizler finansal veya reel kesimde başlıyor ve finansal kesimde başladığında reel kesime, reel kesimde başladığında ise finansal kesime sıçrıyor. Son günlerde, dünyanın yaşadığı küresel finansal çalkantının bizi de etkileyeceği bir gerçek. Yaşanılan çalkantı, dünyada ve bizde çeşitli etkileriyle gözleniyor. Bunlardan en önemlisi, ekonomilerin büyüme hızlarında yavaşlama, hatta bazı ülkelerde küçülme şeklinde olabilir. Ekonomik büyüme hızlarının ve emtia fiyatlarında önemli düşmelerin gözlendiği bir ortam, enflasyon açısından olumludur ve fiyat endekslerinde bu etkiyi görebiliyoruz.''

Sönmez, dünyanın bir süre için enflasyonu bir yana bırakıp, büyümeyle ilgili kaygılara yöneleceğine işaret ederek, şu görüşlere yer verdi: ''ABD'de ve Avrupa'da finansal sistem, önemli boyutta bir kredi sıkışması yaşıyor. İnterbank faizleri rekor değerlerde seyrediyor ve bankalar birbirlerine kredi vermek istemiyor. Aslında yaşanılan temelde bir güven krizi ve psikolojik boyutları da olan bu tür krizler, küreselleşen bir dünyada daha da bulaşıcı olabiliyor. ABD, krizi bir kurtarma planıyla aşma çabaları içinde. Avrupa, ABD'ye göre alınacak önlemler konusunda ortak düşüncelere sahip değil ve biraz geç olmakla birlikte, bir 'erken uyarı sistemi' üstünde çalışmayı düşünüyor. Avrupa'daki olumsuzluklar bizim riskimizi arttıran gelişmeler olarak düşünülebilir. Küresel finansal çalkantı bizi muhtemelen finansal kesimden değil, reel kesimden başlayarak etkileyecek. Dünyadaki finansal kriz, bir ölçüde otomotiv sektörümüzü etkilemeye başladı.''

 

'Enflasyonun düşürülmesi birincil hedef olmamalı'

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Ceylan ise, ''Bize göre bugünkü gibi olağanüstü kriz ortamlarında enflasyonun düşürülmesi birincil hedef olamaz'' dedi.

Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Ali Ceylan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların, iç talebin daraldığının bir göstergesi olduğunu bildirdi.
Dünya ekonomisinin ABD kaynaklı çok büyük bir finansal kriz yaşadığını belirten Ceylan, söz konusu krizden Avrupa'nın etkilendiğini, Japonya ve diğer Uzakdoğu ülkelerinin de etkileneceğine kesin gözüyle bakıldığını vurguladı.

Ceylan, kriz nedeniyle hükümetin zaman geçirmeden gerekli önlemleri alması gerektiğini ve alınacak önlemler konusunda kamuoyunun, açık ve net bilgilere ve ikna edilmeye ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Hükümetin, Merkez Bankası yetkililerinin, BDDK'nın ve SPK'nın biraraya gelerek, farklı beklentilere göre farklı önlem planları yapmaları zorunlu olduğunu ifade eden Ceylan, şöyle devam etti: ''Çünkü, girişimciler ve halk, yetkililerin demeçlerinden, hükümetin krizi önemsemediğini düşünmektedir. Bu nedenle kriz yönetilmelidir. Oysa krizden en az zararla kurtulmak, hatta krizi fırsata dönüştürebilmek için, yapılacaklar ve alınması düşünülen tedbirlerin halka ve girişimcilere anlatılması ve güven ortamının sarsılmasına engel olunması gerekmektedir. Hükümet yanında, bütün siyasi partilerin, kısa bir süre için, çekişmeleri bir yana bırakıp, hızlı hareket edip, kriz karşısında alınacak önlemleri belirlemek konusunda işbirliği yapmalarını istiyoruz. Bize göre, bugünkü gibi olağanüstü kriz ortamlarında enflasyonun düşürülmesi birincil hedef olamaz. Mali disiplin korunmalı, ancak güven artırıcı önlemler alınırken, piyasaların likidite sorunu da çözülmelidir.''