Din dersinde Atatürk'e çarpık bakış

12. sınıf din kültürü dersi kitabında, Atatürk 'dindar' bir kişilik olarak gösterilirken zorunlu din dersi ulu önder üzerinden savunulmaya çalışılıyor.

06 Ekim 2008 Pazartesi, 10:53

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bu yıl ilk kez okutacağı 12. sınıf din kültürü dersi kitabında, Atatürk gençlere çarpıtılaraköğretilecek. Atatürkün, 1920nin koşullarında İslamiyet ve din öğretimi konusunda söylediği kimi sözlerin vurgulandığı ve ulu önderindindar bir kişilikolarak yansıtılmaya çalışıldığı kitapta; din derslerinin kaldırılmasına, Türkçe ibadet konusundaki çalışmalara ise değinilmiyor. MEBin hazırladığı din kültürü dersi kitapları, bu yıl yine tartışmalıpek çok unsur içeriyor. 12. sınıf din kültürü kitabında, özellikle Atatürkün dindar, zorunlu din dersi yanlısıgibi gösterilmesi dikkat çekiyor.

Eğitim-İş İstanbul 1 Nolu Şube Özlük Hukuk Sekreteri, Din Kültürü Dersi Öğretmeni Mustafa Cemil Kılıçın hazırladığı 2008 - 2009 Eğitim - Öğretim Yılında Okutulacak Din Kültürü Ders Kitapları Raporunun ortaya koyduğu dikkat çekici tespitler özetle şöyle:

Bu yıl ilk kez okutulacak 12. sınıf din kültürü dersi kitabının 42. sayfasında yer alan Dinlerde İbadetler konusunda, İslamiyetteki temel ibadetler işlenirken sadece Sünni ibadete yer veriliyor.

 

‘Dindar Atatürk portresi’

12. sınıf kitabında Atatürk ve Din Öğretimibaşlıklı bir başka üniteye de yer verilerek, AtatürkünKuran tefsiri ve tercümesi yaptırdığı, hadis kitaplarını tercüme ettirdiği, bu kitapları ücretsiz dağıttırdığı, Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurduğugibi bilgiler aktarılıyor. Ancak yine Atatürkün emriyle gerçekleştirilen Türkçe ezan, Türkçe namaz ve Türkçe Kuran gibi uygulamalardan söz edilmiyor. Konu kapsamında Atatürkün İslamiyet hakkındaki kimi sözlerine de yer verilirken, adeta dindar Atatürkportresi çizilmeye çalışılıyor. Oluşturulmak istenen bu portreye karşın Atatürkün dindar bir kimliğe sahip olmadığı bütün çevrelerce biliniyor. Aynı konuya ait bir başka bölümde ise Atatürkün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önembaşlığı altında, ulu önderin 1920lerde dönemin koşulları gereği söylediği sözlere vurgu yapılırken; adeta zorunlu din dersine yönelik itirazlara Atatürk üzerinden yanıt verilmeye çalışılıyor. Gençlere Atatürk; Bence bir defa her Müslüman İslami hükümleri bilmeye mecburdur. O halde okullarımızda zaten İslami hükümleri öğreteceğiz. / Hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldursözleriyle tanıtılıyor. Atatürkün söylediği kimi sözler bu yolla istismar edilirken dindar hatta dinci Atatürkinşa ediliyor.