Teröre 'turizm'le mücadele

BES tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Genel Müdürü Murat Bey Balta'ya sunulan raporda, terörün engellenmesi için Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde tüm il ve ilçelerde Ticaret ve Turizm Meslek liselerinin açılması gerektiği kaydedildi.

18 Ekim 2008 Cumartesi, 08:26

Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Genel Başkanı Gürkan Avcı ve beraberindeki heyet, Ticaret ve Turizm Genel Müdürü Murat Bey Balta’yı ziyaret ederek hazırlanan bir raporu sundu. Söz konusu raporda, özellikle doğu bölgelerinde yaşanan terör ve işsizlik sorunu “sarmalının” çözümüyle Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğü’nün önemli görevleri bulunduğu belirtildi.

Turizmin Türkiye’nin geleceği olduğu ve turizm sektörünün her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekilen raporda, “Eğitimli nitelikli eleman ihtiyacı sürekli olarak artacaktır. Kaldı ki, nitelikli turizm personeli ihtiyacı ve transferi artık uluslararası düzeyde yaşanmaktadır. Bu nedenle bölge gençliğinin en pratik şekillerde meslek edinmesi ve hayatını kurması bu bölgelerde turizm ve ticaret meslek liselerinin hem sayısında hem de niteliğinde yapılacak iyileştirmelerle sağlanacaktır. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde tüm il ve ilçelerimizde Ticaret ve Turizm Meslek liselerinin açılması bir açıdan devlet politikası haline getirilmesi gerekmektedir” önerisinde bulunuldu.

 

“Eğitim seferberliği terör örgütünün planlarını bozdu"

Raporda, sor yıllarda bölgede başlatılan eğitim seferberliğinin terör örgütünün planlarını bozduğu kaydedilirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son yıllarda yürütülen çalışmalarla okullaşma oranında yüzde 33 artış sağlandığı, söz konusu durumun terör örgütünün işini zorlaştırdığı tespitinde bulunuldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşan okullaşma kampanyalarının, PKK'nın gençleri dağa çekme planlarını bozduğuna işaret edilen raporda, “Örgütün elebaşlarından Bahoz Erdal’ın, PKK'nın tabanına ‘çocuklarınızı okula değil, dağa gönderin’ mesajı yollaması bu bölgelerde eğitime ne kadar önem vermemiz gerektiğinin de önemini belirtmektedir” denildi.

 

“Turizm meslek liseleri zayıflıkları güce dönüştürür"

Raporda bölgenin ekonomik durumuna da dikkat çekilirken Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun yaşadığı bölgeye ait istihdam oranlarının, ortalama gelir düzeyinin ve yaratılan katma değer gibi göstergelerin ülke ortalamalarının gerisinde bulunduğuna vurgu yapıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi açısından turizme yönelik göstergelerin de olumlu bir görüntü sergilemediği kaydedilen raporda, bölgede turizm gelişmesi beklenen sektörler arasında en efektif ve verimli olarak yer aldığı belirtildi. Raporda, “Beklentinin turizme dayalı olarak saptanması, bölgeye ait fiziksel altyapı ve üretim faaliyetlerinin bugünkü görünümüyle ilişkilidir. Buna göre başta terör ve işsizlik olmak üzere diğer temel altyapı eksikliklerinin hafifletilmesi anlamına gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoğun olarak serpiştirilmiş Turizm ve Ticaret Meslek Liseleri ve Uygulama Otelleri politikası bölge açısından zayıflık olarak sıralanan unsurların güce dönüşmesini mümkün kılacaktır. Bu politika sayesinde giderek artacak ekonomik, kültürel ve ticari faaliyetler sonucunda bugün bölge açısından türev sektör olan turizmin Gayrisafi Bölge Hasılasına yapacağı katkıların da artması ve mevcut avantajlardan daha etkin bir şekilde faydalanmak uzak bir ihtimal değildir” denildi.


“Özel sektörün tesis açmadığı yere turizm meslek lisesi kurulmalı"

Bölgelerde turizmin zayıf olmasını sağlayan temel etkenlerin nitelikli personel ve tesis sorunu olduğu ifade edilen raporda, “Bu bölgede en önemli doğal değer olarak su kaynakları üzerinde durulduğu ve bu kaynakların bölge için en önemli çekim unsurlarından biri olduğu bilinmediği için su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde de turizm meslek liseleri açılmalıdır. Başta Atatürk Barajı olmak üzere faaliyette bulunan diğer baraj gölleri, Fırat ve Dicle nehirleri önemli turizm meslek lisesi yerleri olarak ön plana çıkarılmalıdır. Özellikle Adıyaman ve Gaziantep ile sınırı oluşturan Fırat Nehri doğal sit nitelikli alanıyla rekreasyon merkezi haline dönüştürüldüğü için buralarda da turizm meslek liseleri muhakkak açılmalıdır” önerisinde bulunuldu. Çok sayıda uygarlığa ait izleri barındıran Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi aynı zamanda üç semavi din açısından da kutsal sayılan mekanlara ev sahipliği yaptığına işaret edilen raporda, özel teşebbüsün çeşitli nedenlerle turistik tesis yapmaktan ve yatırımda bulunmaktan kaçındığı bu bölgelerin tamamına turizm ve ticaret meslek liselerinin açılmalı gerektiği vurgulandı. Raporda, “Hem bu bölge gençlik meslek edinmeli hem de bu okulların uygulama otelleri bölgeyi turistik cazibe merkezi haline getirmelidir” denildi.