Çalışma örgütlerinden 'torba yasa' açıklaması

DES ve Genel-İş'ten, Torba yasa tasarısıyla ilgili açıklama geldi.

09 Aralık 2010 Perşembe, 09:26

Sendika genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, mesleki Eğitim Kanununda yapılan değişiklikle de mevcut durumun gerisine gidileceğini söyleyen Avcı, "Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, meslek liselerinin sayısını arttırmaya çalışırken, bu düzenleme çocuklarımızı daha öğrenciyken düşük ücrete mahkûm ediyor. Mesleki eğitimin geliştirilmesi hedefi karşısında bu büyük bir çelişkidir" diye konuştu.

Torba yasa tasarısı ile kamu görevlilerinin iş güvencesinden yoksun, esnek ve güvencesiz çalışmaya doğru sürüklendiğini savunan Avcı, "Kamu görevlilerinin hemen hemen yarısının eğitim iş kolunda çalıştığı düşünüldüğünde ve öğretmenlikte sözleşmelilik uygulamasının başarısız olduğu, verim getirmediği gerçeği karşısında bir başka çelişki daha ortaya çıkıyor. Bu nedenle DES olarak, Torba yasa ile birlikte gündeme getirilen birçok olumlu düzenlemeye karşılık çalışanların iş güvencesini ortadan kaldıran, genel sağlık sigortası ile çalışanların elini zayıflatan, kazanılmış birtakım haklarımızı geri alan düzenlemelerin tasarıdan çıkarılmasını istiyor ve aksi her girişimin karşısında DES olarak bütün örgütsel gücümüzle duracağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.

"Babalık, annelik, doğum, hamilelik, emzirme, evlenme, ölüm, hastalık, mazeret, bakım ve süt izinlerinin artırılması, nöbet, mesai gibi konularda iyileştirmelere gidilmesi, sicil sisteminin kaldırılması, cezaya itiraz hakkının getirilmesi, çeşitli yasak ve sınırlandırılmaların son bulması gibi çalışanlar lehine atılmış bir çok olumlu adımdan dolayı tasarıyı destekliyor ve Başbakanı kutluyorum"
diyen Avcı, "Fakat öte yandan kazanılmış bazı haklarımızın bu düzenlemeyle elimizden alınacak olmasına da itiraz ediyor ve Başbakanı uyarıyorum" diye konuştu.

Öte yandan torba yasada memurlar ve çalışanlarla ilgili yapılan düzenlemeler ile "Eşit işe eşit ücret" verilmesi konusu başta olmak üzere "Lojman saltanatına son verilmesi" gibi çok temel sorunlarında çözüme kavuşturulmasını istediklerini ifade eden Avcı, "Tayin, terfi ve görevde yükselmelerde liyakat ve nesnel ölçütleri esas alan bir ilerleme sistemi ve gerçekleşen enflasyonun yanı sıra ülkenin büyümesinden de pay verilen bir maaş zammı uygulama politikası bekliyoruz. Referandumla birlikte kazanılan 'Toplu Sözleşme' hakkıyla birlikte memurlara grev ve siyasete katılma hakkının da verilmesini istiyoruz" dedi.

 

Genel-İş "torba yasaya karşı" sokağa çıkıyor

Genel-İş Sendikası 10 Aralık Cuma günü Ankara Kızılay'da yapacağı basın açıklaması ile "torba yasaya karşı" mücadeleyi başlatacak. Sendika yaptıkları açıklamada, özellikle tek bir madde ile yaklaşık 50 bin belediye işçisinin belediyedeki işlerinden edilerek Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında iradeleri dışında hizmetli olarak çalıştırılmaya zorlanacağını savundu.

Açıklamada ayrıca, "Artık çok açıktır ki hükümet bu yasayla belediyelerde kamu istihdamına son noktayı koymak ve taşeron uygulamasını yaygınlaştırmak istiyor" denildi. Sendika yarın Genel Başkanları Erol Ekici'nin Kızılay Gima önünde yapacakları basın açıklamasına tüm vatandaşları davet etti.