Kapat

Son Haberler

A+ A-

Zeytin ve zeytinyağı depolarına düzenleme

Zeytin ve zeytinyağı ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak amacıyla lisanslı depoların uyacağı esaslar yönetmelikle belirlendi.
Yayınlanma tarihi: 4 Aralık 2010 Cumartesi, 09:24

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ''Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliği'' ile ''Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikler ile zeytin ve zeytinyağı ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın depolanmak üzere zeytin kabul etmelerini temin etmek amaçlanıyor. Ayrıca, ürünlerin mülkiyetini temsil eden, satışını ve teslimini sağlayan, teminat olarak verilebilen ürün senedi çıkartmak ve standartları, kalitesi belirlenmiş zeytin ve zeytinyağı depolanması için hizmeti sunan lisanslı depo işletmelerinin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Buna göre, depolar, taban, iç ve dış duvar yüzeyleri ile çatısı ürüne yabancı madde karışmasını ve kirlenmesini önleyecek ve rutubeti geçirmeyecek, ürünleri her türlü koku ve hava etkisi ile iç ve dış zararlardan koruyacak şekil ve nitelikte olacak. Lisanslı zeytin depolarının toplam kapalı ürün depo kapasitesi, asgari 4 bin ton, müstakil her bir ünitenin ya da şubenin kapalı depo kapasitesi asgari 500 ton, zeytinyağında ise kapalı ürün depo kapasitesi asgari 5 bin ton, müstakil her ünitenin ya da şubelerin kapasitesi de en az bin ton olacak.

Kuruluş şartları

Lisanslı depo işletmesi kuruluşunda 1 milyon liradan az olmamak üzere, depolama kapasitesine göre Bakanlıkça belirlenen tutarda ödenmiş sermayeye sahip olma şartı aranacak. Söz konusu tutar, zeytin depoları için 50 bin ton kapasiteye kadar 1 milyon lira ile 2,5 milyon lira arasında uygulanacak. 50 bin tonu aşan her 5 bin ton için de ilave 200 bin lira ödenmiş sermaye olacak. Bu rakam, zeytinyağı lisanslı depolar için de 30 bin ton kapasiteye kadar yine 1 milyon lira ile 2,5 milyon lira değişecek. 30 bin tonu aşan her 5 bin ton için de ilave 500 bin lira ödenmiş sermaye gerekecek.

Yönetmelik uyarınca lisanslı depolar, kuruluşuna izin verilen lisanslı depoculuk şirketinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesini takiben en geç 1 yıl içinde faaliyet izni alacak. Bu süre, Bakanlık tarafından gerektiğinde en fazla 1 yıl daha uzatılabilecek. Süresi içinde Bakanlığa başvurmayan ya da başvurusunun sonucunda kendilerine faaliyet izni verilmesi uygun görülmeyen kuruluşların faaliyet izni alma hakkı ise düşecek.

Lisanslı depo işletmek için müracaat edenler, lisans kapsamındaki depo kapasitesinin ürün rayiç bedelinin asgari yüzde 15'i oranında olan ve Bakanlık tarafından kabul edilen lisanslı depo teminatı vermek zorunda olacak. Lisanslı depo işletmecisi, depoladığı ürünler için sigorta da yaptıracak.

Lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak için Bakanlıktan depoculuk lisansının alınması gerekecek ve lisansların geçerlik süresi 2 yıl olacak.
Ürünler, mevzuata göre numune alınarak, analiz ve sınıflandırma yapılarak, depolara kabul edilecek. Lisanslı depo işletmesi, kabul ettiği ürünü aynı miktar ve kalitede, firesiz olarak geri verecek.

Söz konusu işletmeler, Kanunda ve mudi tarafından izin verilmedikçe kendilerine tevdi olunan başkalarına ait ürünler üzerinde hiçbir şekilde alım, satım, rehin gibi tasarruflarda bulunamayacak. Ürünlerin niteliklerini değiştirecek herhangi bir işlem yapamayacak.
Lisanslı depo işletmeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olacak.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler