Başbakan'a kadro sorusu

CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanlık'ta çalışan taşeron personeli 4B vb. kapsama almayı düşünüp düşünmediğini sordu.

27 Kasım 2010 Cumartesi, 08:24

CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür, TBMM Başkanlığı'na, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Taşeronlaşmanın istihdam edilen personelin, düşük maaş ve yetersiz özlük hakları nedeniyle mağdur olmasına neden olduğunu belirten Ertemür, Başbakan'a şu soruları sordu:

"2005-2010 yılları arasında yıllara göre bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personel sayısı ve hizmet yerlerine göre dağılımı nedir?
Bu personelin ortalama maaş ve diğer gelirleri nedir? Kurumunuzda benzeri görevi yapan kadrolu personelin maaş ve diğer gelirlerin aylık ortalaması nedir?
Bakanlığınıza bağlı birimlerde çalışan bu statüdeki personelin 4B vb. kapsamda bakanlığınız bünyesine alınması düşünülmekte midir? Bu uygulama bakanlığınız personel giderlerinin azalmasını sağlamayacak mıdır?"