Kapat

Son Haberler

A+ A-

Türk kadınının eğitimdeki yeri

Türkiye'de 25-64 yaş arası kadın nüfusunun yüzde 77'sinin eğitim seviyesinin ilköğretim ve altı düzeyde olduğu, bu nüfusun ancak yüzde 8'inin yükseköğretime gidebildiği belirlendi. 2007-2008 eğitim-öğretim yılı verilerine göre ilköğretim çağında olup da eğitim dışında kalan 190 bin çocuktan 157 bini kız, 33 bini erkek. Buna göre zorunlu temel eğitime dahil olmayan her 5 çocuktan 4'ü kız.
Yayınlanma tarihi: 4 Kasım 2008 Salı, 10:19

Türkiye'de 25-64 yaş arası kadın nüfusunun yüzde 77'sinin eğitim seviyesinin ilköğretim ve altı düzeyde olduğu, bu nüfusun ancak yüzde 8'inin yükseköğretime gidebildiği belirlendi.

Hükümetin 2009 Programı'nda, eğitim alanında mevcut durum anlatılarak, hedeflere yer verildi.
Programda 2006 yılı verileri baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye'de 25-64 yaş arası kadın-erkek nüfusunda ortaöğretimi bitiremeyenlerin oranı 71 iken, OECD ve AB ülkelerinin ortalaması yüzde 31 düzeyinde. Türkiye'de ortaöğretim düzeyinde eğitim alanların oranı yüzde 18, yükseköğretim düzeyinde eğitim alanların oranı yüzde 10 iken; OECD ülkelerinde ortaöğretim görenlerin oranı yüzde 42, AB ülkelerinde yüzde 45, yükseköğretim görenlerin oranı OECD ülkelerinde yüzde 27, AB ülkelerinde ise yüzde 24 olarak belirlendi.

Cinsiyetlere göre eğitim durumu

''OECD ve AB ülkelerinde eğitimde cinsiyetler arasında düzgün bir dağılım görülürken, Türkiye'de kadınlar aleyhine bir durum söz konusudur'' denilen programda, cinsiyetlere göre istatistiklere yer verildi.

Buna göre Türkiye'de 25-64 yaş arası kadınların yüzde 77'sinin eğitim seviyesi ilköğretim ve altında. Bu konuda OECD ve AB ortalaması yüzde 32. Türkiye'de söz konusu yaş grubunda kadınların yüzde 15'inin eğitim seviyesi ortaöğretim, yüzde 8'inin eğitim seviyesi yükseköğretim düzeyinde. OECD ülkelerinde ortaöğretim mezunu kadınların oranı ortalama yüzde 41, AB ülkelerinde ise yüzde 44 düzeyinde gerçekleşiyor. Türkiye'deki erkeklerin yüzde 67'sinin eğitim seviyesi ilköğretim ve altında. Türkiye'de erkeklerin yüzde 21'i ortaöğretim, yüzde 12'si yükseköğretim mezunu.


157 bin kız çocuk okula gitmiyor

Programda, ilköğretim çağında olup okula gitmeyen çocuklara ilişkin istatistiklere de yer verildi. ''İlköğretime geç kayıtlar, bitirmeden ayrılanlar ve başta kızlar olmak üzere kırsal kesimdeki çocukların eğitime erişimindeki sorunlar'' okullaşma oranının istenilen düzeyde artmasını engelleyen başlıca faktörler arasında gösterildi.

2006-2007 eğitim-öğretim dönemi sonundaki verilere göre, ilköğretimden mezunların içinde kızların oranının Türkiye genelinde yüzde 46.4 düzeyinde olduğu saptandı. Bu oranın en düşük gerçekleştiği il ise yüzde 32.1 ile Muş olarak tespit edildi.

2007-2008 eğitim-öğretim yılı verilerine göre ilköğretim çağında olup da eğitim dışında kalan 190 bin çocuktan 157 bini kız, 33 bini erkek. Buna göre zorunlu temel eğitime dahil olmayan her 5 çocuktan 4'ü kız.

"Okul terkleri azaltılacak"

2009 Yılı Programı'nın ''Temel Hedef ve Amaçlar'' başlıklı bölümünde konuya ilişkin şöyle denildi: ''İlköğretimde ve ortaöğretimde okul terklerinin azaltılması için kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin ve ülke genelinde kız çocukların aleyhine olan durumun değiştirilmesine yönelik tedbirler alınacak, ortaöğretime geçiş oranları yükseltilecektir. Ortaöğretim, program türünü esas alan, yatay ve dikey geçişlere imkan veren, etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmetini içeren esnek bir yapıya kavuşturulacaktır.''

''Eğitim dışında kalanların ve diploma almadan ayrılanların, e-okul veri tabanı ve Yetiştirici Eğitim Programı'' desteğiyle eğitime devam etmelerinin sağlanacağı belirtilen programda, ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranlarının en düşük olduğu 10 ilde özellikle kız çocukları için pansiyon kapasitesinin artırılacağı kaydedildi.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler