"Aleviler eşitlik istiyor"

DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız, yaptığı yazılı açıklamada, Alevilerin ayrımcılık değil eşitlik istediğini belirtti. Yağız, "Örneğin cemevlerinin de diğer inançların ibadet mekânları gibi inanç ve ibadet merkezi olarak kabul edilmesi istemi ayrımcılık değil, doğal bir eşitlik ve hak talebidir. Çünkü inançlar ve inançların ibadet mekânları kesinlikle tartışılamaz” dedi.

01 Kasım 2008 Cumartesi, 11:10

DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız, yaptığı yazılı açıklamada, Alevilerin mevcut din dersinin sadece Sünni inanışı içerdiği gerekçesiyle kendi çocuklarının din dersinin kapsamı dışında tutulması talepleri olduğunu hatırlatarak bunun ayrımcılık değil eşitlik talebi olduğunu söyledi.

Yağız şunları söyledi: “Din dersinin seçmeli olması durumunda bunun ‘çoğulcu ve demokratik toplumun gereklerine uygun ve nesnel olması ve müfredatın Alevilik’le ilgili bölümünün oluşturulmasında inisiyatifin Alevi kurumlarına bırakılması’ istemi de doğal bir eşitlik ve hak talebidir. Yine örneğin, cemevlerinin de diğer inançların ibadet mekânları gibi inanç ve ibadet merkezi olarak kabul edilmesi istemi de yine ayrımcılık değil, doğal bir eşitlik ve hak talebidir. Çünkü inançlar ve inançların ibadet mekânları kesinlikle tartışılamaz. Alevi-Bektaşi kardeşlerimizin, Sivas’ta 35 canın diri diri yakıldığı Madımak Oteli’nin müze olmasını istemeleri de bir ayrımcılık değil, doğal bir eşitlik ve hak talebidir. Alevi-Bektaşi kardeşlerimizin istisnasız hepsinin ortak paydalarını oluşturan bu taleplerin artık göz ardı edilemeyeceği bir süreci yaşıyoruz. Bu sürecin hızlandırılması gerekiyor. Kaldı ki artık konu, Avrupa Birliği İlerleme Raporu’nda da çok kısa bile olsa yer almaktadır. Raporda, ‘Gayri Müslimlerin gayrimenkullerinin geri alımı konusu ile Aleviliğin tanınması konusunda eksiklikler devam ediyor. Hukukî boşluklar sürüyor’ denilmektedir. Geçmişte bazı yasal ve başka birçok engel daha büyük adımların atılmasına ne yazık ki olanak vermemiştir. Ama artık, Aleviler’in örgütlü mücadelelerinin bir sonucu olarak birçok engel ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla Aleviler’in isteklerinin karşılanması konusunda daha fazla gecikilmemesi gerekmektedir.”