"Şifreli erişim kişilerin talebine bırakılmalı"

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, e-devlet uygulamasının eziyeti dönüştüğünü, halkın mağdur edildiğini bildirdi.
Yayınlanma tarihi: 5 Kasım 2010 Cuma, 11:36

Çelebi, sosyal güvenlikte şifreli erişimin kişilerin talebine bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "Ancak böyle bir talebi olmayanlar için önceki uygulamanın devam ettirilmeli" dedi. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, e-devlet uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yayınlanmakta olan ve çalışanların sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere, kendileri hakkındaki bilgileri takip etmelerine olanak tanıyan, açık internet erişiminin, 1 Kasım'dan itibaren e-devlet kapsamında www.turkiye.gov.tr adresinden şifre ile sağlanır hale getirildiğini vurgulayarak, bunun gerekçesinin kişisel bilgilerin güvenliği olarak sunulduğunu ifade etti.

Çelebi, bu uygulamanın internet erişiminin hala yetersiz olduğu, işveren primlerinin eksik ödemeleri nedeniyle emekçilerin mağdur edildiği, internet konusunda kişilerin pek çoğunun başkalarının yardımına muhtaç olduğu bir süreçte uygulanmaya konması son derece yanlış olduğunu bildirdi. Çelebi, "Kişisel bilgilerin giderek tek elde toplandığı, bu bilgilere ulaşmanın son derece kolaylaştığı, sağlık bilgilerimizin sigorta şirketlerinin elinde dolaştığı bir dönemde, kişilerin sosyal güvenlik alanındaki sorunlarını izlemeleri açısından kolaylaştırıcı bir uygulamanın, bu biçimde zorlaştırılması, eziyet haline getirilmesi doğru değildir" dedi.

E-devlet şifresi kullanımı çok az

TÜİK'in 2010 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirdiği Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre hanelerin yalnızca yüzde 41.6'sının internet erişim imkanına sahip olduğuna dikkat çeken Çelebi, yine araştırma sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranları sırasıyla erkeklerde yüzde 51.8, kadınlarda yüzde 31.7 olduğunu kaydetti. İnternet kullanımının ücretli ve maaşlı çalışanlarda yüzde 60.5 olduğunu aktaran Çelebi şu açıklamalarda bulundu:

"İşsizlerde ise yüzde 48.2'dir. Bu oranın emekliler açısından son derece düşük olduğunu tahmin etmek mümkündür. Dolayısı ile böyle bir sisteme geçmenin altyapısı hazır olmadığı gibi, uygulama insanları postane kuyruklarına mahkûm edecektir. Mevcutta e-devlet şifresi kullanımının çok az olduğu, pek çok kişinin süreç hakkında bilgilendirmediği düşünüldüğünde, doğacak mağduriyetlerin sorumlusu, uygulamayı yaygınlaştıracak herhangi bir düzenlemeye başvurmadan konuyu hayata geçiren anlayıştır"

Şifre ilk kez alınırken 1 TL, kaybettiğinizde 10 TL ücret

E-Devlet şifresini PTT'ye şahsen gidip ilk defa alırken PTT tarafından işlem masrafı olarak 1 TL tahsil edildiğini vurgulayan Çelebi, şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 10 TL ücret ödendiğini aktardı. Bu anlayış nedeniyle milyonlarca, ücretli, emekli, dul ve yetimin mağdur edildiğini ifade eden Çelebi, mağduriyetin giderilmesi için, sosyal güvenlik bilgilerine şifreli erişim talep edenler için uygulanmasını, ancak böyle bir talebi olmayanlar için önceki uygulamanın devam ettirilmesini istedi.

Çelebi konuya ilişkin uyarılarını şu şekilde sıraladıda bulundu: "Kişisel bilgilerin tek elde toplanmasının ve ilgili, ilgisiz kurumlarla paylaşılmasının sakıncalarına dikkat çekmektedir. Gerekli altyapı hazırlanmadığı, internet hizmetlerinden faydalanmada başkalarına bağımlı olanların sayısının son derece fazla olduğu bu koşullarda, böyle bir girişimde bulunmanın mağduriyetler yaratacağına dikkat çekmektedir. Kişilerin e-devlet şifrelerini almak için postanelere yönlendirilmesini ve bu hizmet karşılığında bedel ödemek zorunda bırakılmalarını doğru bulmamaktadır."

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.