"Geç kalmış bir düzenleme"

CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi beklenen, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören tasarının ''geç kalmış bir düzenleme'' olduğunu söyledi.

09 Haziran 2010 Çarşamba, 10:36

CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, 2004 yılında kabul edilen Maden Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu, Mahkemenin 2009 yılında yasanın kimi hükümlerinin yürürlüğünü durduğunu ve iptal ettiğini anımsattı.

Anayasa Mahkemesinin karar verdiği 4 yıllık süre içerisinde ''başta yabancılar ve yabancılarla ortaklıklar kuran yandaşların'' madencilik alanına girdiklerini öne süren Kulkuloğlu, bunlardan bir kısmının belli madenlerde neredeyse tekel haline geldiğini, bir kısmının da yabancıların yol açıcı ortağı konumuna getirildiğini savundu. Kulkuloğlu, ''AKP, kendine hizmet edenlere ve kendisi ile beraber hareket edenlere zenginlik ve refah kapısı olarak yeni kanuni düzenlemeyi kullanmıştır. Bu yolla sorgusuz sualsiz, yeterlilik aranmadan, mali boyutu takip edilmeden, kanun dışı, kayıt dışı ticarete yol açacak uygulamalar ile talan politikası uygulanmıştır'' iddiasında bulundu.

1923-2004 yılları arasında verilen ve halen geçerliliğini koruyan bin 500 ruhsat varken, kanunun çıktığı 2004 yılında itibaren 4 yıl içinde 43 bin 500 ruhsat verildiğini anlatan Kulkuloğlu, ''Türkiye yüzölçümünün üçte biri bu yolla tahsis edilmiştir. Yabancıların ruhsat alanlarının dağılımını bir haritaya yansıttığımızda, yabancı devletlerin Tanzimat yıllarında Türkiye'de yer altı zenginliklerini nasıl paylaşmayı planladıklarını gösterir İngiliz arşivlerinden alınmış harita ile örtüştüğünü görmek bizleri hayrete düşürmektedir'' dedi.

Basın toplantısında değişik görsel malzemelere de yer veren Kulkuloğlu, şunları kaydetti:
''Önümüze getirilen yasa tasarısı hem geç kalmış bir düzenlemedir, hem de geçmişte fayda sağladıkları kardaşlarını, yoldaşlarını, sırdaşlarını, yandaşlarını koruyan bir düzenlemedir. Geçmişte alınan her türlü ruhsatın hakları korunurken devirlerle ilgili de bir kısıtlama getirilmemiştir.

28 Aralık 2007 tarihinde 9655 sayılı bakanlık makamı oluru ile de 4. grup madenlerde arama ruhsatlarına ait süre uzatma taleplerinin mahallinde tetkik edilmeden kabul edilerek, 3 yıl olan arama ruhsat sürelerinin 5 yıla tamamlanması uygun görülmüştür. Üstelik 4. grup olan krom, demir, çinko, nikel, altın, gümüş ve bakır gibi madenlerde, bu yeni düzenlemeden önce, 2000 hektarlık alanın ruhsatlandırılması 4.000 TL'ye mümkünken, bugün bu rakam 65.000 TL'ye çıkarılmaktadır.

Bu yolla, devredeceklere, ruhsat ticareti yapanlara ekstra bir katma değer fırsatı yaratılırken, zaten belirli maden sektörlerini ele geçirecek tröstlere de yatırım maliyetleri yükseltilerek rekabetten korunma getirilmektedir. Zaten girdikleri her ülkede birbirini kollayan güçlerin ve yabancıların ellerine bu alanlar bırakılmaktadır.''