Elazığ'da alternatif tarım

Elazığ'da ekolojik tarımın geliştirilip yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor. Ekolojik tarım sayesinde üzümden daha az alanda daha çok verim alındı. 119 bin ton üretilen üzüm, 107 bin ton üretilen şeker pancarını geçti.

10 Ekim 2008 Cuma, 08:53