BDP'den Türkler cinayetiyle ilgili araştırma önergesi

BDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan, zamanaşımı gerekçesiyle failleri bulunmadan yargı süreci sonlandırılan Kemal Türkler davasında, faillerin devlet tarafından korunduğu iddialarının araştırılması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

08 Aralık 2010 Çarşamba, 12:39

TBMM Başkanlığı'na sunulan Araştırma önergesinin gerekçesinde, 1980 yılında silahlı bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden DİSK kurucusu ve aynı zamanda dönemin DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in 26 yıldır görülmekte olan davasının, failleri bulunmadan zamanaşımı gerekçesiyle sonlandırıldığı kaydedildi. Türkiye tarihinde kara bir leke olan ve devletin açıkça sorumlu tutulduğu bir cinayet davasının daha aydınlatılmadan üzerinin örtüldüğü ifade edilen önergede şöyle denildi: "İddialara göre dava, faillerin korunması için zamanaşımı süresi boyunca bilinçli olarak karara bağlanmamıştır. Ailesi, katillerin devlet tarafından kesin bir şekilde bilindiğini hatta cinayetten devletin sorumlu olduğunu öne sürmektedir. Kızının katillerden birinin adını açıkça kamuoyu önünde de ifade etmesine rağmen bunun yargı tarafından dikkate alınmaması, söz konusu iddiaları güçlendirmektedir. Hükümet özellikle son dönemlerde faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ve faillerin ortaya çıkarılması için çalışma yürüteceğini öne sürse de bu yönlü açıklamaların kamuoyunu oyalamaktan öteye gitmediği ortadadır. AKP hükümeti zamanında ve öncesinde meydana gelen cinayetlerin çoğunun faili hala ortaya çıkarılmamış, sonlandırılan davalar ise ya beraatla sonuçlanmış ya da zamanaşımı nedeniyle aydınlatılmadan ortadan kaldırılmıştır."

Türkler Davası'nın AİHM'e taşınacağı da kaydedilen önergede "Kemal Türkler davasının AİHM'e taşınması, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi temelinde adli yargılanma hakkının ihlali nedeniyle cezalandırılması ve gerek yargı gerekse temel haklar konusunda üyelik müzakerelerinin tamamlanması açısından sıkıntılarından biri olacaktır" görüşü dile getirildi.