Yurttaş: Kriz 2009'da daha kötü olur

Araştırma Şirketi ERA Research-Consultancy’nin yaptığı “Küresel ekonomik krizin Türkiye’ye Etkisi” araştırmasına göre, halkın yüzde 72'si ekonomik koşulların geçen yıla göre daha kötü olduğunu; yüzde 66’sının da 2009’da ekonominin daha kötü olacağını düşünüyor.
Yayınlanma tarihi: 21 Kasım 2008 Cuma, 13:40

ERA Research-Consultancy küresel ekonomik krizin Türkiye’ye etkilerinin halk tarafından nasıl algılandığını tespit amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun’da gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

“Küresel ekonomik krizin Türkiye’ye Etkisi” konulu araştırmada 2009’da ekonominin daha kötü olacağını düşünenlerin oranı yüzde 66 çıktı.

Araştırmaya katılanların yüzde 45’i doğal gaz, elektrik ve su kullanımından tasarruf yaptığını söylerken, eğlence giderlerinden kısıtlama yapanların oranı düşük çıktı. 16-31 Ekim arasında kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan ve raslantısal olarak seçilen 613 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, halkın yüzde 72’sinin, ekonomik koşulların geçen bir yıla göre, daha kötü olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Yurttaş elektrik, doğal gaz ve su harcamalarını kıstı

Araştırma kapsamında görüşülen 613 kişiden sadece yüzde 36’sı henüz harcamalarında bir kısıntıya gitmediğini söylerken, harcamalarını kıstığını belirten kesimin yüzde 45’i en fazla kısıntıya gittiği alanın elektrik, su ve doğalgaz harcamaları olduğunu söyledi.

Tasarruf edilen bu alanları yüzde 43 ile giyim, yüzde 38'le gıda, yüzde 18'le ev eşyası harcamaları takip ediyor. Araştırma kapsamında sorulan küresel ekonomik krizin Türkiye’yi ne derece etkilediği sorusuna, 613 kişinin yüzde 57’si çok etkilendiği şeklinde yanıt verirken, biraz etkilendiğini belirtenlerin oranı yüzde 32 oldu. Türk ekonomisinin küresel kriz ortamında daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 15’te kaldı. Araştırmaya katılanların yüzde 58’i ekonomik krizin gelecek üç ayda Türkiye’yi çok etkileyeceğine inandığını ifade ederken, krizin bireyi ve aileyi de şimdiden çok etkilediğine inananların oranı ise yüzde 49 düzeyinde gerçekleşti. Yüzde 52 oranındaki katılımcı ise bu durumun ailelerine etkisinin gelecek üç ayda daha da artacağına inandığını belirtti.

Halk 'altın'a yatırım yapmayı tercih ediyor

Görüşülen kişilerin yüzde 46’sının, “Paranız olsaydı hangi alana yatırırdınız” şeklindeki soruya “Altın” yanıtını verdiği araştırma, Yüksek eğitim grubundaki kişilerin, altını yatırım aracı olarak diğer gruplara oranla daha az, vadeli YTL’yi ise daha yüksek oranda tercih ettiğini gösterdi. Aynı soruya altından sonra en fazla verilen yanıt ise, yüzde 12 ile gayrimenkul ve yine yüzde 12 ile vadeli YTL oldu.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.