Son Haberler

MHP'den seçmen kütüğü teklifi

MHP, Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na 11 Ocak'ta sayım yapılması için kanun teklifi verdi. Sunulan kanun teklifinde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki kanuna geçici madde eklenmesi öngörülüyor.
Yayınlanma tarihi: 18 Aralık 2008 Perşembe, 15:45

Seçmen kütüklerine ilişkin tartışmalar devam ederken MHP, 11 Ocak'ta sayım yapılması için kanun teklifi verdi. MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki kanuna geçici madde eklenmesi öngörülüyor.

MHP'nin kanun teklifinde "29 Mart 2009 tarihinde yapılacak mahalli idare seçimlerinde oy kullanmaya esas alınacak seçmen kütüklerinin oluşturulması için kanunun 36'nci maddesinde öngörülen yazımın 11 Ocak 2009 tarihinde, kanunun 34. maddesine göre yapılması ve seçimlerde bu sayım sonucu oluşan seçmen kütüklerinin esas alınması" öngörüldü.

Teklifin gerekçesinde, TÜİK tarafından yapılan adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin oluşturulması işlemlerinin hatalı, gerçek dışı, kötü niyetli kişilerin çabaları sonucu hileye açık ve güvensiz biçimde yapıldığının tüm kamuoyunca bilindiği, bunun da seçim güvenliği hususunda infiale neden olduğu kaydedilerek şöyle denildi:
"YSK tarafından sağlıksız olduğu aşikar olup da müstenidat belgeleri imha edilmiş bu kayıt ve tespite dayalı olarak seçmen kütüğü oluşturulmuştur. Anayasa'nın 67'nci maddesine göre, seçimler YSK denetim ve gözetiminde yapılır. Buna göre seçimlerin Anayasaya ve yasalara uygun yapılmasından YSK yetkili ve sorumludur. 298 sayılı Kanunda 34 ve 35'nci maddelerde bu husus açıkça düzenlenmiş ve ödev olarak verilmiştir. 298 sayılı kanunun 36'ncı maddesi de 'seçmen kütüğünün dört yılda bir yeniden düzenlenmesi ve iki yılda bir denetlenmesi için gerekli bilgileri toplamak amacıyla, bütün Türkiye'de aynı zamanda Nisan ayının ikinci Pazar günü yazım yapılmasına' karar verileceğini hüküm altına almıştır. Kanunun öngördüğü bu durumun 29 Mart 2009 seçimlerinden önce gerçekleşmesinin mümkün olmadığı açıktır. Bu durumda seçmen kütüklerinin esas aldığı Adrese Kayıtlı Nüfus sistemindeki aksaklıkların bu seçime yansımaması için 11 Ocak 2009 tarihinde sayım yapılması öngörülmüştür."

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ