Erdoğan'a Greco sorusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Başbakan Erdoğan'a, Türkiye'deki yolsuzluklarla ilgili olarak Avrupa Konseyi Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu (GRECO) raporunun yayınlanmasına neden izin verilmediğini sordu.

10 Ekim 2008 Cuma, 09:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği soru önergesiyle Avrupa Konseyi Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu GRECO’nun 6-10 Mart 2006 tarihli raporunda Türkiye’deki yolsuzlularla ilgili basına da yansıyan çok ciddi iddiaların yer aldığına dikkat çekti.

Öymen, hemen hemen bütün ülkelerin kendileriyle ilgili raporların yayınlanmasına rıza gösterirken, AKP hükümetinin raporu gizlediğini ve yayınlanmasına izin vermediğini kaydetti. Başbakan Erdoğan’a, raporun yayınlanmasına izin verilmemesinin nedenini soran Öymen önergesinde şu sorulara yer verdi:

-Raporda yer alan iddialarla ilgili hükümetin görüşü nedir?

-Hükümetin bu tutumu, izlediğini iddia ettiği şeffaflık politikasıyla bağdaşmakta mıdır?

-Sözü edilen raporun birer örneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilere gönderilmesi düşünülmekte midir?

 

AKP'den 'yolsuzluk' sansürü

AKP, Avrupa Konseyi'nin Yolsuzlukla Mücadele Devletler Grubu'nun (GRECO) Türkiye'de yolsuzlukla mücadele konusunda hazırladığı iki rapordan birinin yayımlanmasına izin vermedi. Yayımlanmasına izin vermeyen tek ülke ise  Türkiye.

Türkiye'yle ilgili iki rapordan biri değerlendirme, diğeri ise yolsuzluklarla mücadelede alınacak önlemlere ilişkin uyum raporu. Değerlendirme raporunun yayımlanmasına izin veren hükümetin yolsuzluklarla ilgili önlemler ve GRECO ile uyumu içeren ikinci raporun yayımlanmasına izin vermediği, GRECO'nun düzenlediği 7 Ekim 2008 tarihli çizelgede belirtildi.
 

Çizelgede, GRECO'nun Türkiye'de yaptığı çalışmalar sonucunda söz konusu iki raporu 23-27 Mayıs 2005'te hazırladığı, ancak ikinci rapor için yayın izni alamadığı kaydedildi. Yayımlanan değerlendirme raporu ise 10 Mart 2006'da sunuldu.
 

Avrupa Konseyi'nin bir kuruluşu olan GRECO'nun hazırladığı raporların yayımlanabilmesi için incelenen ülkenin izni gerekiyor. İlgili ülke izin vermezse rapor kamuoyuna açıklanamıyor.

GRECO'nun hakkında rapor hazırladığı ülkelerin tümünün her iki raporun da yayımlanmasına izin verdiği, sadece Türkiye'nin ikinci raporun yayımlanmasını istemediği ortaya çıktı.
 

Çizelgeye göre Arnavutluk, Ermenistan, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Malta, Moldova, Litvanya, İtalya, Norveç, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngitere gibi ülkeler her iki raporun yayımlanmasına izin verdi. Çizelgede izin vermeyen ülke olarak sadece Türkiye görülüyor.

Türkiye'nin yayımlanmasına izin verdiği değerlendirme raporunda da çok önemli saptamalar bulunuyor.

Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Devletler Grubu'nun, değerlendirme raporunda yapılan bazı saptamaları ve önerileri şöyle:

1- Yolsuzluk Türkiye'de en önemli sorun olarak ortaya çıkıyor. Yolsuzluklar kamuda, yönetimde ve yargıda yaygındır. Yolsuzlukla mücadele konusunda çeşitli stratejiler devreye sokuldu. Bunların yürütülmesi hükümetin sorumluluğudur.
2- Etik Konseyi'nin kurulması önemli bir adımdır. Dokunulmazlıkların kaldırılması süreci objektif kriterlerle yürütülmelidir.
3- Bakanların memurların yargılanmasına izin verme yetkileri yeniden gözden geçirilmelidir.

 

Yargıç bağımsızlığı

4- Yargıçların denetlenmesi konusu düşünülmelidir.
5- Yolsuzluklara karşı düzenlemeleri denetleme sistemi olmalıdır.
6- Ulusal düzeyde yolsuzlukla mücadele için bir organ oluşturulmalı ve bu organın bağımsızlığı sağlanmalıdır.
7- Yargıçların atanmaları ve denetlenmeleri Adalet Bakanlığı'ndan bağımsız olmalıdır.
8- Yolsuzluklar özelleştirme ve kamu alımlarında ön plana çıkıyor.
9- Bu durum yabancı sermaye girişini frenliyor.

 

'Skandallar ortaya çıktı'

10- Türkiye'de siyasi olarak en üst düzeyde yolsuzluklarla ilgili skandallar ortaya çıktı.
11- Türkiye'de kamuda ve yerel sektörlerde ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları uluslararası kuruluşlar tarafından da tespit edilmiştir.
12- Dünya Bankası ve Avrupa Kalkınma Bankası örgütlü suçlar ile yolsuzluklar arasında bağlantı tespit etmiştir.