Kurumlar arası ücret adaletsizliği arttı

Kamu-Sen ARGE, kurumlar arasındaki ücret adaletsizliğinin 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 5 bin 500 TL'ye yükseldiğini belirtti. Sendika yaptığı araştırmada; aynı unvanda, aynı kıdem ve derecedeki memurların, çalıştıkları kurumlara göre farklı ödemelere tabi olduklarını belirterek aralarında da büyük bir ücret farkı ortaya çıktığını savundu.

26 Kasım 2010 Cuma, 10:10

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nin yaptığı çalışmaya göre, aynı unvanda, aynı kıdem ve derecedeki memurların, çalıştıkları kurumlara göre farklı ödemelere tabi oldukları için aralarında da büyük bir ücret farkı ortaya çıktığı ifade edildi. Kurumsal ek ödemesi olmayan bir kurumda çalışan bir teknikerin, emsallerinden aylık 142 TL daha düşük maaş aldığının ifade edildiği araştırmada bu farkın yılda bin 707 TL'yi bulduğu belirtildi.

Buna göre kurumsal ek ödemesi olmayan kurumlarda çalışan bir hizmetlinin emsallerine göre yıllık bin 984 TL, şoförün 2 bin 253 TL, memurun 3 bin 196 TL, programcının 4 bin 206 TL, avukatın 4 bin 407 TL, şube müdürünün ise 5 bin 481 TL daha az maaş aldığı ortaya çıktı.

Araştırmada kişilerin eğitim durumu, kıdemi, unvanı ve iş tanımları aynı olmasına rağmen yalnızca görev yaptıkları kurumların farklı olması nedeniyle memurlar arasında ortaya çıkan ücret dengesizliğinin iş barışının da bozulmasına neden olduğu belirtildi. Memurların, nakillerini daha yüksek maaş veren kurumlara yaptırmak istedikleri ifade edildi. Bu nedenle düşük ücret veren kurumlardan yüksek ücretli kurumlara geçmek isteyenlerin gönderdiği on binlerce talep dilekçesinin Devlet Personel Başkanlığı'nda değerlendirilmeyi beklediği söylendi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, konu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede kurumlar arasındaki maaş farkının yıllık 5 bin 500 TL'ye çıktığına vurgu yaparak, kamudaki ücret adaletsizliğinin rahatsız edici boyutlara ulaştığını belirtti. Hükümetin 2008 yılı toplu görüşmelerinde, 2012 yılına kadar bu dengenin sağlanacağına dair söz verdiğini ifade eden Akyıldız, "Kurumsal ek ödemesi olmayan memurlara verilen denge tazminatında yapılması öngörülen 80 TL'lik iyileştirmenin yıllık 5 bin 500 TL'yi bulan farkı kapatması mümkün değildir. Adalet sağlamaya yönelik olarak çalışanların bir kısmına yapılacak bu iyileştirmenin maaş artışı gibi gösterilmesi son derece yanlıştır. Hükümet bir an önce 2008 yılında verdiği söze uygun bir iyileştirme yapmak için Konfederasyonumuzla irtibata geçerek, girişimlere başlamalıdır. Öncelikli olarak 2011 yılı bütçesine ücret dengesizliğinin giderilmesi için ek kaynak konulmalıdır" dedi.
/**
Aylık net maaş(TL)
Kurumsal ek Kurumsal ek Aylık Yıllık
Unvan ödeme almayan ödeme alan fark fark
Tekniker 1495,05 1637,31 142,26 1707,12
Hizmetli 1087,50 1252,87 165,37 1984,44
Şoför 1117,29 1305,08 187,79 2253,48
Mimar-Müh. 2082,29 2285,82 203,53 2442,36
Ayniyat say. 1216,89 1460,80 243,91 2926,92
Memur 1126,31 1392,67 266,36 3196,32
Programcı 1151,83 1502,33 350,50 4206,00
Avukat 1615,58 1982,84 367,26 4407,12
Şube müd. 1405,82 1862,65 456,83 5481,96