12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi toplanıyor

12'nci Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 22-24 Ekim'de toplanıyor. Ana teması "Cumhuriyetten Bugüne ve Geleceğe Sağlık" olan kongrede, "Sağlıkta Dönüşüm Süreci Getirdikleri ve Götürdükleri", "Sağlıkta Eşitsizlikler, Sosyal Belirleyiciler", "Avrupa Birliği ve Sağlık" gibi sağlık politikasının güncel ve önemli konuları tartışılacak.

16 Ekim 2008 Perşembe, 07:50

Koordinatörlüğünü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın yaptığı 12’nci Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 22-24 Ekim’de Ankara’da toplanacak.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda düzenlenecek olan kongrenin ana teması ise “Cumhuriyetten Bugüne ve Geleceğe Sağlık” olacak. Kongre çalışmalarına, 22 Ekim Salı sabahı; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Talu’nun açılış konuşması ile kongre başkanı Prof. Dr. Recep Akdur’un sunacağı “Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sağlık” konulu konferans ile başlanacak. Kongrede, “Sağlıkta Dönüşüm Süreci Getirdikleri ve Götürdükleri”,“Sağlıkta Eşitsizlikler, Sosyal Belirleyiciler", “Avrupa Birliği ve Sağlık” gibi sağlık politikasının güncel ve önemli konuları tartışılacak.

Alanında yetkin pek çok bilim adamının konferans vereceği kongrede “Halk Sağlığında Yaşam Kalitesi ve Tutum Ölçekleri” , “Tüberküloz”, “İç Göçler”, “Okul Sağlığında Yeni Yaklaşımlar”, “Dünyadaki Gelişmeler Işığında Tek Tip Sağlık”, “Ağız ve Diş Sağlığında Durum” ve “Tütün Kontrolünde Gelinen Yer” gibi konular masaya yatırılacak. Kongrenin ayrıca, birçok ünlü bilim adamlarının konuşacağı çok zengin bir panel programı da bulunuyor. Bunlardan başlıcaları şöyle: “Bağışıklamada Karar Verme Süreci”, “Türkiye’de ve Dünyada Kardiyovasküler Hastalıklar ve Kontrolü”, "Cumhuriyetten Bugüne Sağlık Göstergelerindeki Değişimler”, “Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon”, “Sağlık çalışanlarının Güvenliği ve Sorunları”,“Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları ve Korunma”, Çalıştaylar, forumlar ve kurslarla zenginleştirilmiş olan kongrede, halk sağlığının çok çeşitli alanlarında 360 bildiri sunulacak ve tartışılacak.